Øvre Numedal Fjellstyre
TIL RYPEJEGERNE!
6. juli 2017
Så er det sikkert mange rypejegere som lurer på hvordan tildelingen blir iår. Her følger et foreløpig svar. 
Hovedområdet for arbeidet på fjellstyrekontoret har hittil vært villreinkortene. Vi har iår 330 villreinkort som skal ut og
dette er en krevende jobb.  Iår har vi også hatt mye ekstra p.g.a. skrantesyka. Også Hardangervidda skal testes og hver
jeger må ta ei hjerneprøve fra alle felte, voksne dyr.
Det er innenfor villreinforvaltningen det økonomiske grunnlaget for vår drift ligger, og det er svært viktig å få ut disse
kortene før sommeren. Lokalt er det store forventninger til at dette arbeidet fungerer. 
Nå er dette arbeidet i ferd med å bli avslutta. Fjellstyret yter en enestående dugnadsinnsats som sekretæren er helt avhengig av. Nå
står endelig rypekortene for tur.  
Det er en vanskelig avveining å vite når kortene bør tildeles. Ideelt sett er det riktigste å vente til etter taksering. Slik som ifjor.
Likevel er dette en krevende situasjon for august er en hektisk måned for sekretariatet. Så normal-situasjonen er at vi tildeler et
begrensa antall kort på denne tida. Så justeres tildelingen etter taksering og helt opp mot jaktstart. Denne praksisen følger vi
også iår. Derfor vil mange av dere få jaktkort i neste uke.
Årsaken er hovedsaklig at vi tror våren har vært bra på øst-vidda og at vi får en god overlevelse på kyllingene. Ifjor hadde vi 12 
ryper pr. km2 med en produksjon på 5 kylliinger pr. voksen par. Med en god vår, er vi rimelig sikre på at det blir en normal
produksjon iår.  
Selv om vi gjennom mange år har sett at vi ikke kan frede oss til mer fugl, tror vi det er riktig å begrense jakta i de mest belasta
områdene. Særlig i felt 1 og 2 (hhv. Halne/Hein og Bakketjønn/Rauhelleren/Tinnhølen).  På sørsida av Numedalslågen - altså 
felt 3 (Lågaros) og felt 4 (Hette) er det så begrensa jakting at vi ikke ser at jakta kan ødelegge bestanden.  
 
 
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker