Øvre Numedal Fjellstyre
Møtebok 22.3.-ankesak til Miljødir.
16. april 2018
Arbeidet med møteboka fra sist møte har tatt noe tid. Årsaken er at vi måtte arbeide grundig med begrunnelsen i saken
om Forbud mot stangfiske.  Se møtebokas sak 16/18. Den skal til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.
Saken var også oppe på februar-møtet og skapte som kjent strid.  Vedtaket ble påklaget av Norges Jeger- og Fiskeforbund og vi måtte
ta saken opp til ny behandling. Styret så ikke at det hadde kommet til momenter som tilsa at vi burde endre vårt vedtak, og i 
nedenstående møtebok fremkommer det at vi har opprettholdt vedtaket. Derfor er det uenighet om forståelsen av fjelloven og 
saken er oversendt Miljødir. 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker