Hardangervidda Villreinutval
 
Meny
Villreinutvalet
14. desember 2017

Hardangervidda villreinutval er et kontakt- og samarbeidsorgan som skal ivareta rettighetshaverne sine interesser når det gjelder villrein og villreinforvaltning på Hardangervidda.

Sammensetning
Villreinutvalet er en frivillig sammenslutning og representerer både de private grunneierne og statsalmenningene. Hardangervidda Grunneigarsamskipnad (HG) representerer de private grunneierne og har fire medlemmer i utvalget. Det samme har Fjellstyra på Hardangervidda as (FHas), som representerer fjellstyrene (statsalmenningene).

Disse 8 medlemmene i villreinutvalet, er fordelt på hver av kommunene Tinn, Vinje, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Hol og Nore og Uvdal, slik at det er representanter fra alle kommunene. Kommunene Rollag og Aurland har kun mindre villreinareal og er ikke representert i villreinutvalet, men kan ha vararepresentanter til utvalget.

Arbeidsoppgaver
Villreinutvalet har ansvaret for den daglige drift av villreinområdet og skal blant annet utarbeide driftsplan for villreinområdet, gjennomføre tellinger og fremlegge årlige forslag til fellingskvote. Gjennomføringen av den årlige villreinjakta er helt avgjørende for forvaltningen av villreinstammen da stammens størrelse og sammensetning avhenger av jaktuttaket. En av hovedoppgavene til villreinutvalet blir derfor å jobbe for at jakta kan lykkes og at jaktuttaket blir riktig i forhold til de mål som er satt for forvaltningen.

Sekretariat
Villreinutvalet har avtale med Nore og Uvdal kommune vedrørende sekretariat.

Sekretariatets adresse er: 

        Hardangervidda villreinutval
        v/ Svein Erik Lund
        3630 RØDBERG

 Tlf.:  31 02 46 31 (08.00 - 15.30) 
 e-post: sel@noreuvdal.no
 

Alle henvendelse til villreinutvalet rettes til sekretariatet.

 
 
Hardangervidda Villreinutval               
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg

Tlf. 31 02 46 31

 
e-post: sel@noreuvdal.no