Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Tellinger
19. august 2004

For å overvåke villreinbestanden er det nødvendig å gjennomføre ulike tellinger. Hardangervidda villreinområde er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt og Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomfører i samarbeid med villreinutvalet årlige kalvetellinger i juli og strukturtellinger i oktober. Utover dette forsøker villreinutvalet å gjennomføre minimumstellinger i mars.

 
Les mer om de ulike telllingene ved å gå inn på inn på kalvetelling, strukturtelling og minimumstelling i menyen til venstre.
 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no