Øvre Numedal Fjellstyre>Fiske>Forskrifter
FISKEFORSKRIFTER
23. juni 2007
I henhold til lov og forskrifter for ferskvannsfiske i Nore og Uvdal kommune (innført fra 1. juli 1989), fastsetter Øvre Numedal Fjellstyre følgende særforskrifter for ferskvannsfiske i Øvre Numedal Statsallmenning:
GARNFISKE OG OTERFISKE ER FORBEHOLDT DE BRUKSBERETTIGEDE (fastboende i Rollag, Nore og Uvdal og Dagali/Sør-Skurdalen).
 
A) Alt fiske er forbudt fra og med 1. okt. til og med 31. des.
 
B) Det er forbudt å benytte andre redskaper enn stang for fiske med flue, sluk og mark (håndsnøre er ikke tilatt) utenom det som 
    fremkommer av denne forskrift.
 
C) Oterfiske er tillatt i hele allmenningen for personer med bruksrett (innenbygdsboende).
 
D) For innenbygdsboende er det tilatt å fiske med 10 garn i alle vann i allmenningen.  2 bør være 35mm maskevidde.  
    Andre lovlige maskevidder er 40 og 45 mm.  Maks lengde 30 m. Oversikt over vann i allmenningen finnes på kart på hjemmesida.

E) I de vann hvor prøvefiske er foretatt og der det foreslåes mindre maskevidde enn 35mm, vil informasjon om dette gis ved henvendelse til kontoret.
 
F) I allmenningsvann må alle garn være merket med fiskerens navn.

G) Fangstrapport SKAL leveres.  Enten på skjema som følger med garnfiske-/oterkort, via hjemmesida eller på eget skriv (egnete skjemaer er utarbeidet).
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker