Øvre Numedal Fjellstyre
Villreinkortene og Jegerkafe - fremdrift.
10. mai 2018
Når fristen for å søke villreinjakt er ute, kommer spørsmålet om videre forløp av behandlingen. 
Både innenbygds og utenbygds har krav på svar. Og det gis nesten utelukkende via hjemmesida. 
Først til utenbygds søkere: Dere kan ikke regne med kort på Øvre Numedal statsallmenning i år. 
Årsaken er liten kvote og god, lokal søkermasse. Som kjent har personer med bruksrett fortrinnsrett
til villreinjakta. Og siden vi med stor sannsynlighet kan si at kvoten blir på 1500 dyr og altså 1/4 av fjoråret,
blir det underskudd på kort i forhold til de søkerne vi har.  
Til innenbygds søkere: Kvoten og en foreløpig beregning, er det skrevet om annet sted. Eneste endringen fra
forrige melding er at det istedenfor 50 % frie dyr, er fridyr-kvoten økt til 70 %. Dette er forslaget fra rettighets-
haverne (villreinutvalet) og skal nå godkjennes av villreinnemnda. Det vil vi anta går greit. 
JEGERKAFEEN er vår viktigste møteplass og den er bestemt til TIRSDAG 12. JUNI på Rødberg Hotell. Her blir
trekningen bekjentgjort og alle forhold omkring jakta belyst. Vi håper også at villreinutvalet kan redegjøre for
bakgrunnen for årets kvote og den dramatiske nedgangen vi har fått (fra 7000 dyr i 2016 og 6000 i 2017).
Søkerlistene blir lagt ut på forhånd slik at de er riktige når trekningen blir foretatt. 
Fjellstyret har i mai mange oppgaver som gjør at det ikke er mulig å ha en raskere fremdrift enn her skissert.
Bl.a. skal alt salg av fiskekort gjøres klart, vi må starte behandlingen av flere hundre småviltsøknader og 
vi må avholde styremøte. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker