Øvre Numedal Fjellstyre
Villreinjakta: Faktisk endel fellinger.
29. august 2017
                                                                                                                                                                                                        Foto:HJJ
Denne villreinbukken kan stå som et typisk eksempel for oppstarten av villreinjakta i allmenningen. Endel bukk vandret gjennom vårt område og ble felt. 
Med de dårlige vindretningene vi hadde ved oppstarten av villreinjakta, var det ikke så mye optimisme å spore blandt jegerne.  Men vi har faktisk registrert
endel fellinger. Til og med på nordsida av Numedalslågen har det vært dyr og noen var heldige. Likevel var det flest som reiste inn fra Solheimstulen.  Noen ga
opp tidlig, mens andre var mer tålmodige, hadde kanskje litt "tur" og fikk uttelling. 
Meldingene nå går fortsatt på feil vindretning i forhold til jakt på østvidda. For villreinen står langt vest på Hardangervidda.  Likevel kan vi med sikkerhet si:
Før eller siden snur det!
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker