Øvre Numedal Fjellstyre
HVA MED VILLREINJAKTA?
27. mars 2018
Det er nå avslutta ei rekke med tellinger av villreinen på Hardangerviddda. Med jevne resultater og konklusjon om at det er under 7000 dyr.
Kvoteforslaget fra Villreinnutvalet (rettighetshavernes eget organ med 3 representanter fra fjellstyrene og 3 fra de private), 
var en kvote på 1500 dyr. Et mindretall ville ha fredning. Øvre Numedal fjellstyre har også behandlet saken og foreslo 500 dyr. Noe 
av årsaken til ønske om felling, er visstnok ønske om at det blir tatt prøver for skrantesyke (CWD). 
Fordelingen mellom de forskjellige typene av dyr, foreslås å være 50 % bukk, 25 % simle/ungdyr og 25 % kalv. 
Uansett hva endelig vedtak blir, ligger det an til en dramatisk endret situasjon fra de 2 siste årene. I 2016 hadde vi 7000 i kvote og ifjor
6000 dyr. Økonomisk for vår drift er det også utfordrende. Særlig i lys av at rypa også er så ustabil.
Med 1500 dyr får vi altså 1/4 av fjorårets kvote. Da hadde vi 331 dyr (inkludert kortene fra Ulvik). Så iår vil det si omlag 80 kort for hele
allmenningen.  De skal fordeles på Rollag, Nore og Uvdal slik at det blir anslagsvis 25 dyr på hvert område (antall kort fra Ulvik er 
usikkert).
Med halvparten frie dyr, blir det med andre ord 12-13 fridyrkort og med omlag 7 s/u-kort og like mange kalvekort, blir det altså bare kort til omlag
20 jegere. Forutsatt at kalvekortet blir lagt til s/u-kortet.
Så da må vel mange ut på det private markedet og eventuelt overføre kort til allmenningen. Den muligheten vil antakelig foreligge.
Alt dette er usikkert. Men etter et fellesmøte på Gaustadblikk 6.-7.april vet vi mer. Ganske sikkert er det at denne situasjonen kan vare
noen år. For det tar noe tid å komme fra 7000 til 12 000. Iallfall hvis man skal ha jakt. En villreinstamme vokser årlig med 20-25 %. 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker