Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Minimumstelling
8. februar 2018
Minimumstelling gjennomføres av villreinutvalet i mars måned med det formål å finne flest mulig dyr. Tellingen gjennomføres ved bruk av fire småfly som foretar et systematisk søk over hele villreinområdet. For å lykkes er man avhengig av 1-4 dager gammel nysnø over hele vidda for å kunne observere sleper etter flokkene og unngå snøfrie rabber som gjør observasjonen av dyra vanskelig. I tillegg må det være stabilt høytrykk, skyfritt og lite vind over hele området. Det er slik svært mye som skal klaffe i tillegg til at alt mannskap (13 personer) må være klare på ett døgns varsel.
 
Har finner du rapportene fra gjennomførte minimumstellinger: 
 
 
 
 
 
 
Rapport fra minimumstelling 2010                     Kart 07.02.2010    
 
 
Rapport fra minimumstelling i mars 2001           Kart 18.03.2001 

                                                                                     Kart 23.03.2001 

                                                                                    
Kart 23.03.01 kontroll
 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no