Øvre Numedal Fjellstyre
FREDNINGSSONE 20.8.-30.9.18.
12. juni 2018
Fjellstyret har endret på fredningssonen fra tidligere år og gjort den gjeldende i hele jakta. Altså i tiden 20.8.-30.9.18. 
Med utgangspunkt odde vest for utløpsoset til Bjornesfjorden, går den i rett linje til Lågaros-høgda og så direkte til Skjerhølnuten. Derfra til innløpsoset 
til Geitvatnet. 
Så har Buskerud Landbruksselskap gjort vedtak om en fredningssone på sin side av Numedalslågen. Denne går også i tydelige høyder på deres
side av vassdraget. 
Hele området kan leses på nedenstående link:  
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker