Øvre Numedal Fjellstyre
Utsatt villreinjakt t.o.m.9.10. godkjent.
17. september 2016
Spørsmålstegnet som sto bak forrige melding om eventuell utsatt jaktslutt,
er nå tatt vekk. Grunnen er at vi har fått medling om at villreinnemnda har
godkjent villreinutvalets forslag om jakt til og med 9.oktober. Så da er det
bare å håpe på gunstig vær og vind framover. 
Villreinen står langt sør og situasjonen har vært noe fastlåst.
Rypejakta har vært slik som forventa. Det vil si bra, men variabelt med 
fugl. På sørsida var sekretæren i kontakt med jegere. Der er det få jegere
(gjelder jaktfeltene Hette og Lågaros).  På støkkjakt ble det felt lite fugl.
Jegere med hund og utgangspunkt Lågaros th. fant godt med lirype. 
På nordsida har vi færre detaljer, men foreløpige meldinger tyder på fornøyde
jegere. Det har jo periodevis vært veldig fint vær. 
 
 
 
TIL RYPEJEGERNE!
5. september 2016
Årets høydepunkt starter straks: Rypejakta eller småviltjakta som det egentlig heter.
Det er i praksis ei rein rypejakt hos oss fordi hele terrenget ligger i høyfjellet over 1000 moh.
Riktignok blir det skutt en og annen hare, men fjell- og lirype er de dominerende artene.
Flere har vært ute etterat takseringen ble avslutta (se resultatet annet sted på denne sida), 
og vi har fått bekrefta den gode tendensen. Så optimismen råder!
Iår har vi hatt færre søkere enn vanlig. Årsaken er nok fredningen ifjor og usikkerheten 
knytta til årets jakt. Men etterat Eidfjord fjellstyre freda hele sin allmenning, har det vært
noen "overløpere" til oss. Det er fortsatt mulig å søke, men tildeling videre vil ikke skje før
vi får inn rapportene fra felt. Dette vil sikkert avdekke endel lokale variasjoner som vi må 
ta hensyn til. Med et gjennomsnittlig resultat på 12 ryper pr. km2 vil noen terreng ha 5 og
andre opp mot 20. Fjellrypa er ikke taksert, men også her er vi optimistiske. Det ser ut 
til at vi delvis har fått den tilbake. 
Så litt praktisk informasjon i forbindelse med oppstarten av rypejakta lørdag 10.septemter.
Som kjent har vi jakt uten hund i tiden 10.-14.9. før hundefolket inntar terrengene fra 15.9.
Først til alle spørsmålene ang. båttransport på Halnefjorden. Her har det vært uklarhet, men
nå har vi fått tydelig svar fra HALNE FJELLSTOVA at de kan påta seg kjøring. Minstepris er
15oo kr. Ta direkte kontakt med fjellstova på tlf. 53665712 eller GEIRMUND TORMODSGARD 
på tlf. 99443389.
Når det gjelder husvære, har vi på jaktkortene skrevet at det kan være mulig å leie hytter, 
men villreinjegerne skal ha prioritet. Situasjonen er nå slik at det er svært lite sannsynlig 
med villreinjakt på nordsida og vi kan leie bort hyttene BAKKETJØNN, RIBBOHEI, GRØNE-
NUTEN og KOLVEN. Endel har allerede meldt fra om sitt ønske, men om noen ikke har gjort
det og ønsker hytte under jakta, må de melde inn det umiddelbart. Vi tar sikte på å ha alle
"brikkene" på plass torsdag 8.9. De som har vært tidlig ute, har prioritet. Telefon eller
muntlige meldinger er vanskelig fordi sekretæren er lærer på dagtid og bruk derfor e-post.
I tiden 10.sept til 17. sept. er ikke kontoret betjent, men legg igjen melding på min svarer
så skal jeg ringe opp igjen når det er viktig å få svar.
Eller kontakt styreleder på tlf. 92496789.
Hilsen fjellstyret og Hans-Jørgen Jahren. 
 
 
Villreinjakta med ok start
29. august 2016
Den første uka av villreinjakta er gjort unna og vi kan konkludere med å si at det var på det jevne. Ikke "svart" slik vi fikk det ifjor.
Men heller ikke noe jakteldorado. Vi må ha gunstige forhold i september for å få et godt jaktår.
Endel spredning av dyra gjorde at det ble fellinger på en bred akse fra Steintjønn i øst til Lågaros i vest. Sør mot Telemark var det
dyr og derfor gikk endel jegere med "gode" bein ned mot grensa. Både mot Viuvatn og mot Flåhovda og Storhellertjønn ble det fellinger.
Det var særlig første jaktdagen lørdag 20. aug. og starten av påfølgende uke som var ok.
 
Nils Runar Sporan var av de heldige og fikk med seg to simler.
Her er han i ferd med å slakte ei lita simle like under Storheller-
tjønnhovda. Dette er et markert grensepunkt helt i sør mot
Telemark. Reinen er ofte innom dette området.
 
 
Praktisk info om villreinjakta
19. august 2016
Det har vært overføringer og dannelse av jaktlag helt til det siste. Nå stenger kontorfunksjonen i uke 34. D.v.s. fra
mandag 22.8. t.o.m. fredag 26.8. Flere av fjellstyrets medlemmer er heller ikke tilgjengelig. Men KNUT HEIBERG kan 
gi hjelp. Knut treffes på tlf. 97143763. Han er utstyrt med jaktlags-blokk og kvitteringsblokk for evt. overføring. Så
det går sikkert an å gjøre en avtale med han. 
Villreinkort har vi fortsatt igjen. Endel er igjen på kontoret, men i felt kan det kjøpes kort. Enten via Oluf Fønnebø 
(tlf. 91867505) eller Hans-Jørgen Jahren (tlf. 99109720). Oluf har base på Vegarhovd, mens Hans-Jørgen kan være 
der, men kan også befinne seg annet sted i allmenningen. 
Fra mandag 29.aug. regner vi med at kontoret igjen er operativt og det kan gjøres avtale med Hans-Jørgen om du
har behov for sekretær-hjelp. 
 
HVOR STÅR GRÅDYRA?
18. august 2016
Mange filosoferinger har blitt gjort de siste dagene. Vi har hatt mye å prate om! Alt dreier seg om hvor villreinen står eller har tatt veien.
Denne uka har det utvilsomt vært mye rein i allmennningen vår. Vi har i lang tid hatt nordlige vindretninger som har ført dyra fra Telemark 
til Buskerud. Også nord for Numedalslågen har vi fått meldinger om dyr. På tirsdag var det en flokk på 200 dyr i Geitvassdalen. Nærmere 
bestemt mellom Store Skrekken og Langesjøen. Og fiskerne på Kilelægeret meldte også om dyr i nærheten. De fortalte også at det var 
store mengder sør for Bjornesfjorden. Det var snakk om 2500-3000 dyr. Disse har de ikke sett de siste dagene. Også i nærheten av
Vegarhovd har det flere ganger vært observasjoner i det siste. Men ikke nå. Nylig fikk vi inn denne meldinga fra fisker på Vegarhovd:
Ingen observasjoner idag. 500 dyr i Hette føyer seg inn i rekken av positive meldinger denne uka. Det var på tirsdag.
Hva nå og framover? Dessverre er vi ikke like optimistiske nå. Det er litt mye vind fra sør. Men langt vekk er ikke reinen. Og når jakta
starter på lørdag, kan ting endre seg. Med mange jegere i terrenget, blir trekkene mer usikre. 
Om du har behov for å orientere deg om reglene for årets jakt kan du lese vårt vedtak fra 25.5.16. Se under "Tidligere artikler."
Vi venter i spenning fram til lørdag 20. august. Kl.07.00 starter det på lørdag og hver dag ut september. Men kl. 19.00 hver dag må
du også avslutte jakta. Og så har vi fredningssone i Geitvassdalen fra 1.jaktdag til og med 5. sept.
Selv om det ikke ser like lyst ut nå som det gjorde tidligere i uka har vi alltid HÅPET og TRUA. LYKKE TIL MED ÅRETS VILLREINJAKT!
 
 
Tidligere artikler:
16.08.2016 RYPEJAKTA-Takseringsresultat og orientering.
10.08.2016 EKSTRA KJØRELØYVE
08.08.2016 Starter RYPETAKSERING
04.08.2016 Tilleggsdag jaktlag/overføring
27.07.2016 Opplegg innspurt villreinkort.
02.07.2016 MYE RYPER I NORD, BEGREDELIG I SØR.
27.06.2016 TILSYNSUTVALGET
16.06.2016 PRIORITERINGSLISTENE VILLREIN.
12.06.2016 JEGERKAFE TO.16.JUNI
30.05.2016 VEDTAK VILLREINJAKT AVGJORT.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker