Øvre Numedal Fjellstyre
TILSYNSUTVALGET
27. juni 2016
BUSKERUD TILSYNSUTVALG er en viktig samarbeidspart for oss. Uten deres gode vilje for å finne løsninger,
ville det blitt svært byråkratisk å komme på jakt og/eller fiske i allmenningen. 
Vi håper denne gode viljen vil eksistere etterat nåværende sekretær, Lars Ståle Flåta, blir pensjonist fra
1.9.16.
De siste årene har det skjedd en forenkling som vi setter stor pris på. Det innebærer bl.a. at vi ved
årets utdeling av villreinkort også kan utstede kjøreløyve til de som tar i mot kort. Tidligere måtte det 
leveres inn egen søknad som var helt unødvendig tungvint fordi dette er en rett som alle med bruksrett
har når de skal på jakt. 
Vi kan også utstede tillatelse til å bruke påhengsmotor inntil 10 hk på de største vannene. Ta kontakt
med fjellstyret om du skal på garnfiske i allmenningen og ønsker å bruke påehngsmotor. Gjelder vann 
over 500 da. 
På Jegerkafeen i midten av måneden, redegjorde Lars Ståle for deres vedtak og praksis. Ogaå endel 
interessant statistikk er tatt.
For de som ønsker å lese presentasjonen, kan de klikke seg inn på lenka nedenfor:
 
 
PRIORITERINGSLISTENE VILLREIN.
16. juni 2016
Trekningen for innenbygds villreinsøkere er foretatt og offentliggjort i kveld på Rødberg Hotell.
Det understrekes at utenbygds søkere må vente til august før det evenetuelt kan være kort.
De fastboende i Rollag, Nore og Uvdal og Dagali- Sør-Skurdalen har i.h.t. fjelloven fortrinnsrett
til villreinjakt i Øvre Numedal statsallmenning.
De 75 første på alle listene får tilbud om kort i første tildelingsrundet. Eventuelle kort til overs
blir delt ut på k-huset Rødberg 2.aug.
Se forøvrig all informasjon og utdelingstidspunkt i møteboka 25.5.16.
Her er listene:
 
JEGERKAFE TO.16.JUNI
12. juni 2016
JEGERKAFEEN blir denne gangen avholdt TORSDAG 16. JUNI KL. 19.00 på RØDBERG HOTELL.
Programmet er allsidig og vi håper det "treffer" jegernes behov.
Som vanlig gratis inngang og enkel bevertning. Det sosiale er viktig! 
Selve plakaten finner du på denne lenka:
 
VEDTAK VILLREINJAKT AVGJORT.
30. mai 2016
På styremøtet onsdag 25.mai ble alle avgjørelser knytta til villreinjakta tatt. Ikke store endringer fra ifjor.
Ett forhold som har vært oppe tidligere, har vært ønske fra villreinutvalet (rettighetshavernes organ) om å få 
kalvekortet inkludert i simle-/ungdyrkortet. Dette er nå blitt en realitet. Prisen blir derfor 1500 for s/u-kort inkl.kalv.
Av de mer kontroversielle sakene de siste årene, er fredningssonen. Også i styremøtet sist onsdag ble dette gjenstand 
for mye diskusjon og det ble dissens idet ett av medlemmene ikke ønsket fredningssone. Ved votering fikk forslaget kun
forslagsstillerens stemme. Sonen blir like den vi hadde ifjor både i omfang og tid (20.8.-5.9.).
Også avtalen med HA 56 - Geitvassdalen - ble gjenstand for drøftinger. Denne avtalen har lange tradisjoner og det ble ikke
vedtatt endringer eller oppsigelse av avtalen. Forslag om oppsigelse fikk 1 stemme.
Iår blir det tilbud til de første 25 på lilstene om ett fritt dyr i tillegg til ett simle-/ungdyrkort inkl. kalv. Prisen for dette er 3500.
Så blir det tilbud til og med nr. 75 på listene om 2 simle-/ungdyrkort. Prisen på disse blir tilsammen 3000 kr. 
Til tross for noe sviktende inntekter gjør vi vårt ytterste for å holde lave priser, og prisene er heller ikke iår hevet. 
Vi vil tro at de fleste som har bruksrett og som ønsker villreinjakt i år, får kort. Ekstrakort ser vi også mulighet for. 
Det ble også vedtatt endel enkle regler for opphold på våre hytter. 
Årsmelding 2015 er endelig på plass. Mye interessant! Også den kan lastes ned: /fjellstyre/uploads/AARSM2015.pdf
Ellers henvises det til hele møteboka som kan lastes ned:
 
Til utenbygds villreinsøkere
28. mai 2016
Det har kommet spørsmål fra utenbygds villreinsøkere og andre jegere med spørsmål om den forestående jakta.
Også blant de utenbygds har vi merket en økende interesse for våre områder. Til og med vestlendinger med
bruksrett har søkt i Øvre Numedal statsallmenning.
Disse har selvsagt krav på svar og en seriøs behandling. Alle som skriftlig henvender seg til kontoret, får svar.
Det mest setrale spørsmålet som kommer, er selvsagt: Får jeg kort? Til det kan vi ikke si noe sikkert. Fjellstyret
gjorde i møte 25.5. vedtak som tilsier en utdeling til de bruksberettigede i juni/juli og avslutning 8.aug. De 
med bruksrett har jo fortrinnsrett til villreinjakt, og andre må avvente for å se om det er igjen kort. Med økende 
lokal interesse minsker selvsagt sjansen for andre. 
Så er det andre typer spørsmmål, som: Kan jeg overføre kort til deres allmenning? Svaret er nei om du ikke 
har bruksrett. Årsaken er at med så stor kvote som det er iår (vi har 409 kort) vil det ikke være forsvarlig å
ha åpen tilgang til områdene. På den nordre delen av allmenningen kan man kjøre personbil rett inn i kjerne-
området og på slike steder ville det bli helt uholdbare situasjoner om vi tillot store ansamlinger av jegere. 
For villreinjakta er nå en gang slik at der jegerne vet at det kommer dyr, strømmer alle til. 
Men for all del: Om du er tålmodig, kan det fortsatt hende at det blir kort til utenbygds. Er du veldig ivrig,
er det vel best å sikre seg kort. Med kvote på 8000 kort vil vi tro det er mulig å få tak i kort.
 
 
 
Tidligere artikler:
05.05.2016 Nytt kart og FACEBOOK-side
02.05.2016 Oppgang søkere villreinjakt
17.04.2016 Ferdig med forsyninger og tilsyn.
03.04.2016 MØTEBOK MARS 2016
07.03.2016 STYREMØTE 22.FEB.
06.01.2016 SØK JAKT!
12.12.2015 JEGERKAFE med stor oppslutning.
02.12.2015 JEGERKAFE 10.DES. KL.19.00
29.11.2015 MØTEBOK 25.11.15.
26.10.2015 Fellingsresultat villrein 2015.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker