Øvre Numedal Fjellstyre
6 jegere til får kort.
9. juni 2018
En gledelig nyhet: Vi har fått melding fra Ulvik at de avser 20 kort til oss. Det er samarbeidsavtalen vår som
gir dette resultatet. Når kvoten er under 4000 dyr får vi 2 kort for hver jeger som jakter på vårt areal. De kan jakte på
sørsida fra Langebuåni og vestover i tillegg til nordsida. 
Fordelingen på kortene er 16 frie dyr, 2 simle-/ungdyr og 2 kalver.  Jegerne tildeles kort ifølge vårt vedtatte opplegg med
at jegerne tilbys enten ett fritt dyr eller ett s/u + kalv. Dermed får vi 5 frie kort til Rollag, 5 til Uvdal og 6 til Nore. Ved
ujvent antall kort gis det området med flest søkere overskuddskort. 
I tillegg får Rollag og Uvdal ei pakke med 1 s/u-kort i tillegg til kalv. Dette tilsier at tilsammen 6 jegere ekstra tilbys kort
i første tildelingsrunde og 29 jegere får tilbud på Jegerkafeen tirsdag 12. juni. 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker