Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Driftsplan
13. mai 2013

For å forvalte villreinbestanden er det nødvendig å ha konkrete mål å jobbe mot og klare retningslinjer for hvordan dette skal gjøres.

Hardangervidda villreinutval utarbeidet og fikk godkjent bestandsplan for Hardangervidda villreinområde i 2013, gjeldende for perioden 2013 - 2016.

Bestandsplan Hardangervidda villreinområde 2013 - 2016

 

 

 

 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no