Øvre Numedal Fjellstyre
BRA MED RYPER!
15. august 2017
Vi er i ferd med å avslutte takseringen av lirype i området ved Hein og kan allerede nå fortelle om en god bestand.
Fjellstyret er formelt ansvarlig for gjennomføringen av takseringene mens det er Åke Rosen fra Gol som er vår forlengede arm i felt. 
Han har vært koordinator for arbeidet siden oppstarten for 10 år siden.  Dette har vært gjennomført på en eksemplarisk måte og
vi har ikke hatt en eneste konflikt knytta til hunder i felt i kombinasjon med sau i området. Det er nok andre hunder enn disse 
fuglehundene som kan gjøre skade på beitedyra. 
De siste linjene gås denne uka og vi har derfor ikke endelig konklusjon for årets bestand. Men meldingene som har kommet inn til
fjellstyre-kontoret tyder på bedre bestand enn ifjor. Da hadde vi et gjennomsnitt på 12 ryper pr. km2. Nærmer vi oss 20 ryper
pr. km2 har vi en jevn og god bestand som tåler beskatning. Noen steder vil i tilfelle oppleve tett med fugl og store kull. 
Utviklingen i vår allmenning er interessant fordi det nå foreligger sikre data over en lang periode og fordi vi har hatt jakt med
unntak av 2015. Til tross for mange dystre spådommer har altså rypa kommet tilbake.
Men på de mest belasta områdene nord for Numedalslågen (Halne/Hein og Bakketjønn/Rauhelleren) vil vi opprettholde en viss
begrensning i uttaket. D.v.s. fra 3 for dagskort opp til 7 for 5-dagers og ukeskort. For de med sesongkort kan det felles 15 ryper.
På sørsida av Lågen er det så få jegere at her trengs det ikke begrensninger i uttaket. 
For å få en grundig tolkning av våre data, sender vi de inn til Hønsefuglportalen. Vi håpet å legge fram tallene 20.8. Det holder 
neppe iår. 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker