Øvre Numedal Fjellstyre
villreinkort- siste "runde."
20. juli 2018
Det har idag vært en siste gjennomgang av villreinkortene og banklister for å kontrollere innbetalingene. 
Konklusjonen er at det kun er igjen tilbud til 5 jegere med betalingsfrist 2.8. 
2 jegere tok ikke imot tilbudet i Rollag, 2 i Nore og 1 i Uvdal. D.v.s. at vi kom til og med nr. 40 i Rollag,  nr. 37 i Nore
og nr. 40 i Uvdal. 
Så det er knapphet på kort iår. Men overføring er mulig om du står på lista. Dog ikke kort fra Buskerud Landbruksselskap.
I henhold til avtale kan disse kortene kun brukes på nordsida.  
For alle som har fått tilbud og betalt innen fristene, er det utdeling både to.9.8. og ma. 13.8. i tiden 12-19. Også mulig
å danne jaktlag og overføre disse dagene.  
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker