Øvre Numedal Fjellstyre
Ankesaken ankommet fra NJFF
10. mars 2018
Som ventet er vårt vedtak i sak 14/18 påklaget. Mye av deres argumentasjon fremkommer av deres hjemmeside:
 
 
Fjellstyret vil samles til ekstraordinært møte før påske. Vi må i en slik sak vurdere om det er nye, avgjørende momenter
for å endre vedtaket. Om vi ikke finner det, blir saken oversendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
Vårt hovedsynspunkt er at menneskelig aktivitet i området hindrer villreinens frie trekkveier. Og der må også fiskerne
ta endel av ansvaret. 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker