Øvre Numedal Fjellstyre>Fiske>Stangfiske
STANGFISKE
Betalt fiskekort gir rett til å drive fiske med stang (krok, flue og kastesluk, herunder ikke medregnet ståkrok) i hele Øvre Numedal Statsallmenning og rennende vann i følgende vassdrag: Lågenvassdraget fra Lågaros til Ossjøen, Heinvassdraget fra Heintjønn til Ossjøen, Djupa og Djupestubben. Alt vann i Lågenvassdraget fra Ossjøen til Pålsbufjorden/Nore og Uvdal grense.
 
Unntak fra fellesområdet: et avmerket område ved øvre Svangtjern -
  • Lågen og djupestubbens nordside fra hytte ved Lågliberget til Geitsjøen.
  • Fra Hølen til Krossvann gjelder felleskortet bare på Dagfiskesiden (Landbruks-selskapets eiendom).
  • Høljabustryken mellom Langevann og Hølen og stryken nedenfor Hølen til 60 meter ovenfor brua over Lågen er helt unntatt fra dette kortet på begge sider. Grensen er avmerket
  1. Innehaveren av fiskekortet er selv forpliktet til å gjøre seg kjent med gjeldende fiskeregler og grenser.
  2. Innenbygdsboende har rett til annet fiske i henhold til gjeldende bestemmelser.
  3. Alt fisk er forbudt i den tiden fra og med 1. oktober til og med 31. desember.


 
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker