Øvre Numedal Fjellstyre>Hardangervidda
HARDANGERVIDDA NASJONALPARK
Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder ble opprettet i 1981. Formålet med vern av Hardangervidda er å verne et særlig verdifullt høyfjellsområde på en slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og naturmiljø ellers blir bevart. Samtidig som området skal kunne brukes for landbruk, friluftsliv og naturopplevelser, jakt og fiske, undervisning og forskning.
 
Hardangervidda nasjonalpark er landets største med 3.430 km2. I tillegg er det to landskapsvernområder - Skaupsjøen/Hardangerjøkulen og Møsvatn Austfjell på tilsammen 865 km2. Verneområdene er fordelt på 8 kommuner og 3 fylker. Omlag halvparten av arealet i nasjonalparken er på privat grunn
 
Utdrag fra vernereglene:
 
  • Jakt og fiske er tillatt etter gjeldende regler for området.
  • Alle planter, også døde busker og trær er freda.
  • Det er tillatt å sanke sopp og bær.
  • Det er forbudt å bryte løs stein, mineraler eller fossiler for samleformål eller for salg.
  • Hunder må holdes i bånd i området. Unntatt er bruk av hund til jakt, gjeting, sanking av beitedyr og i politi- og fjellsikringstjeneste.
  • All motorferdsel til lands og på vann, herunder landing med luftfartøy er i utgangspunktet forbudt.
  • Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad for enkelte tilfeller eller etter forskrift vedtatt ved Kgl. Res. Av 6. juni 1997 av Miljøverndepartementet, gi tillatelse til annen nødvendig transport. Dette gjelder bl.a. i forbindelse med storviltjakta.
  • Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad for enkelte tilfeller eller etter vedtekt, som skal godkjennes av Miljøverndepartementet, gi tillatelse til annen nødvendig transport. Dette gjelder bl.a. i forbindelse med storviltjakta.
  • Forurensning og forsøpling er forbudt.
  • Idrettsarrangement og organiserte teltleirer må ha tillatelse fra fylkesmannen.
 
 
 

 
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker