Øvre Numedal Fjellstyre
Villreinjakta avslutta med flotte opplevelser.
12. oktober 2016
Villreinjakta ble avslutta søndag. Mange fikk dyr fordi det ble et nord-østlig trekk på dyra.
Til tross for at "værgudene" var med oss den siste langhelga, ble de ikke maksimal uttelling. 
Mange flokker havna i Telemark. De som var lengst vest, fikk best resultat. 
Og totalresultatet blir neppe bra. Vi har jo hatt en lang periode uten jakt og når
det blir elgjakt, er det sjelden stor innfart på fjellet. Men med det gode været vi fikk den siste
helga, valgte mange en fjelltur. Det var rett og slett eventyrlig fint. Så rekreasjonsverdien ble topp.
Innlevering av villreinkort er viktig. Veldig bra om vi iår kan slippe alt ekstraarbeidet med gjentatte
purringer. Dere må raskest mulig levere inn både ubrukte og brukte kort. Vi har store krav til nøy-
aktig statistikk-føring. Endelig frist som er satt til fjellstyret er 21.10. Da skal alt fra vår side være
ferdig. Og så må vi ha noen dager før vi får utarbeida rapporten. Derfor er det så viktig at vi får 
inn kortene NÅ! Enten kan du legge de i vår postkasse utenfor kontoret eller sende de til:
ØNF, pb. 51, 3631 RØDBERG.
 
 
Åpning av grenser. Tilleggsinformasjon.
3. oktober 2016
Det har kommet inn meldinger fra oppsyn i området ved UTSIKTEN. Dette er et godt utkikkspunkt lengst vest i
Bjornesfjorden. Vedkommende melder at det har vært tydelig østlig trekk på dyr i området. Han antok at det 
var 1200-1800 dyr på sørsida av Bjornesfjorden. Ikke dyr observert på vei nordover. Men det kan være mulig 
at det kommer opp mer dyr fra området bak Blyvarden og fra Dargesjåen-området. 
Hvor langt øst dyra kommer før jakta er slutt på søndag, er usikkert. 
Til de som nå har spørsmål ang. vårt nedenstående vedtak, er det ikke sikkert det er mulig å få svar fra kontoret.
Sekretær er bortreist fram til mandag, men medlem av styret, Oluf Fønnebø, kan periodevis treffes på tlf. 91867505.
Også styreleder Vebjørn Håvardsrud kan forsøkes på 92496789. Vi ber dere i forkant se på kart og informasjon på vår
hjemmeside. Og ha konkrete spørsmål av betydning for jaktutøvelsen. 
Men det som er verdt å merke seg, er:
1. Hyttene Bakketjønn og Knutsbu står åpne og kan benyttes ved innfart via Tinnhølen. Betaling i etterkant av
oppholdet. Bakketjønn-hytta er godt utstyrt og du trenger kun å ta med sovepose og mat. Se bilde på hjemmesida.
Knutsbu er en av våre 9 steinbuer. Du må ta med utstyr som du er på telttur. Men denne bua er i god stand med
ny ovn, 4 gode senger og gassbluss. 100 kr pr. natt for å ligge her, mens det er 200 kr pr. natt på Bakketjønn.
2. Kjøring er tillatt til BYEN når du har villreinkort. Ingen søknadskrav for kjøring hit. Omlag 30 min. å gå til
Bakketjønn-hytta. 
3. Fint utkikkspunkt er SKROVET. Her ser du mot Bjornesfjorden og kan fange opp eventuelle trekk nordover.
I forbindelse med utvidelsen av villreinjakta, har villreinnemnda oppfordret rettighetshaverne om å åpne grensene.
Hensikten er selvsagt håp om økt felling slik at det dårlige resultatet hittil i jakta kan forbedres.
Øvre Numedal fjellstyre vil gjerne ta ansvar i denne situasjonen og vi har gjort et generelt vedtak om at det fritt 
kan jaktes villrein i den nordre delen av allmenningen og sørover (på sørsida av Nordmannslågen) med østre 
begrensning Langebuåni. Dette er elva som går fra den vestre og søndre delen av Bjornesfjorden og sørover til
Telemark grense. Et tydelig og markert vassdrag som ingen kan være i tvil om hvor er. 
Når fjellstyret generelt har tatt denne avgjørelsen begrunnes det med at vi, som nevnt, bør ta et ansvar. Og 
fordi dette er en del av allmenningen som er såpass tungt tilgjengelig (vi anser den sørlige delen som mest 
aktuell i forbindelse med avslutningen av jakta) at det er svært lite sannsynlig at det blir mange jegere her. 
Når dette skrives meldes det også om at det har trekt villrein over Kvenna og det befinner seg ganske mye dyr 
i skjæringspunktet Hordaland, Telemark og Buskerud. Om det er mulig å få mer presise meldinger, blir dette lagt
ut på denne sida i midten av uka. 
 
 
Utsatt villreinjakt t.o.m.9.10. godkjent.
17. september 2016
Spørsmålstegnet som sto bak forrige melding om eventuell utsatt jaktslutt,
er nå tatt vekk. Grunnen er at vi har fått medling om at villreinnemnda har
godkjent villreinutvalets forslag om jakt til og med 9.oktober. Så da er det
bare å håpe på gunstig vær og vind framover. 
Villreinen står langt sør og situasjonen har vært noe fastlåst.
Rypejakta har vært slik som forventa. Det vil si bra, men variabelt med 
fugl. På sørsida var sekretæren i kontakt med jegere. Der er det få jegere
(gjelder jaktfeltene Hette og Lågaros).  På støkkjakt ble det felt lite fugl.
Jegere med hund og utgangspunkt Lågaros th. fant godt med lirype. 
På nordsida har vi færre detaljer, men foreløpige meldinger tyder på fornøyde
jegere. Det har jo periodevis vært veldig fint vær. 
 
 
 
TIL RYPEJEGERNE!
5. september 2016
Årets høydepunkt starter straks: Rypejakta eller småviltjakta som det egentlig heter.
Det er i praksis ei rein rypejakt hos oss fordi hele terrenget ligger i høyfjellet over 1000 moh.
Riktignok blir det skutt en og annen hare, men fjell- og lirype er de dominerende artene.
Flere har vært ute etterat takseringen ble avslutta (se resultatet annet sted på denne sida), 
og vi har fått bekrefta den gode tendensen. Så optimismen råder!
Iår har vi hatt færre søkere enn vanlig. Årsaken er nok fredningen ifjor og usikkerheten 
knytta til årets jakt. Men etterat Eidfjord fjellstyre freda hele sin allmenning, har det vært
noen "overløpere" til oss. Det er fortsatt mulig å søke, men tildeling videre vil ikke skje før
vi får inn rapportene fra felt. Dette vil sikkert avdekke endel lokale variasjoner som vi må 
ta hensyn til. Med et gjennomsnittlig resultat på 12 ryper pr. km2 vil noen terreng ha 5 og
andre opp mot 20. Fjellrypa er ikke taksert, men også her er vi optimistiske. Det ser ut 
til at vi delvis har fått den tilbake. 
Så litt praktisk informasjon i forbindelse med oppstarten av rypejakta lørdag 10.septemter.
Som kjent har vi jakt uten hund i tiden 10.-14.9. før hundefolket inntar terrengene fra 15.9.
Først til alle spørsmålene ang. båttransport på Halnefjorden. Her har det vært uklarhet, men
nå har vi fått tydelig svar fra HALNE FJELLSTOVA at de kan påta seg kjøring. Minstepris er
15oo kr. Ta direkte kontakt med fjellstova på tlf. 53665712 eller GEIRMUND TORMODSGARD 
på tlf. 99443389.
Når det gjelder husvære, har vi på jaktkortene skrevet at det kan være mulig å leie hytter, 
men villreinjegerne skal ha prioritet. Situasjonen er nå slik at det er svært lite sannsynlig 
med villreinjakt på nordsida og vi kan leie bort hyttene BAKKETJØNN, RIBBOHEI, GRØNE-
NUTEN og KOLVEN. Endel har allerede meldt fra om sitt ønske, men om noen ikke har gjort
det og ønsker hytte under jakta, må de melde inn det umiddelbart. Vi tar sikte på å ha alle
"brikkene" på plass torsdag 8.9. De som har vært tidlig ute, har prioritet. Telefon eller
muntlige meldinger er vanskelig fordi sekretæren er lærer på dagtid og bruk derfor e-post.
I tiden 10.sept til 17. sept. er ikke kontoret betjent, men legg igjen melding på min svarer
så skal jeg ringe opp igjen når det er viktig å få svar.
Eller kontakt styreleder på tlf. 92496789.
Hilsen fjellstyret og Hans-Jørgen Jahren. 
 
 
Villreinjakta med ok start
29. august 2016
Den første uka av villreinjakta er gjort unna og vi kan konkludere med å si at det var på det jevne. Ikke "svart" slik vi fikk det ifjor.
Men heller ikke noe jakteldorado. Vi må ha gunstige forhold i september for å få et godt jaktår.
Endel spredning av dyra gjorde at det ble fellinger på en bred akse fra Steintjønn i øst til Lågaros i vest. Sør mot Telemark var det
dyr og derfor gikk endel jegere med "gode" bein ned mot grensa. Både mot Viuvatn og mot Flåhovda og Storhellertjønn ble det fellinger.
Det var særlig første jaktdagen lørdag 20. aug. og starten av påfølgende uke som var ok.
 
Nils Runar Sporan var av de heldige og fikk med seg to simler.
Her er han i ferd med å slakte ei lita simle like under Storheller-
tjønnhovda. Dette er et markert grensepunkt helt i sør mot
Telemark. Reinen er ofte innom dette området.
 
 
Tidligere artikler:
19.08.2016 Praktisk info om villreinjakta
18.08.2016 HVOR STÅR GRÅDYRA?
16.08.2016 RYPEJAKTA-Takseringsresultat og orientering.
10.08.2016 EKSTRA KJØRELØYVE
08.08.2016 Starter RYPETAKSERING
04.08.2016 Tilleggsdag jaktlag/overføring
27.07.2016 Opplegg innspurt villreinkort.
02.07.2016 MYE RYPER I NORD, BEGREDELIG I SØR.
27.06.2016 TILSYNSUTVALGET
16.06.2016 PRIORITERINGSLISTENE VILLREIN.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker