Øvre Numedal Fjellstyre
Å stend dyra hen??
14. august 2018
Villreinjakta står får døra og vi er klare! Jaktstart er mandag 20. aug. kl.07.00. Omlag 100 jegere kan jakte i allmenningen iår.  Egne kort er 78, Ulvik-kort 24 og
i tillegg 5 kort fra Buskerud Landbruksselskap. I tillegg kommer noen overføringer. Det er å bemerke at hverken Ulvik-jegere (ialt 8) eller kort utstedt som 
opprinnelige kort fra HA 56 kan brukes over hele allmenningen. Selve Lågaros-området og sørsida av Lågen er i stor grad forbeholdt de bruksberettigede.  
Det har vært "kjør" på kontoret de siste dagene, men nå ligger det kun igjen 2 kort. Når kortene er forhåndsbetalt, er det enkelt å få delt de ut. Selv 
om sekretæren ikke er på plass.  
Hyttene skal være åpne fra 3 dager før jaktstart og til 3 dager etter jaktslutt (30.9.). Nå er alle hyttene utstyrt med kodebokser. Så er de låst, er det enkelt å
få tak i nøkkelen. De er i stor grad sjekket opp slik at forbruksmateriell, gass, ved o.l. skal det være rikelig med. På Vegarhovd-hytta er det dessuten et gass-kjøleskap
som kan settes i drift. Dette er ment å være for nedkjøling av CWD-prøvene, men kan selvsagt også brukes til annet.  
Ang. svar på overskriften, meldes det om flere småflokker i allmenningen og tilgrensende områder.  Så det er grunn til optimisme til tross for noe feil vindretning akkurat
nå. 
Avtalen med Buskerud Landbruksselskap har vært etterlyst. Den finnes på linken nedenfor. Alle andre vedtak ang. jakta, finner du fra møteboka i juni.  
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker