Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Kalvetelling
29. november 2017
Kalvetelling gjennomføres årlig ved fotografering av fostringsflokker i juni/juli. Flokkene fotograferes fra lufta ved hjelp av helikopter. 

Ut fra bildene telles antall kalver, simler/ungdyr samt voksne bukker. På denne måten fås et forholdstall på kalvetilveksten, dvs. antall kalv pr. 100 simle/ungdyr. Kalvetallet oppgis pr. 100 simle/ungdyr da det på bildene ikke er mulig å skille voksne simler fra 1,5-årige simler eller 1,5-årige bukker. 

Sammen med resultatene fra struktur- og minimumstellingene kan resultatet fra kalvetellingen benyttes for estimering av kalvetilveksten, dvs. antall kalv som finnes ved jaktstart.
 
 
 
 
 
 
 
Kalvetelling 2012            Kart 2012
 
Kalvetelling 2011         Kart 16072011 
 
Kalvetelling 2010             Kart 27062010       Kart 25072010
 
 
 
 
 
 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no