Foto: Arne Nyaas
 
Reinsmelding for Hardangervidda, 2018
Reinsmeldinga er sist oppdatert 25 september 2018 kl 2000. 

Minner om at registrering av CWD prøve skal gjøres på settogskutt.no

Hvis du ikke får opp kartbildet kan hende det er fordi det står: www.numedalsnett.no/reinsmelding som adresse i browseren din. Bytt ut numedalsnett.no med numedal.net så kan det hende det hjelper. Mulig det også hjelper å bare trykke på Forsiden i den svarte linkstripen under hovedlogoen på siden her.
 
Reinsmeldinga oppdateres i samarbeid med jegere / andre fjellfolkHardangervidda Fjelloppsyn , Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet
Klikk en gang på kartet for å aktivere zoom-funksjonen. Da vil du også få tilleggsinformasjon når du legger musepekeren på reinssymbolet på kartet. Infosymbolet helt øverst på kartet vil bli brukt hvis det foreligger mer generell informasjon. 
 
 
 
01.En melding denne tirsdagen, og et par fra i går.
02.Ca 400 dyr, tirsdag kl 09, ved Ambjørgsvatnet nord for Kvennsjøen, vestlig trekk.
03.Ca 400 dyr, mandag kl 19, sør for Laken vest for Bjornesfjorden, rolig.
04.Ca 300 dyr, mandag kl 19, ved Hærevardane sørvest for Nordmannslågen, vestlig trekk.
05.Ca 150 dyr, mandag kl 19, ved Kjøthaug nord for Blyvarden, vestlig trekk.
06.Ca 300 dyr, søndag kl 16, nord for Dimmedalsvatnet sør for Nordmannslågen, vestlig trekk.
07.Ca 300 dyr, søndag kl 15, ved Holbergskyrkja nord for Blyvarden, vestlig trekk.
08.2 flokker 250+ dyr, søndag kl 14, I Elsjådalen sør for Bjornesfjorden, vest-nordvestlig trekk.
09.Ca 100 dyr, søndag, i Romtveitnuten sørøstenden av Songavatn, ukjent trekk.
10.Ca 150 dyr, lørdag kl 19, ved Tallaksbu på nordsiden av Songavatn, nordvestlig trekk.
11.2 flokker, 100 + ukjent antall, lørdag kl 12, i Flådalen syd for Gunleiksbuvatn i Kvennavassdraget, vestlig trekk.
12.Ca 300 dyr, lørdag, ved Brutjønnane sørvest for Gunleiksbuvatnet, ukjent trekk.
13.Ca 500 dyr, fredag kl 12, i Valasjådalen sørøst for Songavatnet, ukjent trekk.
14.Ca 400 dyr, fredag, i Mørudalen sør for Briskevatnet, vestlig trekk.
15.40-50 dyr, torsdag, øst for Smerheller nordøstsiden av Songavatnet, ukjent trekk.
 

 
I tillegg til å melde observasjoner og andre ting relatert til reinsjakta direkte til Oppsynssentralen på Skinnarbu, kan du også sende e-post eller sms til Numedalsnett: e-post: reinsmelding@hotmail.com ,  sms til: 90 78 57 43 
Observasjonen må være så nøyaktig som mulig og inneholde: ca antall dyr, tidspunkt (kl / dag), kjente stedsnavn (gjerne flere), trekkretning hvis den er tydelig, og hvem som observerte / sendte meldingen ! (vi publiserer ikke navn. men vi må vite at opplysningen er til å stole på).
 
 
Værmelding for Lågaros og reinsmeldinger for tidligere dager finner du fra menyen i toppen.
 
 
 
Annonsører