Øvre Numedal Fjellstyre
RYPEJAKTA STARTER SØNDAG 10.SEPT.
8. september 2017
Det er optimisme både blant rypejegerne og i fjellstyret i forhold til årets rypejakt som starter søndag. 
I starten er det kun støkkjakt. Hundene er det ikke tillatt å bruke før fredag 15.9.
Bakgrunnen for denne delingen er historisk. Fra gammelt av har jo ikke rypejakta hatt særlig status.
For bøndene og de øvrige bruksberettigede hadde ikke tid til å flyge etter fugl som nesten ikke ga
mat i gryta. Det var reinsjakta som betydde noe. 
Derfor var det vanskelig å få aksept for at rypejegerne i det hele tatt hadde noe
å gjøre i "indrefileten" av villreinområdene. Men etterhvert ble det solgt endel rypekort og det ble
faktisk ikke så mange konflikter. Ikke engang sau ble drept. Så hadde også fjellstyret behov for å
sikre inntektsgrunnlaget og med gode bestander av fugl og lite rein å jakte på ble inntektene fra
rypejakta viktig.  Slik var salget av rypekort en sikker basis for driften og vedlikeholdet av hytter
og steinbuer som det ble tatt skikkelig tak i for omlag 20 år siden.
En ny situasjon oppsto da reinen ble freda i 2003 og 2004. Da åpnet det seg nye muligheter for rype-
jakt og vi åpna for støkkjakt i tiden 10.-14.9. Dette ble godt tatt imot, men det har ikke "tatt av"
slik vi trodde på forhånd.  Det har blitt et fint supplement til vårt øvrige tilbud.  
Nå er rypeforvaltningen satt i system og med takseringene har vi et seriøst opplegg med god kontroll.
D.v.s. vi har ikke kontroll over naturen! For vi innser at bestanden svinger og slik vil det sikkert bli til
alle tider. Nå er det mange henvendelser til kontoret fra jegere som hadde tenkt seg til Finnmark. Der
er det dårlig med fugl nå. For 2 år siden var det svært bra. Mens vi hadde så dårlig at vi freda.
Vi kan iår se frem til godt med fugl og glede oss over dette. Så får vi se neste år om det er noe. Spare
ryper iår for å ha til neste år, tilsier vår erfaring ikke er mulig.  Våren 2018 gir oss svar på neste års
bestand. Iår er vi takknemlige forat rypa kom skikkelig tilbake. 
LYKKE TIL MED ÅRETS RYPEJAKT! 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker