Øvre Numedal Fjellstyre
Rypejegere - Litt info.
19. mai 2018
Det er ikke så rart dere spør om årets tildeling av småviltkort.  For fristen var 1.4. For de som har jaktet hos oss tidligere, kjennner de vår praksis.
For nye har vi litt informasjon som gjør at dere kanskje forstår situasjonen.
Normalt skjer det en utsending av det første tilbudet før sommeren.  Slik er det svært sannsynlig at det også blir iår.  Men etter 2015 har vi blitt litt
reserverte. I 2014 hadde vi fin oppgang på rypebestanden og vi regnet med et godt år i -15. Men så fikk vi en svært sein vår og sommer og hele 
produksjonen ble ødelagt. For vårens vær kan ødelegge svært mye. Rypa må ha et minimum av bare flekker for å få lagt sine egg på. Er det ikke det,
kommer predatorene lett til der den ligger. Og så er det lite insekter som også er avgjørende for kyllingene. Siden vi i 2015 allerede hadde sendt ut
kort, måtte vi be om å beholde noe av det innbetalte. Dette skapte endel reaksjoner. Og noe vi nå tar hensyn til.
Ifjor var det som kjent et svært godt jaktår hos oss. Og alle tegn tyder på at vi har en stor stamfuglbestand. Derfor et godt grunnlag for et bra år i 2018.
Likevel kan man ikke være sikker på dette før sommeren nærmer seg og man faktisk ser produksjonen.  For ved siden av våren, kan det komme et krakk
i smågnagerbestanden. Og da faller også rypebestanden. Sammenhengen mellom rypebestand og smågnagerbestand har lenge vært kjent. 
På grunnlag av våre erfaringer, ser vi derfor an situasjonen utover våren og mot slutten av juni vet vi mer og sender etter all sannsynlighet ut et tilbud. 
Om forholdene endrer seg utfra det vi ser nå, venter vi med utsending til etter taksering i august. 
Oppsummert vil vi si at det er grunn til optimisme også iår. Våren er fin, stamfuglbestanden god og vi har hatt mye smågnagere. Så kanskje vi igjen kan
se frem til god rypejakt. 
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker