Skitrimkarusellen Nore og Uvdal
 
Meny
Nyheter
Regler for skikarusellen pr 28.11.11
4. desember 2011
 

                  

Skikarusellen             Karusellen er åpen for alle løpere uavhengig av medlemskap. Det kreves ikke startlisens. Arrangører er skigruppene i IL Noringen, Uvdal IL og Rødberg IF

 

Terminlisten               Renndatoene settes opp på årsmøtet. Det skal fremgå om løpet går i klassisk stil eller fristil. Terminlisten skal offentliggjøres før 01.12. Terminlisten skal ha minst 6 renn.

 

Starttid/ påmelding    Som tidligere må de som går på tid melde seg på og starte mellom 18.30 og 19.00. Løpere som ikke går på tid og heller ikke vil gå med startnummer kan starte tidligere og betale startkontingenten etter at de har kommet i mål.          

                        Løpere som går på tid skal ha spesielle startnummere.

 

Antall tellende renn   For å få premie må løperne gå:

            8 renn eller flere arrangert – minst 5 løp for å få premie.

7 eller 6 renn                       - minst 4 løp for å få premie

5 renn eller færre                - minst 3 løp for å få premie.

 

 

Løypelengder             Løypelengder for tidtaking:

Det er ingen tidtaking for løpere 9 år og yngre.

                        10 – 11år         -          2km

                        12 - 13år         -          2km

                        14 – 15år         -          5km

                        16år og eldre   -          5 eller 10km

Løypelengdene kan avvike noe fra arrangør til arrangør. Spør starteren!

De som ikke går på tid kan velge løypelengde.

 

 

Startkontingent          Fastsettes på årsmøtet. Arrangerende lag skal innbetale kontingenten til Skikarusellen v/ kasserer konto nr 2356 1202028. (nytt kontonr. i 2012) Kvittering for opptelt kontingent underskrevet av to personer sendes til samme adresse.

 

Temperaturgrense     Grensen er -15 grader C. Hvis mulig bør avgjørelsen om avlysing tas før kl. 13.00 renndagen. Avgjørelsen tas ved ansvarlig skigruppe. Ring da skolene og barnehagene. Renn som ikke avlyses når temperaturen ved start kl. 18.00 er 16 grader eller kaldere, blir ikke regnet som tellende renn.

Løypekultur               I fristilrenn skal det være et spor i høyre side. Ved klassisk stil bør det være 2 spor. De som går i høyre spor trenger ikke å ” gi løype”. Den som vil forbi må gå forbi til venstre for løperen.

 

Premieutdeling           Det skal være felles premieutdeling som arrangeres på omgang av de tre arrangørene. Premieutdelingen bør arrangeres før 1. mai.

 

 

Regnskap                   Blir det underskudd i karusellen, dekkes underskuddet likt mellom ILN, RIF og UIL. Kassereren har disposisjonsrett til kontoen mens lederen har attestasjonsmyndighet. Kassereren fører regnskapet som før årsmøtet revideres av de to valgte revisorene.

 

Karusellkomiteen og årsmøtet

                                    Leder kaller inn til årsmøtet. Møtet skal holdes før 1.november. De to arrangørlagene kan stille med 3 representanter hver. Årsmøtet velger leder, kasserer og sekretær. Sekretæren lager sammenlagtlisten /premielisten. Det velges i tillegg 2 revisorer. Alle valg er for 2 år med unntak av leder som velges for 1 år.

 

Andre faste årsmøtesaker:      

·        Regnskap

·        Terminlisten

·        Startkontingent

·        Premier

·        Premieutdeling

·        Godkjenning av gjeldende regler

 

 

 

 

 

Rødberg 28.11.2011

                                                                      

Årsmøtet v/leder Marianne Hjertaas Sporan

 
 
Leder karusellkomiteen Kathrine Hopstad Tlf:92441132 Mail:kathrine_hopstad@hotmail.com
 
 
 

 

DA ER DET KLART FOR SKIKARUSELLEN 2019 SE TERMINLISTE I MENYEN

 

 

 


Styret i Skikarusellen

              Bård Halvorsen, Halvor Strømmen ,                 

Terje Sønstebø og Kathrine Hopstad