Øvre Numedal Fjellstyre
Kort info villrein og uttak prøve skrantesyke
18. august 2017
Nå er det like før! Søndag 20. august kl. 07.00 starter villreinjakta hos oss og mange andre steder. 
Men vi har et inntrykk av at flere er litt avventende. Årsaken er jo at det ikke er mengder av dyr i allmenningen.
Det kan vi slå fast. Samtidig kan vi med ganske stor sikkerhet si at det ikke er dyr langt unna våre områder. Derfor
er det vinden - som alltid - man må følge med på. Og i neste uke er det noe fra nord. Som passer oss godt. 
Vi har prøvd å få litt oversikt idag i forbindelse med ei oppsynssamling, men det har vært lite personell i fjellet og derfor
er det også lite konkrete holdepunkter om reinens bevegelser.  Men dyr nord for KVENNA er det. Og dermed har de ikke
lange veien til Buskerud. Også mot Nordmannslågen og på sørsida av Bjornesfjorden skal det nylig ha vært dyr. 
Etterhvert som folket kommer på plass i fjellheimen, blir det også mer informasjon å få. Så er det noe nytt i starten av
neste uke, skal vi melde om det på dette nettstedet. 
Trenger du ytterligere veiledning i uttak av hjerneprøve på villrein, kan du åpne linken under:
Og så har dere ikke fått ei brosjyre ang. jakta iår. Nå er den bare på nett. Under kan du klikke deg inn på den:
 
 
BRA MED RYPER!
15. august 2017
Vi er i ferd med å avslutte takseringen av lirype i området ved Hein og kan allerede nå fortelle om en god bestand.
Fjellstyret er formelt ansvarlig for gjennomføringen av takseringene mens det er Åke Rosen fra Gol som er vår forlengede arm i felt. 
Han har vært koordinator for arbeidet siden oppstarten for 10 år siden.  Dette har vært gjennomført på en eksemplarisk måte og
vi har ikke hatt en eneste konflikt knytta til hunder i felt i kombinasjon med sau i området. Det er nok andre hunder enn disse 
fuglehundene som kan gjøre skade på beitedyra. 
De siste linjene gås denne uka og vi har derfor ikke endelig konklusjon for årets bestand. Men meldingene som har kommet inn til
fjellstyre-kontoret tyder på bedre bestand enn ifjor. Da hadde vi et gjennomsnitt på 12 ryper pr. km2. Nærmer vi oss 20 ryper
pr. km2 har vi en jevn og god bestand som tåler beskatning. Noen steder vil i tilfelle oppleve tett med fugl og store kull. 
Utviklingen i vår allmenning er interessant fordi det nå foreligger sikre data over en lang periode og fordi vi har hatt jakt med
unntak av 2015. Til tross for mange dystre spådommer har altså rypa kommet tilbake.
Men på de mest belasta områdene nord for Numedalslågen (Halne/Hein og Bakketjønn/Rauhelleren) vil vi opprettholde en viss
begrensning i uttaket. D.v.s. fra 3 for dagskort opp til 7 for 5-dagers og ukeskort. For de med sesongkort kan det felles 15 ryper.
På sørsida av Lågen er det så få jegere at her trengs det ikke begrensninger i uttaket. 
For å få en grundig tolkning av våre data, sender vi de inn til Hønsefuglportalen. Vi håpet å legge fram tallene 20.8. Det holder 
neppe iår. 
 
 
Tilleggskveld og utfyllende info.
2. august 2017
Det meste av betydning står på dette nettstedet og i forrige artikkel fant dere informasjon om når dere kan danne jaktlag, overføre kort og få ut uavhentede kort. 
Vi tror det blir litt "kjør" ti.8.8. og to. 10.8. og tilbyr derfor ekstramulighet for å få utført dette MANDAG 14.8. i tiden 17.00-20.00 på fjellstyrekontoret.  
Litt om vilkåret for å få overført kort: Dette forutsetter at du allerede har allmenningskort. Du kan altså IKKE overføre private kort til oss uten at dette vilkåret er oppfylt. 
Dette er nytt iår og vi har fått endel spørsmål omkring overføringsordningen. Overførte kort kan brukes på lik linje med andre allmenningskort. 
Annet av betydning for å løse dette er at du betaler 1000 kr for å overføre fritt dyr og 700 kr for simle/ungdyr inkl. kalv. Vi har kortterminal på kontoret, men kan også ta imot
kontant oppgjør for denne tjenesten. Ingen begrensning i antall kort du kan overføre. 
Jaktlag kan dannes med inntil 5 jegere.  16- og 17-åringer kan inngå i jaktlaget. Men disse kortene kan ikke brukes av andre i jaktlaget. Forutsetningen for å være med
i jaktlaget er at du har avlagt skyteprøve.  
Vi har dessverre ikke lenger tilbud om ekstrakort til 700 kr.  
Er det helt umulig å få ordnet jaktlag, overføring eller hente ut kort innenfor oppgitte tider, ta kontakt med sekretær på 99109720.  
 
 
Ikke villreinkort til utenbygds
6. juli 2017
Vi hadde iår 94 søkere uten bruksrett til Øvre Numedal statsallmenning. Ingen av disse får tilbud om kort høsten 2017.
Årsaken er at de med fast bopel siste året i Rollag, Nore og Uvdal og Dagali inkl. Sør-Skurdalen har fortrinnsrett i statsallmenningen.
Svært mange av de 250 lokale søkerne har benytta seg av denne retten og alle 331 kortene er solgt til de bruksberettigede. 
Kanskje en noe overraskende situasjon fordi det ifjor var kort til overs til utenbygds. Men dette forklares med at vårt område er et
godt jaktområde og det er også gjort endel vedtak som styrker allmenningsjegernes rettigheter. Bl.a. er det sannsynlig at mange av
de som tok ut kort på Buskerud Landbruksselskap sin eiendom (HA 56 - Geitvassdalen), nå har tatt ut kort hos oss istedet.  
Til utenbygds søkere kan vi opplyse at vi vet det er kort å få kjøpt på flere vald på Hardangervidda.
 
 
TIL RYPEJEGERNE!
6. juli 2017
Så er det sikkert mange rypejegere som lurer på hvordan tildelingen blir iår. Her følger et foreløpig svar. 
Hovedområdet for arbeidet på fjellstyrekontoret har hittil vært villreinkortene. Vi har iår 330 villreinkort som skal ut og
dette er en krevende jobb.  Iår har vi også hatt mye ekstra p.g.a. skrantesyka. Også Hardangervidda skal testes og hver
jeger må ta ei hjerneprøve fra alle felte, voksne dyr.
Det er innenfor villreinforvaltningen det økonomiske grunnlaget for vår drift ligger, og det er svært viktig å få ut disse
kortene før sommeren. Lokalt er det store forventninger til at dette arbeidet fungerer. 
Nå er dette arbeidet i ferd med å bli avslutta. Fjellstyret yter en enestående dugnadsinnsats som sekretæren er helt avhengig av. Nå
står endelig rypekortene for tur.  
Det er en vanskelig avveining å vite når kortene bør tildeles. Ideelt sett er det riktigste å vente til etter taksering. Slik som ifjor.
Likevel er dette en krevende situasjon for august er en hektisk måned for sekretariatet. Så normal-situasjonen er at vi tildeler et
begrensa antall kort på denne tida. Så justeres tildelingen etter taksering og helt opp mot jaktstart. Denne praksisen følger vi
også iår. Derfor vil mange av dere få jaktkort i neste uke.
Årsaken er hovedsaklig at vi tror våren har vært bra på øst-vidda og at vi får en god overlevelse på kyllingene. Ifjor hadde vi 12 
ryper pr. km2 med en produksjon på 5 kylliinger pr. voksen par. Med en god vår, er vi rimelig sikre på at det blir en normal
produksjon iår.  
Selv om vi gjennom mange år har sett at vi ikke kan frede oss til mer fugl, tror vi det er riktig å begrense jakta i de mest belasta
områdene. Særlig i felt 1 og 2 (hhv. Halne/Hein og Bakketjønn/Rauhelleren/Tinnhølen).  På sørsida av Numedalslågen - altså 
felt 3 (Lågaros) og felt 4 (Hette) er det så begrensa jakting at vi ikke ser at jakta kan ødelegge bestanden.  
 
 
 
Tidligere artikler:
14.06.2017 JEGERKAFE med 64 tilstede.
07.06.2017 JEGERKAFE og SØKERLISTER
06.06.2017 MØTEBOK 31.5.17. - viktige avgjørelser!
02.06.2017 Omlegging av utdelingsrutiner villreinkort.
18.05.2017 JEGERKAFE om skrantesyke
05.05.2017 Litt færre søknader villreinjakt.
22.04.2017 SØK VILLREINJAKT!
09.04.2017 Kortutdeling, Jegerkafe. Foreløpig info.
06.04.2017 Nordsida fiksa!
22.03.2017 INGEN AVTALE MED GEITVASSDALEN.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker