Firmainfo
Nye nettsider for Killingdalen!
10. oktober 2008
 
 
                                (Fra uke 42/43)
 
 
 
Les hele saken
Fibernett på hytta?
10. oktober 2008
Dette er overskriften på brevet vi alle har fått hjem i posten i disse dager, fra Numedal Fiber AS.
 
En ryddig og grei oversikt over løpende kostnader knyttet til de ulike tjenestene vi blir tilbudt i deres fibernett.
 
Det er bare en liten hake ved det tilsendte tilbudet:
Det er forbundet investeringskostnader for å få tilgang til tjenestene, og Numedal Fiber forklarer dette her:
 
"Numedal Fiber AS har gjort en foreløpig prosjektering av leveranse av fiberoptisk kabel til samtlige hytter i Killingdalen Hytteforening. Prosjekteringen inkluderer alle kostnader med graving langs vei frem til tomt (kunde er ansvarlig for å grave på egen tomt) og trekk av kabel fra fiberskap i området inn i hver enkelt hytte inklusive nødvendig kundeboks. Etablering vil komme på ca kr. 20.000 pr hytte. Når interessen for tilknytning er kjent, vil område bli prosjektert på nytt og den endelige etableringskostnad utarbeidet."
 
Numedal Fiber ønsker derfor en positiv tilbakemelding fra så mange som mulig av oss hytteeiere, slik at enhetsprisen pr. tilknytning blir "spiselig". Etableringskost på kr 20.000,- forutsetter avtale med min. 60% av hytteeierne, i følge Numedal Fiber.
 
Jeg synes det er viktig at vi informerer også om disse kostnadene da jeg antar dette vil innvirke på den enkeltes beslutning.
 
 
 
Red.
Les hele saken
Artikkelarkiv
Nyheter
 

BILDER FRA FJELLET

Se bildene her


 

 
KONTAKTPUNKTER

 

E-mail adresse:     

trygve.larsen@c2i.net

 

Internettadresse:

www.numedal.net/killingdalen

 

Postadresse:     

 
Til alle hytteeiere i Killingdalen!
 
Har du et bilde eller noen ord du vil publisere på våre nettsider, send dette til vår web-redaktør;
 
Mobiltlf.: 934 24 795