Øvre Numedal Fjellstyre
Foreløpig konklusjon: Bra rypejakt, dårlig villreinjakt.
24. september 2017
Vi kan allerede nå foreta en foreløpig oppsummering av jaktsesongen og slå fast at rypejakta har vært sjelden bra,
mens villreinjakta hos hos ser ut til å bli blant de dårligste på Hardangervidda. 
For å ta det positive først: Ikke siden vi hadde våre første takseringer i 2006, har vi målt bedre verdier på våre takseringsfelt
ved Hein. Og når vi nå har fått inn endel rapporter både fra nordsida (feltene Tinnhølen/Bakketjønn og Halne/Hein), og fra
sørsida (gjelder feltene Lågaros og Hette), slår vi fast at resultatene fra takseringene ga et generelt, riktig inntrykk for
allmenningen. Riktignok mangler vi et fullstendig bilde fra sørsida, men konklusjonen ser iår ut til å bli svært positiv. Som en
jeger sa: "Jeg har jaktet siden 1970 og dette året inngår som ett av de 3 beste jeg har opplevd."
Når det gjelder villreinjakta, er ikke situasjonen like positiv. Vi hadde tiltro til at forrige helg ville bidra til et positivt resultat. Men
det ga ikke den uttellingen vi hadde håpet. Og når heller ikke tida fram til idag i det hele tatt har vært gunstig for vårt område, 
ser det ikke bra ut med hensyn til sluttresultatet. Vindretningen har vært for mye dominert at andre vindretninger enn vi har trengt.
Og når vi har kommet så langt som nå og elgjakta straks starter, vet vi at det sjelden blir mange fellinger fram til jaktslutt 30.9. Det 
har heller ikke kommet antydninger om forlenga jakt. Årsaken er sikkert at det ellers på vidda har vært mange fellinger. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker