Øvre Numedal Fjellstyre
Første utsending rypekort.
29. juni 2018
Denne uka har det vært en gjennomgang av søkere til årets småvilt-/rypejakt.     
Og mange kan se frem til flotte dager i fjellet. Som jegeren på bildet.  
På grunnlag av en trekning av søknadene, er det utstedt et tilbud som vil være i 
postkassa i neste uke. 
Det er først og fremst for mange søkere til felt 1: Halne/Hein og derfor får ikke 
alle som har søkt, tilbud i denne omgang. Men utfra tidligere erfaring er det mange
som ikke betaler innen fristen 1. aug. og derfor ikke tar imot tilbudet. Derfor vil 
vi anta at det blir kort til de fleste som står på vent. 
Vi sliter også med ufullstendig utfylte søknader og etterhvert den moderne (-:) 
måten å oppgi personalia på: Kun fornavn! 
Fordelingen av jegerne følger stort sett et kjent mønster: Flest søkere på nordsida
av Numedalslågen. Altså feltene Bakketjønn/Tinnhølen/Rauhelleren og Halne/Hein.
Det er ledig jakt i periode 0: 10.-14.9. uten hund. Her er det plass til flere. På felt 
4, Hette, er det faktisk ingen jegere. Og fordelen i denne delen av allmenningen, er
at det ikke er begrensninger i uttaket.  Det har ingen hensikt med så få jegere som
vi har på sørsida og med 150 000 da.  Flotte områder for fjellrype-jakt her og på 
Lågaros. 
Også på Bakketjønn er det endel ledig. Og generelt er det endel muligheter etter 
21.9. Så for etternølere er det bare å søke. 
Fordelingen av hyttene må vi bekrefte seinere. Villreinjegerne skal ha prioritet og 
det gjør at det på sørsida av Lågen ikke er ledige hytter. På nordsida har ikke reinen
dukka opp de siste årene, så der kan det kanskje være muligheter også iår. 
Hvor mye fugl blir det iår?? DET er jo ikke lett å vite nå. Men tegnene er gode:
Mye fugl ifjor og godt med stamfugl i vår. Fin vår (dog med et unntak for en kort
periode med snø og kaldt vær rett etter klekking) og så må vi håpe at ikke små-
gnagerbestanden kollapser. For da vil reven og falken ta rypa istedet.  
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker