Øvre Numedal Fjellstyre
RYPEJAKT OG HUSVÆRE
31. august 2017
Det har vært endel spørsmål om mulighetene for å leie hytter eller annet husvære under jakta. Derfor en kort orientering.
Dessverre har vi begrensa med kapasitet for utleie. Og så må det vises forståelse for at endelig bekreftelse for leie ikke kan gjøres før
ganske tett opp mot jaktstart. Iallfall for perioden 10.9-27.9.
Årsaken er at om det blir villreinjakt skal også villreinjegerne ha rom. De skal til og med ha prioritet. Men der hvor det er flest villreinjegere
er det normalt færrest rypejegere. Så dette har gått noenlunde greit. Slik situasjonen har vært de siste årene, har reinen i stor grad holdt
seg før for Numedalslågen (ved Lågaros og østover). Her har vi rypejaktfeltene Lågaros (felt 3) og Hette (felt 4). P.g.a. avstanden inn har vi
hatt få rypejegere her. Og de fleste har leid seg inn på Lågaros turisthytte. Et veldig godt utgangspunkt for rypejakta. Også vår hytte,
Jegerbu, har sporadisk vært leid ut når det har vært ledig kapasitet.
I dette området har vi ialt 5 steinbuer. Regna vestfra er det: Elsjålægeret, Råstugu, Vegarhovdlægeret, Bakkehytta og Muran. Disse er
delvis godt egnet for alt fra 2 til 8 mann (Elsjå minst og Muran størst). Se bilder på vår hjemmeside. Ingen booking på disse ("førstemann
til mølla"). 
På nordsida med jaktfeltene Halne/Hein (felt 1) og Bakketjønn/Rauhelleren/Tinnhølen (felt 2), er situasjonen annerledes.  Der har vi 
hovedtyngden av rypejegere og det har vært svært få villreinjegere de siste årene.  Derfor har det vært mulig å leie hus her.  Mange
er kjent med hyttene VESTRE BAKKEJØNN, RIBBOHEI, KOLVEN og GRØNENUTEN.  I dette området har vi 4 steinbuer. Det er
Knutsbu, Kolvelægeret, Skyttarbu og Seltjønnslægeret. Se bilder og kart for plassering på vår hjemmeside.
Rauhelleren th. leier ut. Et flott sted. Ta kontakt med Hans Olav Lægreid på 41990404/90276395. Sikkert mulig andre steder også.
Som Trondsbu (53665456) og Halne Fjellstova (53665712).  Arbeidernes Jeger- og Fiskeforening på Sleipa er også en mulighet. 
Fra Seterdalen i Dagali er det også mulig å gå tur-retur på dagen. Det samme fra RV 7 litt vest for Halne Fjellstova. Fra nasjonalpark-
grensa ved Tinnhølen er det 5 km å gå inn til allmenningen.  
Idag arbeides det på kontoret med bestillingene for hytteleie og i første halvdel av neste uke gis det endelig melding på søknadene. Vi må 
først skaffe oss oversikt over villreinens bevegelser og så se an vindretningen og sjansene for at den kommer inn i rypejaktterrengene.  
Noen får e-post med svar på deres forespørsel, men det vil også bli fulgt opp på dette nettstedet med generell informasjon.  Siden vi nå har
innført kodeboks for tilgang til hyttene, er det ikke lenger behov for tilsending av nøkkel.  
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker