Øvre Numedal Fjellstyre
Møtebok 16.1.18.
20. januar 2018
Det er ei omfattende møtebok som legges fram. Og noen spesielle saker.
Omfanget har sin bakgrunn i at det har vært 2 møter i forkant av møtet på tirsdag der vi har hatt saker til drøfting uten realitetsbehandling. Ett eksempel på en slik sak er Fredningssonen. Etter 5 år skal den vurderes grundig av alle rettighetshaverne og konklusjon må komme i god tid før jaktstart.  Villreinutvalet har lagt fram et godt grunnlag gjennom sin oppsummering og kartgrunnlag. Ved hjelp av GPS-teknologien er det helt andre muligheter for sikkert faktagrunnlag enn tidligere. Konkret for Øvre Numedal er spørsmålene mange. Bl.a. om den har hatt noen hensikt og kan den fjernes eller bør den utvides for å sikre trekkene i større grad. Også fiske langs Lågen er et stridsspørsmål. Et samarbeid med Landbruksselskapet kan være nødvendig for en best mulig løsning. Fjellstyret tar sikte på å "lande" saken til styremøtet i mai slik at alle som blir tilbudt kort vet hva de har å forholde seg til.
I tillegg til denne saken er saken om utvida rypejakt en ny type sak for oss. Etter et ekstremt godt rypeår, åpnes det for et begrensa tilbud fram til 1.3. Alle våre vurderinger fremkommer av møteboka.
For å sikre inntektsgrunnlaget må fjellstyret fremover se på ny muligheter. Derfor kommer sekretæren med forslag om et treningsfelt for fuglehund ved Halne. Saken har modnes over tid utfra de gode erfaringer vi har hatt med samarbeid beitelag/sau og taksering av rype siden 2006. Styret utsatte avgjørelsen til etterat Lågliberget Beitelag har avholdt sitt årsmøte. 
Også saken om Aktiv rypeforvaltning er nytenktning i forhold til hva vi tradisjonelt har drevet med. Det er et forsøk på skyting av rødrev fram til jakta er slutt 15.april. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker