Øvre Numedal Fjellstyre
GOD JUL!
22. desember 2016
Øvre Numedal fjellstyre ønsker alle samarbeidspartnere og brukere av allmenningen GOD JUL.
2016 har vært et godt år for oss. Da sikter vi både til alle de som har hatt glede av allmenningen og at vi har 
lykkes med forvaltningen. 
Det har vært et særdeles begivenhetsrikt år. Både store og små saker har fanget vår oppmerksomhet. Av størst
betydning er oppstarten av revisjon av fjelloven. Vi er veldig spent på hvordan det ender. Om 2 år skal det foreligge
en såkalt NOU. Det er en Norsk Offentlig Utredning som legges frem for stortinget. Så skal den bearbeides videre før
det blir endringer i loven. Ikke sikkert vi ser ny fjellov før om 6-7 år.  Foreløpig er det mest strid om garnfiskeretten
og småviltjakt med hund. Det meldes om svært krevende drøftinger og forberedelser. For å vinne fram med våre saker
er vi avhengig av samarbeid. Norges Jeger- og Fiskeforbund jobbes det mye med for å få på "lag." 
Av de mer lokale sakene, er det villreinjakta det er mest oppmerksomhet om. Vi hadde en stor kvote og med jakt i et
begrensa område ved Lågaros, blir det tett med jegere her. Her ser vi noe av det særegne med villreinjakta: Der reinen
kommer, strømmer jegerne til.  Som en følge av dette har nå fjellstyret allerede vurdert tiltak som sikrer god jakt for 
våre egne jegere. Det vil si at avtalen med Buskerud Landbruksselskap (Geitvassdalen) er til vurdering. Den har gitt jegere
med kort der, mulighet for å jakte hos oss. I møte 12.1.17. regner vi med at det blir fattet vedtak i saken. Så er vi også in-
vitert til møte i Eidfjord for å vurdere fredningssonen deres i forhold til jaktutøvelsen i våre områder mot vest. Derfor vil det
i vår foregå mye med henblikk på et mest mulig gjennomtenkt vedtak som grunnlag for jakta 2017. En viktig oppgave er å
sørge for at alle kortene kommer i omløp. Med færre jegere lokalt, vil det også i 2017 være mulig at utenbygds jegere får 
tilbud. Når alle lokale har fått tilbud, også til sterkt redusert pris, og det fortsatt er igjen kort, må vi prøve å få solgt resten 
av kortene. 
Også fremgangsmåten ved utdeling av kortene ser vi på. Antakelig blir det endringer og utdeling av reservekort tror vi vil utgå. 
Grunnen er at alle som ønsker kort får det ved ordinær tildeling. 
Garnfiske er det relativt liten interesse for og her har vi en utfordring. Hvordan endre dette? Særlig de mer fjerntliggende 
vannene blir lite brukt. Sålenge det er stengte sleper til gode fiskevann, må vi antakelig leve med liten interesse.
Derimot har vi fått økt interesse for stangfiske.  På dette området har vi 3-dobla omsetningen og den er omkring 400 000. 
Omtrent halvparten tilfaller fjellstyret. Dette viser betydningen av å ha fellesfiskeområder. For driften av fjellstyret er dette
en svært viktig grunnfinansiering. 
Derimot er salget av rypekort mer usikkert. I 2015 freda vi rypa, mens vi iår har hatt et greit år. Omsetningen ved dette 
salget blir omlag 200 000. Vi må innse at det er mindre fugl i fjellet selv om det er gode år innimellom. Generelt bekymrer 
denne situasjonen mange av oss. Omtrent hver 3. fugl har blitt borte. Miljømessig svært betenkelig. 
Dette var en foreløpig oppsummering av enkelte sider av aktiviteten på tampen av 2016.  Noen har sendt oss brev/e-post.
Og det setter vi pris på. Samla virksomhet blir lagt fram i ei grundig Årsmelding når regnskapet foreligger. Normalt i mars.
 
 
Vellykka JEGERKAFE.
8. desember 2016
JEGERKAFEEN på Rødberg Hotell ble på alle møter vellykka. Både det faglige innholdet
og det sosiale var bra. Rakafisken til Ola Hov setter en ekstra "spiss" på kafeen som
avholdes før jul. Vi så ikke en eneste ledig stol på Rødberg Hotell.
Brugseierforenings enestående bidrag ved å betale bevertningen må vi fremheve. Ved
siden av godt bidrag fra SKUE. 
 
Håvard Kjøntvedt holdt et veldig interessant innlegg fra sin opplevelse i forbindelse med
lynnedslaget der 323 villrein ble drept. Video fra stedet gjorde et sterkt inntrykk. Ved 
siden av Håvard sitter Reidar Borgstrøm. Han hadde hovedforedraget som ga mange
nyttig kunnskap om hvordan klimaet påvirker ørretens levevilkår.
Dessuten fikk vi en grundig gjennomgang etter villreinjakta ved Svein Erik Lund og 
interessant innlegg om nasjoalparkkommunen Nore og Uvdal ved Lars Inge 
Enerstvedt. 
 
 
 
MØTEBOK 16. NOV.
28. november 2016
Vi har hatt første fjellstyremøte denne høsten og behandlet bl.a. villreinjaktas forløp og oppsummerte endel
med henblikk på best mulig opplegg neste år.
Se linken nedenfor for fullstendig referat:
 
JEGERKAFE O.7.12.
6. november 2016
Vi inviterer også iår til JEGERKAFE. Det blir onsdag 7.12. kl. 19.00 på Rødberg Hotell. Iår blir det AUREN som er tema.
Professor Reidar Borgstrøm på Noregs Landsbrukshøgskole - Ås (Noregs miljø- og biovitenskaplege universitet), kommer.
Fiskebiologi og fiskeforvaltning er hans spesialfelt. Studier av ørret i høyfjellet har vært et stort interessefelt. Mye på vestvidda
(Reidar er fra Ullensvang), men han har også generelle kunnskaper om Hardangervidda av stor interesse for oss. 
Hvordan vi får sterke og svake årsklasser vet han mye om. Vinternedbør, tidlig/sein sommer, lufttemperatur vil vi få vite mer
om denne kvelden. Reidar er kjent som en frisk og god kåsør. 
Nå er detaljene klare og det blir interessant å høre Svein Erik Lunds oppsummering av villreinjakta. Også slepe-problematikken
blir berørt. Nils Runar Sporan er leder for slepestyret og kommer. Litt fra oppsynet tar Lars Inge og det blir også interessante
inntrykk fra lynnedslaget som tok livet av 320 villrein. Håvard Kjøntvedt fra SNO opplevde dette på nært hold. 
Likevel vil vi ha tid til det sosiale. Rakfisk fra Ola Hov og kling fra Uvdalsleiven. P.g.a. økonomisk støtte kan vi tilby dette gratis.
Numedals-Laugens Brugseierforening betaler bevertningen. 
 
 
 
117 villrein felt.
28. oktober 2016
Inklusiv kalv ble det felt 117 villrein i allmenningen i år.  Ifjor 102. Med en total kvote på 409 dyr, gir dette et prosentvis resultat på 21,8.
Beregningen gjøres utfra antall felte voksne dyr som var 89. 
Fellingene skjedde i hovedsak over to perioder. Det var i starten av jakta og i den forlenga jaktperioden fram til 9.10. 
Selve jaktutøvelsen har fjelloppsynet allerede meldt fra om skjedde på en forsvarlig måte. Når det gjelder praktiseringen av selve jakta
i allmenningen, vil fjellstyret ha en nøye gjennomgang av alle sider ved den. Gjelder bl.a. jaktavtalene med Ulvik fjellstyre og Buskerud
Landbruksselskap, jaktfri sone, overføringsordningen, bruken av våre hytter under jakta og selve tildelingsmåten av kortene. Vi ser et 
behov for å rasjonalisere utdelingen.  Selve gjennomgangen skjer på styremøte o. 16.11. og noe av resultatet blir lagt fram på Jegerkafeen
o. 7.des. Selvsagt skal vi komme tilbake til dette arrangementet. Iår blir temaet "fiske" og foredragsholder blir Reidar Borgstrøm. Professor
og ekspert på ørreten på Hardangervidda. 
Se fullstendig statisikk i linken nedenfor:
 
Tidligere artikler:
12.10.2016 Villreinjakta avslutta med flotte opplevelser.
03.10.2016 Åpning av grenser. Tilleggsinformasjon.
17.09.2016 Utsatt villreinjakt t.o.m.9.10. godkjent.
05.09.2016 TIL RYPEJEGERNE!
29.08.2016 Villreinjakta med ok start
19.08.2016 Praktisk info om villreinjakta
18.08.2016 HVOR STÅR GRÅDYRA?
16.08.2016 RYPEJAKTA-Takseringsresultat og orientering.
10.08.2016 EKSTRA KJØRELØYVE
08.08.2016 Starter RYPETAKSERING
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker