Skitrimkarusellen Nore og Uvdal
 
Meny
Nyheter
Referat fra årsmøtet i skikarusellen
1. desember 2005
 

Årsmøte ble  avholdt på Rødberg skole onsdag 16.nov. 2005 kl.1800.

Følgende møtte: Il Noringen            Ingun Løitegård
                                                      Herbrand Skriudalen

                                    Rødberg If       Lars Ståle Flåta
                                                         Gunn Sørlie
                                                         Finn Lund

                                    Uvdal Il          (ingen)

Sak 1.            Regnskap for 2005.

Revidert regnskap ble lagt fram. Kasserer gikk igjennom regnskapet og svarte på enkelte spørsmål.

Enstemmig vedtak: Regnskapet godkjent

Sak 2. Valg av nytt styre.

            Leder:             Kari Strømmen   (for ett år)

            Kasserer:        Ingun Løitegård  (for to år)

            Sekretær:       Finn Lund        ( valgt for to år i 2004)

            Revisorer:        Jan Gaute Bjerke (for to år)

                                  Ragnar Strømmen      ”

            Alle enstemmig valgt.

Sak 3. Terminliste 2006.

            Renndatoer (alle løpene går på onsdager):

7.12            Rødberg             Klassisk

                        14.12          Norefjord         Fri

                        4.1             Uvdal               Fri

                        11.1            Rødberg          Klassisk

                        18.1            Norefjord         Fri

                        25.1            Uvdal               Fri

                        1.2            Rødberg            Klassisk

                        8.2            Norefjord           Fri

                        15.2            Uvdal               Fri

                        22.2            Rødberg           Klassisk

                        1.3            Norefjord           Fri    (vinterferien)

                        8.3            Uvdal               Fri

Kun ved helt spesielle føreforhold/avlysninger i starten av sesongen, vil det bli arrangert reserveløp i mars. Komitèen bestemmer og bekjentgjør dette i god tid.
Reserverenn da kan eventuelt arrangeres på fjellet i helger.

Sak 4. Startkontingent.

Enstemmig vedtak: Alle betaler fra og med denne sesongen kr. 30,-

                                            Dvs. lik kontingent for barn og voksne.

Sak 5. Premier.

            Enstemmig vedtak: Valg mellom krus eller asjett slik som i de siste år.
           
Arrangørene ordner med at ”valglister” henges opp på rennkveldene.

Sak 6. Premieutdeling.

            Enstemmig vedtak: Rødberg If har denne sesongen ansvaret.
            Tidspkt. og sted bestemmes seinere.

Sak 7. Eventuelt.

I               Det nye styret søker kommunen om å bli tildelt kulturmidler. Frist 15.4.

II              Bruk av startkort. - Sekretæren ønsker at det fortsatt skal brukes startkort, da dette letter resultatføringen betraktelig. Kortene bes levert inn på skolekontoret torsdag morgen, sortert alfabetisk ( e. etternavn)!

III            Skikarusellens nettsider. Det nye styret bør arbeide for at karusellens nettsider blir oppgradert!

Rødberg, 20.nov. 2005.11.24                                                           

                                                                                                                        Finn Lund

                                                                                                                            Sekr.

 
Leder karusellkomiteen Kathrine Hopstad Tlf:92441132 Mail:kathrine_hopstad@hotmail.com
 
 
 

 

DA ER DET KLART FOR SKIKARUSELLEN 2019 SE TERMINLISTE I MENYEN

 

 

 


Styret i Skikarusellen

              Bård Halvorsen, Halvor Strømmen ,                 

Terje Sønstebø og Kathrine Hopstad