Øvre Numedal Fjellstyre
MØTEBOK og ÅRSMELDING.
28. april 2018
Den 19. april avholdt styret møte. Viktige vedtak ang. fredningssonen for årets jakt ble vedtatt. Se kart annet sted på hjemmesida.
Og så har det vært en lang prosess mot en eventuell avtale med Buskerud Landbruksselskap (HA56). På dette møtet kom styret 
frem til et forslag som er oversendt HA 56 for godkjenning. Dere kan lese vårt forslag i møteboka. 
ÅRSMELDINGENE våre anser vi som viktig dokumentasjon. Nærmest et oppslagsverk som man kan gå tilbake i for å se på utviklingen.
Nå har vi slike meldinger for de siste 15 årene og slik kan utviklingen leses.  Denne gangen har vi sett nærmere på utviklingen i 
rypebestanden. Den svinger voldsomt. Oppgang fra tusenårs-skiftet frem til 2006. Derfra er det dårlig med fugl i nesten 10 år. Så kom 
endringen med unntak av 2015 da vi hadde vinter på vidda til langt ut på sommeren.  Fellingstatistikken kan sammenholdes med
takseringene som vi starta med i 2016. Ei interessant datarekke har nå kommet frem. 
Her er linken for styremøtet:
Og her følger  Årsmelding for 2017:
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker