Øvre Numedal Fjellstyre
Opplegg innspurt villreinkort.
27. juli 2016
Sommeren er på hell og vi i fjellstyret skal gi fjellfolket et avsluttende tilbud før villreinjakta starter lørdag 20.aug.
For fullstendig informasjon om regler, vedtak, priser og utdeling henvises til vår møtebok av 25.5.16. Se nederst
på sida under "Tidligere arktikler" fra 30.5.16. I kortversjon skjer dette:
1. Utdeling til de 75 første på listene fredag 29.juli i tiden 14.00-19.00 på fjellstyrekontoret.
Siste mulighet for å hente kort er mandag 1.aug. i tiden 15.00-18.00 på kontoret. 
Om kort ikke er henta eller det ikke er gitt tydelig melding med fremvisning av Jegeravgiftskortet,
går kortene ut på
2. Reservekortutdeling tirsdag 2.aug. kl.19.00 på kommunestyresalen/Rødberg. Alle som ønsker kort 
må møte opp personlig eller sende med stedfortreder Jegeravgiftskortet og penger eller kort. 
Sekretær kan være behjelpelig om det ikke er mulig å få annen hjelp. Vi har igjen mange kort,
så alle som ønsker villreinkort iår, kan regne med å få kort. 
Om det blir igjen kort, kan det bli aktuelt med tilbud om tilleggskort til halv pris. Salg av
disse vil foregå til tider under punkt 3.
3. Overføring og dannelse av jaktlag åpner vi for to. 4.8. i tiden 15.00-20.00 på kontoret.
Samme mulighet blir det også mandag 8.8. i tiden 15.00-20.00 på kontoret.
For å danne jaktlag, må du ha avlagt skyteprøve. Skyting starter opp to.4.8.. kl. 18.00.
Dette fortsetter utover i aug. på torsdager og søndager (i tiden 15-18). 
Det er tilstrekkelig at en fra jaktlaget møter opp for å underskrive. Men vedkommende må
vise fram jegeravgiftskort med avlagt skyteprøve for alle og nr. på jaktkortene i laget. 
4. På skytebanen i Rollag/Veggli vil det også være mulighet for overføring/jaktlag
ti.16.8. i tiden 17.00-19.00. 
Kort som ikke er henta 8.aug. vil gå til utenbygds jegere. 
 
 
MYE RYPER I NORD, BEGREDELIG I SØR.
2. juli 2016
Dette var overskriften ifjor etter Statskog sine konklusjoner fra 500 rapportører. Følgen for oss og mange
andre ble som kjent at vi for første gang fredet rypa. Det ble sagt at det var dårligste året i "manns minne."
Hvor langt tilbake det går, er usikkert. Men for oss har det forvaltningsmessig ført til at de som har søkt 
jakt ikke hittil har fått noe kort. Vi har valgt å utsette hele prosessen og avventer klekking, meldinger fra
nå og framover fra beitelag, oppsyn og andre. Så avholder vi takseringi første halvdel av august og etter
det tas en beslutning om hvor mye jakt vi vil åpne for. 
Likevel kan vi allerede nå si at det skal mye til før vi igjen avlyser. Årsaken er at det mer og mer tydelig 
kommer frem at fredning som enkelttiltak ikke øker rypebestanden. Ett eksempel på sårbarheten har vi
fra nyere tid. I 2014 fikk vi et godt rypeår. Mange forventet videre positiv utvikling i 2015 fordi det var
så mye stamfugl. Men istedet fikk vi en kollaps. Årsaken var bl.a. elendige forhold på denne tiden av året.
Med mye snø under klekking får vi en dobbelteffekt: Kaldt vær og lite innsekter (nyklekkede kyllinger lever
nesten utelukkende på innsekter de første ukene) og med lite barflekker blir rypene veldig eksponert for
predatorer. Reven kan bare søke opp flekkene og finne rypene og maten sin. 
Derfor anser vi situasjonen ifjor som helt spesiell. Vi kan ikke se bort fra at en slik situasjon igjen kan
oppstå. Men en differensiert jakt kan være mer aktuell. På sørsida av Numedalslågen har vi svært få 
jegere (Hette og Lågaros) og den begrensa jakta her, virker minimalt inn på bestanden. Aktuelt 
kan det også være å alternere mellom jaktfeltene. Presset på Halne/Hein og Bakketjønn er i starten 
ganske stor, og ett alternativ kan være å åpne ett felt og holde igjen et annet. Vi vet at det er viktig
med buffersoner fordi rypa trekker. Men vi vet også at vi normalt er godt innenfor de 15 % av bestanden
det ansees forsvarlig å ta ut. 
Iår har forholdene i fjellet vært fine. Vi er derfor optimister. 
Tidligere på denne sida er det også skrevet noe om samme tema. Se artikkelen "Søk jakt."
 
 
TILSYNSUTVALGET
27. juni 2016
BUSKERUD TILSYNSUTVALG er en viktig samarbeidspart for oss. Uten deres gode vilje for å finne løsninger,
ville det blitt svært byråkratisk å komme på jakt og/eller fiske i allmenningen. 
Vi håper denne gode viljen vil eksistere etterat nåværende sekretær, Lars Ståle Flåta, blir pensjonist fra
1.9.16.
De siste årene har det skjedd en forenkling som vi setter stor pris på. Det innebærer bl.a. at vi ved
årets utdeling av villreinkort også kan utstede kjøreløyve til de som tar i mot kort. Tidligere måtte det 
leveres inn egen søknad som var helt unødvendig tungvint fordi dette er en rett som alle med bruksrett
har når de skal på jakt. 
Vi kan også utstede tillatelse til å bruke påhengsmotor inntil 10 hk på de største vannene. Ta kontakt
med fjellstyret om du skal på garnfiske i allmenningen og ønsker å bruke påehngsmotor. Gjelder vann 
over 500 da. 
På Jegerkafeen i midten av måneden, redegjorde Lars Ståle for deres vedtak og praksis. Ogaå endel 
interessant statistikk er tatt.
For de som ønsker å lese presentasjonen, kan de klikke seg inn på lenka nedenfor:
 
 
PRIORITERINGSLISTENE VILLREIN.
16. juni 2016
Trekningen for innenbygds villreinsøkere er foretatt og offentliggjort i kveld på Rødberg Hotell.
Det understrekes at utenbygds søkere må vente til august før det evenetuelt kan være kort.
De fastboende i Rollag, Nore og Uvdal og Dagali- Sør-Skurdalen har i.h.t. fjelloven fortrinnsrett
til villreinjakt i Øvre Numedal statsallmenning.
De 75 første på alle listene får tilbud om kort i første tildelingsrundet. Eventuelle kort til overs
blir delt ut på k-huset Rødberg 2.aug.
Se forøvrig all informasjon og utdelingstidspunkt i møteboka 25.5.16.
Her er listene:
 
JEGERKAFE TO.16.JUNI
12. juni 2016
JEGERKAFEEN blir denne gangen avholdt TORSDAG 16. JUNI KL. 19.00 på RØDBERG HOTELL.
Programmet er allsidig og vi håper det "treffer" jegernes behov.
Som vanlig gratis inngang og enkel bevertning. Det sosiale er viktig! 
Selve plakaten finner du på denne lenka:
 
Tidligere artikler:
30.05.2016 VEDTAK VILLREINJAKT AVGJORT.
28.05.2016 Til utenbygds villreinsøkere
05.05.2016 Nytt kart og FACEBOOK-side
02.05.2016 Oppgang søkere villreinjakt
17.04.2016 Ferdig med forsyninger og tilsyn.
03.04.2016 MØTEBOK MARS 2016
07.03.2016 STYREMØTE 22.FEB.
06.01.2016 SØK JAKT!
12.12.2015 JEGERKAFE med stor oppslutning.
02.12.2015 JEGERKAFE 10.DES. KL.19.00
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker