Øvre Numedal Fjellstyre
Ikke villreinkort til utenbygds
6. juli 2017
Vi hadde iår 94 søkere uten bruksrett til Øvre Numedal statsallmenning. Ingen av disse får tilbud om kort høsten 2017.
Årsaken er at de med fast bopel siste året i Rollag, Nore og Uvdal og Dagali inkl. Sør-Skurdalen har fortrinnsrett i statsallmenningen.
Svært mange av de 250 lokale søkerne har benytta seg av denne retten og alle 331 kortene er solgt til de bruksberettigede. 
Kanskje en noe overraskende situasjon fordi det ifjor var kort til overs til utenbygds. Men dette forklares med at vårt område er et
godt jaktområde og det er også gjort endel vedtak som styrker allmenningsjegernes rettigheter. Bl.a. er det sannsynlig at mange av
de som tok ut kort på Buskerud Landbruksselskap sin eiendom (HA 56 - Geitvassdalen), nå har tatt ut kort hos oss istedet.  
Til utenbygds søkere kan vi opplyse at vi vet det er kort å få kjøpt på flere vald på Hardangervidda.
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker