Alle felter merket med * må fylles ut.:
 
Navn: *
(skriv inn kun ett jegernavn på hvert skjema)

Fødselsår: *

Fødselsdato: *

Bostedskommune: *
(skal oppgi etter gammel kommuneinndeling: Rollag, Nore eller Uvdal inkl. Dagali og Sør-Skurdalen)

Bostedskommune pr. 1.11. i fjor: *
(Fjelloven stille krav til bosted siste året)

Tlf:

E-post:

PRISER (pr dyr):
Fritt dyr
2000,- kr
Simle/ungdyr
1000,- kr
Kalv
500,- kr

  • Uriktige, mangelfulle eller for seint innkomne søknader forkastes!
    (Søknadsfristen er 1. mai)
  • Alle kan søke - også de som hadde kort i fjor.
  • Merk!! De som har fylt 16 år ved jaktstart kan søke i år.
Opplysninger om resultatet av trekningen, skyteprøve, utdeling av kort og lignende blir kunngjort ved oppslag. Søkerne må selv følge med på dette. Kunngjøring skjer også via vår hjemmeside.
 
Hilsen
Øvre Numedal Fjellstyre
 
 
Ved å trykke på "SKRIV UT" knappen skriver man ut skjema for eget arkiv og referanse, ved å trykke på "SEND SØKNAD" knappen bekrefter man at alle opplysninger er riktige, og at søknaden sendes i god tro.

Hvis du ønsker å skrive ut skjemaet må du gjøre det FØR du trykker på "SEND SØKNAD" knappen.
Hvis du vil slette skjemaet og fylle inn på nytt igjen så trykker du på "SLETT SKJEMA" knappen.