Øvre Numedal Fjellstyre
Fjellstyret tildelt hederspris
17. august 2018
Under landsmøtet på Gardermoen 16.-17.aug. ble Øvre Numedal fjellstyre tildelt hedersprisen FJELLSTYRET JO.
Vi var foreslått fra vår region, men det kom overraskende at vi skulle nå helt til topps. Veldig artig! 
Kriteriene for å få prisen er at det har vært et forbilledlig arbeid, men også en rekke andre forhold blir vurdert.
Slikt som utviklingsarbeid, service, rutiner for behandling av søknader (tilbakemeldingskultur), takling av media
og hvordan fjellstyret over tid har utnyttet ressursene i forhold til størrelse og ressursgrunnlag. I vurderingen
står det:"Vi har fått resultater utover det vanlige," og "Gode og målrettede prosesser og resultater." Videre:
"Beundringsverdig pågangsmot og vilje til å løfte egen virksomhet."
Det er derfor mange krav som må oppfylles for å oppnå prisen. 
Den gis ut hvert andre år under våre landsmøter. Vi har også tidligere være foreslått, men ikke nådd opp. 
Hele styret og sekretær var tilstede på Gardermoen under overrekkelsen.  Ved siden av diplom får alle i 
styret ei egen, særegen topplue som synlig bevis. 
Tidliegere vinnee er Sel, Holtålen og Lesja fjellstyrer.  Det er ialt 94 fjellstyrer i Norge. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker