Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Fiskekort kjøpes på iNATUR
28. januar 2015
Fiskekort for stangfiske kan nå kjøpes på nett hos iNATUR.
Prisene er kr. 60 for dagskort, kr. 200 for ukeskort og kr. 400 for sesongkort
Fiskesongen varer fra 01.mai til 30.september
 
Utsetting av fisk i Uvdalselva
5. juli 2011
Fredag 1.juli satte Statkraft og Numedals-Laugens Brugseierforening ut 100 nye fisk i Uvdalselva.
Den første gangen var månedskiftet mai/juli hvor det også ble satt ut 100 fisk.
I månedskiftet juli/august settes de siste 100 fisk settes ut. Fisken blir satt ut langs hele elvestrekket opp til Uvdal Alpinsenter. Les saken på Numedalsnett
 
Revisjon av reguleringen av Uvdalselva
14. september 2010
Uvdalselva Grunneierlag er opptatt av hvordan Nore og Uvdal kommune vil forholde seg i spørsmålet om revisjon av konsesjon av Uvdalsvassdraget i 2011.

Les hele saken
Utsetting av ørret i Uvdalselva
8. juli 2010
I slutten av juni ble det satt ut 250 ørret på forskjellige plasser i Uvdalselva. Fisken hadde en gjennomsnittstørrelse på ca 800 gram og kom fra settefiskanlegget til Numedals-Laugens Brugseierforening.
Les hele saken
Mye fisk i Uvdalselva
6. august 2009

Ørret på 1,790 kg tatt 31.juli 09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ørret på 1,035 kg tatt 09.juli 09 på  Uvdal Resort
 
Se Numedalsnett: Storfisk i Uvdalselva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere artikler:
27.06.2006 Storfisk i Uvdalselva
30.07.2005 Godt fiske i Uvdalselva
13.07.2005 Utsetting av ørret i Uvdalselva
16.06.2004 Informasjon om Uvdalselva Grunneierlag