Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Strukturtelling
29. november 2017

Strukturtelling gjennomføres årlig i etterkant av jakta, dvs. i begynnelsen av oktober. Tellingen gjennomføres fra bakken med hjelp av sterke kikkerter (20 – 60 x forstørrelse). 

Ved strukturtelling telles antall dyr av ulik kjønn og alder i flokkene. Det skilles mellom fem kategorier dyr; kalver, simler, bukk 1,5 år, bukk 2,5 år samt bukk 3,5 år og eldre.

Strukturtellingene har tre mål. De skal gi et estimat på kjønnsforholdet og alderssammensetningen i stammen, og de skal sammen med kalvetellingene være et viktig bidrag sammen med minimumstellingene for vurdering av bestandsstørrelsen.
 
Strukturtelling ble ikke gjennomført høsten 2008 og 2014 pga. dårlig vær.
 
 
 
 
 
 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no