Øvre Numedal Fjellstyre
Kort info villrein og uttak prøve skrantesyke
18. august 2017
Nå er det like før! Søndag 20. august kl. 07.00 starter villreinjakta hos oss og mange andre steder. 
Men vi har et inntrykk av at flere er litt avventende. Årsaken er jo at det ikke er mengder av dyr i allmenningen.
Det kan vi slå fast. Samtidig kan vi med ganske stor sikkerhet si at det ikke er dyr langt unna våre områder. Derfor
er det vinden - som alltid - man må følge med på. Og i neste uke er det noe fra nord. Som passer oss godt. 
Vi har prøvd å få litt oversikt idag i forbindelse med ei oppsynssamling, men det har vært lite personell i fjellet og derfor
er det også lite konkrete holdepunkter om reinens bevegelser.  Men dyr nord for KVENNA er det. Og dermed har de ikke
lange veien til Buskerud. Også mot Nordmannslågen og på sørsida av Bjornesfjorden skal det nylig ha vært dyr. 
Etterhvert som folket kommer på plass i fjellheimen, blir det også mer informasjon å få. Så er det noe nytt i starten av
neste uke, skal vi melde om det på dette nettstedet. 
Trenger du ytterligere veiledning i uttak av hjerneprøve på villrein, kan du åpne linken under:
Og så har dere ikke fått ei brosjyre ang. jakta iår. Nå er den bare på nett. Under kan du klikke deg inn på den:
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker