Øvre Numedal Fjellstyre
Julekafe med stor interesse
10. desember 2017
Igjen dro vi igang kafe mot julehøytiden. Dette har blitt et fast innslag og "menigheten" sviktet ikke. Det møtte nesten 90.
Litt nytt bør man jo prøve å finne på for å utvikle konseptet. Denne gangen hadde vi engasjert Even Tråen til å innlede både 
første og andre avdeling. Slikt setter en liten "spiss" på arrangementene. Even i spill sees på bildet.

Professor Eigil Reimers har tidligere besøkt oss. Det var i oppstarten for omlag 15 år siden. Hverken den gangen eller nå 
skuffet Eigil. I en alder av 78 år valgte han å se litt tilbake på sitt forskerliv. Det ga oss innsikt i hans mangfoldige liv både her 
i landet og andre steder i verden.

Ved siden av Eigil hadde Svein Erik Lund et lengre innslag. Det var kortanalysen han fortalte om. Og det begredelige resultatet for både allmenningen og Nore og Uvdal kommune. 

Så var det noen småinnslag. Bl.a.angående slepa. Nils Runar Sporan har ledet styret i endel år og de har utrettet mye. Ikke noe nytt på gang.

Lars Inge Enerstvedt refererte fra en søknad for å få utvikling av nasjonalparkkommunen Nore og Uvdal. Dette er foreløpig i en innledende fase. 

Fjellstyret runda av kvelden med litt status. Spesielt i forhold til økonomi. Både 2016 og 2017 har vært gode år reint økonomisk. Dette har vært viktig fordi vi ser for oss lavere villreinkvoter og når man forvalter natur, vet vi at både rypejakta og fiske kan bli dårlig. Derfor er det viktig å ha litt midler i bakhånd. For målet er også i fortsettelsen å ha lave priser.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e
 
RYPEJAKTA SLUTT IDAG.
30. november 2017
Så er en eventyrlig høst for rypejegerne avslutta. Vi følger opp tidligere tradisjon med å avslutte 30.november.
Hvorfor kan vi ikke i et slikt godt år fortsette jakta? Det er utfra gammel og nå kanskje utgått kunnskap om at
den rypa som har overlevd til nå, har gode sjanser for å inngå i neste års bestand. Dette skal vi følge opp og
på rypeseminaret 5. mai, vil vi ta opp denne problemstillingen. For vinterjakt kan være svært spennende. 
Vi vil også minne jegerne på å sende inn rapport. Internt har vi 31.12. som frist for rapport og søknad for
neste års jakt. Alle nødvendige skjemaer ligger på hjemmesida under "skjemaer." Selvsagt kan det også sendes
i papir til ØNF, pb. 51, 3631 Rødberg. 
Rapportene har allerede begynt å komme og det er nesten entydig avkryssing på "god bestand" etter årets jakt.
Så er det mange teorier om hvorfor det har blitt slik. Vi kan iallfall ikke se å fått innsyn i fasiten.Siden kullene var så store,
måtte vi ha en gunstig vår og sommer samtidig som det var moderat med rovvilt. Vi har levd med rypa og forvaltnignen
i mange år, men kan ikke gi noen garanti for 2018. Dessverre kan vi ikke med sikkerhet spare årets overskudd til neste år. Det
var 2015 et bevis for. 2014 var et godt år, men i 2015 var det svarte fjell.  Vi må regne med svingninger. Men gledelig var det,
til tross for rødlisting og svartmaling, at rypa kom tilbake. 
 
 
 
 
 
 
JEGERKAFEEN 7.des.
27. november 2017
Som tidligere bekjentgjort, arrangeres JEGERKAFE på Rødberg Hotell torsdag 7. desember kl. 19.00.
 
Vi mener vi har fått til et godt program med nogo attåt. Og så skal det være tid til en god fjell-prat. Det er viktig!
 
Alle med interesse av vidda, jakt og fiske er velkomne.  Ikke nødvendig å være ihuga jeger og ha skutt 70 dyr for å møte... 
 
På nedenstående link finner du plakaten:
 
 
Til rypejegerne!
12. november 2017
Vi jobber nå med et interessant opplegg for de spesielt interesserte rypejegerne: Seminar!
Det er tenkt avholdt på Halne Fjellstugu i tiden 4.-6.5.18. 
Innholdet begynner å ta form og det blir både faglig innhold der blikket løftes fra kapasiteter 
som Olav Hjeljord. Og lokalt om vår forvaltning.  Takseringene er et viktig område og vi
vil gi en orientering om disse siden de startet i 2006. 
Selve programmet er Øvre Numedal fjellstyre v/sekretæren ansvarlig for. Mens Halne Fjellstugu
v/Geirmmund Tormodsgard forbereder og gjennomfører den praktiske delen med mat og over-
natting. 
Foreløpig plan er at de som ønsker det kan komme på fredag kveld. Mens selve seminaret blir 
avholdt lørdag. Og ønsker noen å bli til søndag, er også det mulig. Rom tilpasset hund er tilgjengelig.
Prisen skal holdes lavest mulig. D.v.s. hel dag på lørdag med bevertning blir under 1000 kr. 
Selvsagt er det en viss begrensning i kapasiteten, men opp mot 100 personer går våre beregninger 
utpå at vi skal klare. 
Nå jobbes det med å få tilbakemeldinger fra aktuelle foredragsholdere og "sy" sammen et allsidig 
program. Dette skal vi ha klart i januar. 
 
JEGERKAFE TO. 7.12.
1. november 2017
Igjen inviteres det til JEGERKAFE med godt og tradisjonelt opplegg. Den blir 7.des. på Rødberg Hotell.
Vi må være tidlig ute både fordi de mest aktuelle og populære foredragsholderne er mye opptatt og fordi det er 
mye belegg på hotellet før jul. Og vi liker ikke å ha dette arrangementet tett opp mot jul.
Iår er det EIGIL REIMERS fra Universitetet i Oslo som er hovedinnleder. Han har vært hos oss for mange år siden
og den gang kom han med en litt utradisjonell vinkling og sa at Hardangervidda kan ha 16 000 villrein på vinteren. 
Nå vil professoren øse av sin unike innsikt i villreinens historie og utallige feltoppdrag rundt omkring i landet. Han 
har også vært faglig bidragsyter for forvaltningen av villreinstammen på Norefjell/Reinsjøfjell. 
Resultatet og tolkningen av dataene fra villreinjakta har årlig vært et innslag på våre julekafeer.  Svein Erik Lund
vil også iår legge fram sitt tallmateriale og tanker om forvaltningen framover. 
Dette er hovedinnslagene. Så vil det i tillegg være noen mindre innlegg, bl.a. fra fjellstyret. Men vi glemmer ikke
å sette av rikelig tid til det sosiale og maten. Som vanlig spanderes det rakfisk fra Ola Hov og kling fra Uvdalsleiven.
Numedals-Laugens Brugseierforening betaler gildet og det setter vi utrolig stor pris på. 
 
 
Tidligere artikler:
27.10.2017 67 DYR FELT.
24.09.2017 Foreløpig konklusjon: Bra rypejakt, dårlig villreinjakt.
14.09.2017 Flott helg i vente!
08.09.2017 RYPEJAKTA STARTER SØNDAG 10.SEPT.
31.08.2017 RYPEJAKT OG HUSVÆRE
29.08.2017 Villreinjakta: Faktisk endel fellinger.
18.08.2017 Kort info villrein og uttak prøve skrantesyke
15.08.2017 BRA MED RYPER!
02.08.2017 Tilleggskveld og utfyllende info.
06.07.2017 Ikke villreinkort til utenbygds
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker