Øvre Numedal Fjellstyre
RYPEJAKTA SLUTT IDAG.
30. november 2017
Så er en eventyrlig høst for rypejegerne avslutta. Vi følger opp tidligere tradisjon med å avslutte 30.november.
Hvorfor kan vi ikke i et slikt godt år fortsette jakta? Det er utfra gammel og nå kanskje utgått kunnskap om at
den rypa som har overlevd til nå, har gode sjanser for å inngå i neste års bestand. Dette skal vi følge opp og
på rypeseminaret 5. mai, vil vi ta opp denne problemstillingen. For vinterjakt kan være svært spennende. 
Vi vil også minne jegerne på å sende inn rapport. Internt har vi 31.12. som frist for rapport og søknad for
neste års jakt. Alle nødvendige skjemaer ligger på hjemmesida under "skjemaer." Selvsagt kan det også sendes
i papir til ØNF, pb. 51, 3631 Rødberg. 
Rapportene har allerede begynt å komme og det er nesten entydig avkryssing på "god bestand" etter årets jakt.
Så er det mange teorier om hvorfor det har blitt slik. Vi kan iallfall ikke se å fått innsyn i fasiten.Siden kullene var så store,
måtte vi ha en gunstig vår og sommer samtidig som det var moderat med rovvilt. Vi har levd med rypa og forvaltnignen
i mange år, men kan ikke gi noen garanti for 2018. Dessverre kan vi ikke med sikkerhet spare årets overskudd til neste år. Det
var 2015 et bevis for. 2014 var et godt år, men i 2015 var det svarte fjell.  Vi må regne med svingninger. Men gledelig var det,
til tross for rødlisting og svartmaling, at rypa kom tilbake. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker