Øvre Numedal Fjellstyre
Fjellstyret nominert til hederspris.
8. april 2018
De 94 fjellstyrene i Norge skal i juni ha landsmøte og der deles det ut en gjev hederspris. Prisen har navnet FJELLSTYRET JO.
Navnet på prisen sporer tilbake til den legendariske villreinjegeren Jo Gjende. 
Under reginonmøte på Gaustadblikk fredag 6.april ble Øvre Numedal fjellstyre foreslått som kanditat fra vår region. Den 
omfatter i hovedsak Buskerud, Telemark, Hordaland og deler av Sogn og Fjordane. 
Norges Fjellstyresamband er vår fellesorganisasjon og det er de som står bak.  Styret der utgjør jury. Utmerkelsen skal gis 
til et fjellstyre som har utmerket seg på en positiv måte. For å oppmuntre og påskjønne arbeidet vil de fremheve den samlede
innsatsen fjellstyret har nedlagt for å fremstå som gode forvaltere av statsallmenningen. På landsmøtet blir det så avsatt tid
for fjellstyret som når til topps å fortelle litt om "Sånn gjør vi det hos oss."
Vi har også en gang tidligere blitt foreslått. Det er 4 regioner som hver kommer med sine kandidater. 
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker