Øvre Numedal Fjellstyre
Fjellstyret tildelt hederspris
17. august 2018
Under landsmøtet på Gardermoen 16.-17.aug. ble Øvre Numedal fjellstyre tildelt hedersprisen FJELLSTYRET JO.
Vi var foreslått fra vår region, men det kom overraskende at vi skulle nå helt til topps. Veldig artig! 
Kriteriene for å få prisen er at det har vært et forbilledlig arbeid, men også en rekke andre forhold blir vurdert.
Slikt som utviklingsarbeid, service, rutiner for behandling av søknader (tilbakemeldingskultur), takling av media
og hvordan fjellstyret over tid har utnyttet ressursene i forhold til størrelse og ressursgrunnlag. I vurderingen
står det:"Vi har fått resultater utover det vanlige," og "Gode og målrettede prosesser og resultater." Videre:
"Beundringsverdig pågangsmot og vilje til å løfte egen virksomhet."
Det er derfor mange krav som må oppfylles for å oppnå prisen. 
Den gis ut hvert andre år under våre landsmøter. Vi har også tidligere være foreslått, men ikke nådd opp. 
Hele styret og sekretær var tilstede på Gardermoen under overrekkelsen.  Ved siden av diplom får alle i 
styret ei egen, særegen topplue som synlig bevis. 
Tidliegere vinnee er Sel, Holtålen og Lesja fjellstyrer.  Det er ialt 94 fjellstyrer i Norge. 
 
 
Å stend dyra hen??
14. august 2018
Villreinjakta står får døra og vi er klare! Jaktstart er mandag 20. aug. kl.07.00. Omlag 100 jegere kan jakte i allmenningen iår.  Egne kort er 78, Ulvik-kort 24 og
i tillegg 5 kort fra Buskerud Landbruksselskap. I tillegg kommer noen overføringer. Det er å bemerke at hverken Ulvik-jegere (ialt 8) eller kort utstedt som 
opprinnelige kort fra HA 56 kan brukes over hele allmenningen. Selve Lågaros-området og sørsida av Lågen er i stor grad forbeholdt de bruksberettigede.  
Det har vært "kjør" på kontoret de siste dagene, men nå ligger det kun igjen 2 kort. Når kortene er forhåndsbetalt, er det enkelt å få delt de ut. Selv 
om sekretæren ikke er på plass.  
Hyttene skal være åpne fra 3 dager før jaktstart og til 3 dager etter jaktslutt (30.9.). Nå er alle hyttene utstyrt med kodebokser. Så er de låst, er det enkelt å
få tak i nøkkelen. De er i stor grad sjekket opp slik at forbruksmateriell, gass, ved o.l. skal det være rikelig med. På Vegarhovd-hytta er det dessuten et gass-kjøleskap
som kan settes i drift. Dette er ment å være for nedkjøling av CWD-prøvene, men kan selvsagt også brukes til annet.  
Ang. svar på overskriften, meldes det om flere småflokker i allmenningen og tilgrensende områder.  Så det er grunn til optimisme til tross for noe feil vindretning akkurat
nå. 
Avtalen med Buskerud Landbruksselskap har vært etterlyst. Den finnes på linken nedenfor. Alle andre vedtak ang. jakta, finner du fra møteboka i juni.  
 
EKSTRA UTDELINGSDAG I ROLLAG 14.8.
7. august 2018
Øvre Numedal fjellstyre sine representanter fra Rollag er Kjell Kristiansen og Anders Eriksrud.
Disse vil ta med kort som ikke er tatt ut på fjellstyrekontoret avsluttende dag - mandag 13.aug.
Veggli Vertshus tirsdag 14.aug. i tiden 18.00-20.00 vil de være tilstede og dele ut kort til 
jegere fra Rollag. Dessuten blir det anledning til å danne jaktlag. 
Overføring må gjøres på fjellstyre-kontoret til oppsatt tid to.9.8. eller ma. 13.8. i tiden 12-19.
Det er det praktiske knytta til overføringer med betaling som gjør det noe problematisk å
gjøre overføringer i Rollag denne dagen. 
 
ØVRE NUMEDAL OG MONSEN
20. juli 2018
Øvre Numedal fjellstyre var representert med 2 fra styret ved siden av sekretæren da NRK og Lars Monsen inntok allmenningen.
Først møtte vi følget da de kom fra Stigstuv på vei til Rauhelleren. Veldig vellykka med spillet til Thov som en innertier. Det ble
overrakt bok og kart og de tok seg ganske god tid. Flott reklame! 
Videre ble det innslag v/Ola Hov, Gudbrand og Vilm. Håvardsrud på Rauhelleren. De presenterte rogn i en spesiell variant.
Da de  kom opp mot brua over Djupa, møtte sekretæren følget og forklarte litt om fisket i området. Følget gikk videre mot
Hein og da de passerte Seltjønnslægeret, viste ei drone bilder derfra. Flott mottakelse av vertskapet på Hein fikk Monsen & co.
Vårt felles nettsted har laget en sak omkring dette:
 
 
 
villreinkort- siste "runde."
20. juli 2018
Det har idag vært en siste gjennomgang av villreinkortene og banklister for å kontrollere innbetalingene. 
Konklusjonen er at det kun er igjen tilbud til 5 jegere med betalingsfrist 2.8. 
2 jegere tok ikke imot tilbudet i Rollag, 2 i Nore og 1 i Uvdal. D.v.s. at vi kom til og med nr. 40 i Rollag,  nr. 37 i Nore
og nr. 40 i Uvdal. 
Så det er knapphet på kort iår. Men overføring er mulig om du står på lista. Dog ikke kort fra Buskerud Landbruksselskap.
I henhold til avtale kan disse kortene kun brukes på nordsida.  
For alle som har fått tilbud og betalt innen fristene, er det utdeling både to.9.8. og ma. 13.8. i tiden 12-19. Også mulig
å danne jaktlag og overføre disse dagene.  
 
Tidligere artikler:
29.06.2018 Første utsending rypekort.
27.06.2018 Fiskeforbudet - Fjellstyret tapte.
22.06.2018 VILLREINKORTENE - videre fordeling.
18.06.2018 PÅMINNING BETALING VILLREINKORT!!
12.06.2018 MØTEBOK JUNI 2018
12.06.2018 FREDNINGSSONE 20.8.-30.9.18.
11.06.2018 Prioriteringslister VILLREINJAKT 2018
09.06.2018 6 jegere til får kort.
05.06.2018 SØKERE VILLREINJAKT 2018
02.06.2018 Klart for ny JEGERKAFE!
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker