Øvre Numedal Fjellstyre
Tilleggskveld og utfyllende info.
2. august 2017
Det meste av betydning står på dette nettstedet og i forrige artikkel fant dere informasjon om når dere kan danne jaktlag, overføre kort og få ut uavhentede kort. 
Vi tror det blir litt "kjør" ti.8.8. og to. 10.8. og tilbyr derfor ekstramulighet for å få utført dette MANDAG 14.8. i tiden 17.00-20.00 på fjellstyrekontoret.  
Litt om vilkåret for å få overført kort: Dette forutsetter at du allerede har allmenningskort. Du kan altså IKKE overføre private kort til oss uten at dette vilkåret er oppfylt. 
Dette er nytt iår og vi har fått endel spørsmål omkring overføringsordningen. Overførte kort kan brukes på lik linje med andre allmenningskort. 
Annet av betydning for å løse dette er at du betaler 1000 kr for å overføre fritt dyr og 700 kr for simle/ungdyr inkl. kalv. Vi har kortterminal på kontoret, men kan også ta imot
kontant oppgjør for denne tjenesten. Ingen begrensning i antall kort du kan overføre. 
Jaktlag kan dannes med inntil 5 jegere.  16- og 17-åringer kan inngå i jaktlaget. Men disse kortene kan ikke brukes av andre i jaktlaget. Forutsetningen for å være med
i jaktlaget er at du har avlagt skyteprøve.  
Vi har dessverre ikke lenger tilbud om ekstrakort til 700 kr.  
Er det helt umulig å få ordnet jaktlag, overføring eller hente ut kort innenfor oppgitte tider, ta kontakt med sekretær på 99109720.  
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker