Øvre Numedal Fjellstyre
Frist rypejakt 1.4. og rypeseminar.
19. mars 2018
Vi minner om fristen for å søke rype-/småviltjakt hos oss som er 1.4.  Se hjemmesida under "SKJEMAER" for riktig søknad.
Etter fjorårets meget gode rypejakt, forventer vi mer enn gjennomsnittlig mengde med søknader for 2018.  Hos oss har de
fleste fått tildelt kort fordi det etterat nedgangen kom for 10 år siden, gikk interessen ned. 
Siden vi ikke har "førstemann til mølla" prinsipp, men trekker og prøver å finne en løsning for de fleste, er det store sjanser 
forat søkerne får et tilbud. Her prøver vi å yte god service og etterkomme søkernes ønsker. Men prøv å unngå 1.perioden 
med hund i Bakketjønn/Tinnhølen og Halne/Hein. Der har vi en "flaskehals". Fra 21.9. letter trykket. 
 
Et annet tilbud vi har iår, er et RYPESEMINAR på HALNE FJELLSTUGU lørdag 5. mai. Vi har sydd sammen et interessant program
og hele plakatet kan leses nedenfor:
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker