Firmainfo
Fibernett på hytta?
10. oktober 2008
Dette er overskriften på brevet vi alle har fått hjem i posten i disse dager, fra Numedal Fiber AS.
 
En ryddig og grei oversikt over løpende kostnader knyttet til de ulike tjenestene vi blir tilbudt i deres fibernett.
 
Det er bare en liten hake ved det tilsendte tilbudet:
Det er forbundet investeringskostnader for å få tilgang til tjenestene, og Numedal Fiber forklarer dette her:
 
"Numedal Fiber AS har gjort en foreløpig prosjektering av leveranse av fiberoptisk kabel til samtlige hytter i Killingdalen Hytteforening. Prosjekteringen inkluderer alle kostnader med graving langs vei frem til tomt (kunde er ansvarlig for å grave på egen tomt) og trekk av kabel fra fiberskap i området inn i hver enkelt hytte inklusive nødvendig kundeboks. Etablering vil komme på ca kr. 20.000 pr hytte. Når interessen for tilknytning er kjent, vil område bli prosjektert på nytt og den endelige etableringskostnad utarbeidet."
 
Numedal Fiber ønsker derfor en positiv tilbakemelding fra så mange som mulig av oss hytteeiere, slik at enhetsprisen pr. tilknytning blir "spiselig". Etableringskost på kr 20.000,- forutsetter avtale med min. 60% av hytteeierne, i følge Numedal Fiber.
 
Jeg synes det er viktig at vi informerer også om disse kostnadene da jeg antar dette vil innvirke på den enkeltes beslutning.
 
 
 
Red.
 

Prissetting fritidsboliger

 

Etablering, engangsbeløp

Numedal Fiber AS har gjort en foreløpig prosjektering av leveranse av fiberoptisk kabel til samtlige hytter i Killingdalen Hytteforening. Prosjekteringen inkluderer alle kostnader med graving langs vei frem til tomt (kunde er ansvarlig for å grave på egen tomt) og trekk av kabel fra fiberskap i området inn i hver enkelt hytte inklusive nødvendig kundeboks.  Etablering vil komme på ca kr. 20.000 pr hytte.  Når interessen for tilknytning er kjent, vil område bli prosjektert på nytt og den endelige etableringskostnad utarbeidet.

Internett abonnement

Ø  Internett er obligatorisk leveranse

Ø  Abonnent har tilgang til alle tjenester det er betalt for i perioden

Ø  Ved start av IE (eller lignende) får bruker opp påloggingsbilde

Ø  Dersom det er penger på konto -> OK

Ø  Dersom det ikke er penger på konto -> bruk kredittkort

Ø  Flere PC’er kan bruke nettet (for eksempel trådløs ruter)

Ø  Periode gjelder fra betalingstidspunkt, gjelder ikke Week-end

Type hytteabonnement

Pris

Week-end (fredag kl 12.00 – søndag kl 24, 60 timer)

Kr. 100

Uke (fra betaling, 7 døgn, 168 timer)

Kr. 200

Måned (fra betaling, 31 dager)

Kr. 549

År (fra betaling, til samme dato neste år), pris pr. måned

Kr. 449

 

Digital TV abonnement

Ved bestilling, mottar abonnent digital dekoder.

Type hytteabonnement

Pris

Digital dekoder

Kr. 550

Årsabonnement, pris pr. måned, grunnpakke

Kr. 150

Valg av enkelte kanaler utover grunnpakke

Prisliste

Filmleie, pr. stk

Kr. 29

 

Nettleie, drift og vedlikehold

Type hytteabonnement

Pris

Årsabonnement, pris pr. måned

Kr. 100

Faktureres halvårlig

 

 

Alle priser er inkl. MVA

Nyheter
 

BILDER FRA FJELLET

Se bildene her


 

 
KONTAKTPUNKTER

 

E-mail adresse:     

trygve.larsen@c2i.net

 

Internettadresse:

www.numedal.net/killingdalen

 

Postadresse:     

 
Til alle hytteeiere i Killingdalen!
 
Har du et bilde eller noen ord du vil publisere på våre nettsider, send dette til vår web-redaktør;
 
Mobiltlf.: 934 24 795