Øvre Numedal Fjellstyre
Fiskeforbudet - Fjellstyret tapte.
27. juni 2018
Utfallet av ankesaken om fiskeforbud for stangfiske under villreinjakta, er avgjort og vi vant ikke fram.
Vi er selvsagt forundra over avgjørelsen.  Men erkjenner at allemannsretten står sterkt. Så sterkt at den
altså går utenpå hensynet til villreinen. Og det til og med i en nasjonalpark. 
Et paradoks for oss er at villreinjegerne selv ikke omfattes av allemannsretten, men er pålagt sterke 
restriksjoner i forhold til hvor de kan telte. Om det hadde vært snakk om et næringsfiske, ville vi hatt
større forståelse for avgjørelsen. Men det er altså snakk om ei marginal gruppe av sportsfiskere som 
ønsker å fiske på gytevandrere. Mange av de nyttiggjør seg ikke engang maten. 
Forståelsen av fjelloven er praktisert slik at det ensidig er vektlagt § 30. Vi innser at den i all hovedsak
gir oss kun hjemmel til å regulere fisket av hensyn til forvaltningen av fisk. Men fjelloven og naturmangfold-
loven har også andre formuleringer som gir grunnlag for et mer helhetlig forvaltningssyn.  I forhold til
villreinen er altså dette ikke tungtveiende nok. Vernet av villreinen står med andre ord ikke sterkt.   
 
Se mer om saken i linken under: 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker