Firmainfo
Nye nettsider for Killingdalen!
10. oktober 2008
 
 
                                (Fra uke 42/43)
 
 
 
Vegglifjell Friluftslag DA som er en sammenslutning av fjellets grunneiere bidrar til store investeringer når det gjelder infrastruktur som skiløyper, sykkelløyper, bidrag til skianlegget m.m. 5% av deres tomtesalg - gjelder hele Vegglifjell, går til en felles kasse for opprusting av felles tiltak. I den anledning har de gått til anskaffelse av en ny publiseringsløsning for http://www.vegglifjell.no/ som vil offentliggjøres innen kort tid - uke 42/43.
 
Friluftslaget tilbyr alle lag og foreninger med tilknytning til Vegglifjell å benytte seg av den nye løsningen til sine egne nettsider. Killingdalen hytteforening v/undertegnede orienterte om dette på siste medlemsmøte (påsken 08, se referat), etter en tett dialog i forkant med det forrige styre. Det innebærer for oss at vi fra uke 42/43 vil ha følgende inngang til våre nettsider:
 
 
 Undertegnede har kjøpt dette domenet som for hytteeierne vil være enklere å benytte for fremtiden. Som tidligere beskrevet og formidlet vil våre nettsider omhandle informasjon som;
 
  • Status skiløyper (perioden desember - påske, oppdateres stort sett hver torsdag kveld)
  • Innkallinger og møtereferat (årsmøte/medlemsmøte)
  • Dugnader
  • Aktuelt stoff som berører oss hytteeiere i Killingdalen
  • Tilgang til nyttige og viktige telefoner
  • Oversikt over inngåtte avtaler (brøyteavtale, løypekjøring etc.)
  • Oversikt over styrets medlemmer med kontaktpunkter
  • Tilgang til web-kamera
  • Bildearkiv fra fjellet
  • Oversiktskart (det kommer et nytt løypekart som vil legges ut på nettet, vil også være mulig å kjøpe som vanlig kart)
  • Aktivitetskalender for våre lokale aktiviteter (kanefart, kveldsrenn...) samt andre aktiviteter for fjellet.

Da denne tjenesten er basert på frivillighet kan man ikke forvente seg en 100% oppdatert tjeneste til enhver tid, men det tilstrebes å få det til. I tillegg er undertegnede avhengig av innspill og gjerne bidrag fra hver enkelt av dere.

 
Red.
Nyheter
 

BILDER FRA FJELLET

Se bildene her


 

 
KONTAKTPUNKTER

 

E-mail adresse:     

trygve.larsen@c2i.net

 

Internettadresse:

www.numedal.net/killingdalen

 

Postadresse:     

 
Til alle hytteeiere i Killingdalen!
 
Har du et bilde eller noen ord du vil publisere på våre nettsider, send dette til vår web-redaktør;
 
Mobiltlf.: 934 24 795