Skitrimkarusellen Nore og Uvdal
 
Meny
Nyheter
Referat fra årsmøtet i skikarusellen 2007
7. november 2007
 

                                                                                                                      Rødberg 05/11.07

 

Referat fra årsmøte i skitrimkarusellen 5/11-07

Tilstede: Fra Uvdal IL: Terje Sønstebø, Gunn Ellen Røisgård,

     Fra IL Noringen: Anne Guri Rustgaard, Ingun Løitegård, Kari Strømmen

Saker:                                               

1.      Valg:

Ny leder ( for 1 år),Anne Guri Rustgaard

      Kasserer fortsetter (for 1 år) Ingun Løitegård.

                              Revisorer fortsetter (for 2 år)  Jan Gaute Bjerke, Ragnar Strømmen

                              Sekretær Finn Lund fortsetter.  

2.      Regnskapet v/ kasserer Ingun.

Godkjent av revisorer. Ingen kommentarer på årsmøte. 

                              Vi har et overskudd i 2007 på 4588,15 kr. Dette på grunn av 9 avholdte

                              Renn. Totalt overskudd er 25118,43 kr, noe som er godt å ha med tanke

                             med vintre med færre avholdte renn.

 

3. Terminlisten 2008.

                            Forslaget ble godkjent

            12.12  Rødberg                                 Klassisk

                                               19.12  Uvdal                                     Fri

                                               09.01  Norefjord                               Fri

16.01  Rødberg                                 Klassisk

23.01  Uvdal                                     Fri

                                               30.01   Norefjord                               Fri

                                               06.01   Rødberg                                 Klassisk

                                               13.02  Uvdal                                     Fri

                                               20.02 Norefjord                                Fri       Vinterferie

                                               27.02   Rødberg                                 Klassisk

                                               05.03   Uvdal                                     Fri

                                               12.03   Norefjord                               Fri

                        4. Premier + eventuell feiring av 30 årsjubileum.

                            Det er kommet forslag fra Bjarne Bergstøl på premieutdelingen å bruke

                            ASVO til premier. Siden det antageligvis er jubileumsår i år. Årsmøtet

                            bestemte seg for å fortsette med Kari Bjørnsrud, fordi det er mange som

                            samler på disse.

                       

5. Startkontigent.

                            Fortsatt 30 kr for barn og voksne. Ingen grunn til å høyne, siden vi har et

                            regnskap som går i pluss.

 

 

                        6. Premieutdelingen.

    Uvdal ansvar i år. Vi foreslår dato onsdag 16 april. Finn undersøker om 

                            premier kan være klare til da.                                

                            30 årsjubileum????? Anne Guri sjekker opp med Finn om det stemmer. Skal

                           det da markeres? Det tenkes det på i løpet av vinteren.

                            Anne Guri sender infobrev til Uvdal IL om fordeling av ansvar på

    Premieutdeling, i mars.

 

                       7. Eventuelt.

    Oppsummering fra vinterens renn. Lite snø i begynnelsen av vinteren.

    Virker til at det meste går greit i arrangering av renn. Flere fornøyd med å få 

    listene på data. Godt jobbet av Hans Wilhelm.

    

    Hans Wilhelm var ansvarlig for å legge ut på hjemmesiden og sende til 

    Numedalsnett. Dette fortsetter han med og oppgradering av listene for i år  

    sammen med Finn.

    Vi får laget funksjonær krus i år.

    Smørekurs ble det ikke noe av i vinter. Ingun tar dette opp på skigruppene   

    om det er interesse for noe i år.                                                                                       

     E post og telefonliste:

-           Adresser/tlf:

      Leder

Anne Guri Rustgaard, anne.guri.rustgaard@politiet.no tlf 32745275/ 

      99273100

                  Kasserer og kontakt ILN

       Ingun Løitegard, igunl@hotmail.com                               tlf: 92836279

                               Data og kontakt UIL

       Hans Wilhelm Ro, hanswro@start.no                               tlf. 90514765

                               Kontakt RIF

       Tor Jacobsen,        dozerdr@online.no                              tlf. 41568490

       Sekretær

       Finn Lund,   finn.lund@nore-og-uvdal.kommune.no       tlf: 41471731

                              

                               Kari Strømmen    kari_strommen@hotmail.com              tlf: 48034760

Ref: Kari Strømmen

 
Leder karusellkomiteen Kathrine Hopstad Tlf:92441132 Mail:kathrine_hopstad@hotmail.com
 
 
 

 

DA ER DET KLART FOR SKIKARUSELLEN 2019 SE TERMINLISTE I MENYEN

 

 

 


Styret i Skikarusellen

              Bård Halvorsen, Halvor Strømmen ,                 

Terje Sønstebø og Kathrine Hopstad