Øvre Numedal Fjellstyre
Julekafe med stor interesse
10. desember 2017
Igjen dro vi igang kafe mot julehøytiden. Dette har blitt et fast innslag og "menigheten" sviktet ikke. Det møtte nesten 90.
Litt nytt bør man jo prøve å finne på for å utvikle konseptet. Denne gangen hadde vi engasjert Even Tråen til å innlede både 
første og andre avdeling. Slikt setter en liten "spiss" på arrangementene. Even i spill sees på bildet.

Professor Eigil Reimers har tidligere besøkt oss. Det var i oppstarten for omlag 15 år siden. Hverken den gangen eller nå 
skuffet Eigil. I en alder av 78 år valgte han å se litt tilbake på sitt forskerliv. Det ga oss innsikt i hans mangfoldige liv både her 
i landet og andre steder i verden.

Ved siden av Eigil hadde Svein Erik Lund et lengre innslag. Det var kortanalysen han fortalte om. Og det begredelige resultatet for både allmenningen og Nore og Uvdal kommune. 

Så var det noen småinnslag. Bl.a.angående slepa. Nils Runar Sporan har ledet styret i endel år og de har utrettet mye. Ikke noe nytt på gang.

Lars Inge Enerstvedt refererte fra en søknad for å få utvikling av nasjonalparkkommunen Nore og Uvdal. Dette er foreløpig i en innledende fase. 

Fjellstyret runda av kvelden med litt status. Spesielt i forhold til økonomi. Både 2016 og 2017 har vært gode år reint økonomisk. Dette har vært viktig fordi vi ser for oss lavere villreinkvoter og når man forvalter natur, vet vi at både rypejakta og fiske kan bli dårlig. Derfor er det viktig å ha litt midler i bakhånd. For målet er også i fortsettelsen å ha lave priser.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker