Øvre Numedal Fjellstyre
Rypetakseringa.
20. august 2018
Takseringsresultatet foreligger og det bekrefter trenden vi har registrert iår: Meget bra med fugl.
Konkret vil det si 40 ryper pr. km2. Vi har aldri hatt et slikt telleresultat siden vi starta tellingene i 2006. 
Kullene har et gjennomsnitt på 7. Ifjor viste tellingene 25 ryper pr. km2 og da vet at det var et svært godt år.
Så nå er det mye å glede seg til. Fortsatt kan det være mulig å få jakt på sørsida av Numedalslågen. Det vl
si områdene Lågaros og Hette- hhv. felt 3 og 4. Men etternølere må skynde seg for på torsdag settes det 
"strek".  Seinere blir det kun justeringer av feil og mangler. Men etter 28.9. er det fritt kortsalg. 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker