Øvre Numedal Fjellstyre
NY FREDNINGSSONE
21. april 2018
Fjellstyret var samla til styremøte to. 19. april og de bestemte følgende fredningssone for hele jakta 2018:
Med utgangaspunkt utløpsoset i Bjornesfjorden går den i rett linje opp til høyeste punktet i Lågaros-høgda, 
så i rett linje til Skjerhølnuten og derfra til innløpsoset i Geitvatnet. Nordre begrensning er selve Lågen.
Det er altså en innskrenkning i forhold til sonen vi har hatt de siste 5 årene. 
Vi håper at Buskerud Landbruksselskap vil frede et område på sin side av Lågen. 
Se kartet på linken nedenfor. Fullstendig møtebok blir klar i neste uke. 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker