Øvre Numedal Fjellstyre
SØKERE VILLREINJAKT 2018
5. juni 2018
Med dette legges søkerlistene for villreinjakta 2018 ut for kontroll. Se listene for hvert enkelt område, nedenfor.
Selvsagt kan det forekomme feil eller mangle navn. Denne kontrollen skal avdekke slikt før trekningen finner sted.
Derfor må dere melde inn feil til sekretær på e-post n-fjells@online.no eller ovre.numedal@fjellstyrene.no innen
MANDAG 11.JUNI KL. 12.00. Det er viktig å overholde fristen for trekningen vil foregå denne dagen kl. 14.00 og 
skal vi ha prioriteringslistene klare for utlegging noe tid før JEGERKAFEEN ti. 12.juni, er vi avhenig av at fristen holdes.
Her følger linker for oversikt til hver enkelt søkerliste:
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker