Øvre Numedal Fjellstyre
NY FREDNINGSSONE
21. april 2018
Fjellstyret var samla til styremøte to. 19. april og de bestemte følgende fredningssone for hele jakta 2018:
Med utgangaspunkt utløpsoset i Bjornesfjorden går den i rett linje opp til høyeste punktet i Lågaros-høgda, 
så i rett linje til Skjerhølnuten og derfra til innløpsoset i Geitvatnet. Nordre begrensning er selve Lågen.
Det er altså en innskrenkning i forhold til sonen vi har hatt de siste 5 årene. 
Vi håper at Buskerud Landbruksselskap vil frede et område på sin side av Lågen. 
Se kartet på linken nedenfor. Fullstendig møtebok blir klar i neste uke. 
 
Møtebok 22.3.-ankesak til Miljødir.
16. april 2018
Arbeidet med møteboka fra sist møte har tatt noe tid. Årsaken er at vi måtte arbeide grundig med begrunnelsen i saken
om Forbud mot stangfiske.  Se møtebokas sak 16/18. Den skal til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.
Saken var også oppe på februar-møtet og skapte som kjent strid.  Vedtaket ble påklaget av Norges Jeger- og Fiskeforbund og vi måtte
ta saken opp til ny behandling. Styret så ikke at det hadde kommet til momenter som tilsa at vi burde endre vårt vedtak, og i 
nedenstående møtebok fremkommer det at vi har opprettholdt vedtaket. Derfor er det uenighet om forståelsen av fjelloven og 
saken er oversendt Miljødir. 
 
Fjellstyret nominert til hederspris.
8. april 2018
De 94 fjellstyrene i Norge skal i juni ha landsmøte og der deles det ut en gjev hederspris. Prisen har navnet FJELLSTYRET JO.
Navnet på prisen sporer tilbake til den legendariske villreinjegeren Jo Gjende. 
Under reginonmøte på Gaustadblikk fredag 6.april ble Øvre Numedal fjellstyre foreslått som kanditat fra vår region. Den 
omfatter i hovedsak Buskerud, Telemark, Hordaland og deler av Sogn og Fjordane. 
Norges Fjellstyresamband er vår fellesorganisasjon og det er de som står bak.  Styret der utgjør jury. Utmerkelsen skal gis 
til et fjellstyre som har utmerket seg på en positiv måte. For å oppmuntre og påskjønne arbeidet vil de fremheve den samlede
innsatsen fjellstyret har nedlagt for å fremstå som gode forvaltere av statsallmenningen. På landsmøtet blir det så avsatt tid
for fjellstyret som når til topps å fortelle litt om "Sånn gjør vi det hos oss."
Vi har også en gang tidligere blitt foreslått. Det er 4 regioner som hver kommer med sine kandidater. 
 
 
 
HVA MED VILLREINJAKTA?
27. mars 2018
Det er nå avslutta ei rekke med tellinger av villreinen på Hardangerviddda. Med jevne resultater og konklusjon om at det er under 7000 dyr.
Kvoteforslaget fra Villreinnutvalet (rettighetshavernes eget organ med 3 representanter fra fjellstyrene og 3 fra de private), 
var en kvote på 1500 dyr. Et mindretall ville ha fredning. Øvre Numedal fjellstyre har også behandlet saken og foreslo 500 dyr. Noe 
av årsaken til ønske om felling, er visstnok ønske om at det blir tatt prøver for skrantesyke (CWD). 
Fordelingen mellom de forskjellige typene av dyr, foreslås å være 50 % bukk, 25 % simle/ungdyr og 25 % kalv. 
Uansett hva endelig vedtak blir, ligger det an til en dramatisk endret situasjon fra de 2 siste årene. I 2016 hadde vi 7000 i kvote og ifjor
6000 dyr. Økonomisk for vår drift er det også utfordrende. Særlig i lys av at rypa også er så ustabil.
Med 1500 dyr får vi altså 1/4 av fjorårets kvote. Da hadde vi 331 dyr (inkludert kortene fra Ulvik). Så iår vil det si omlag 80 kort for hele
allmenningen.  De skal fordeles på Rollag, Nore og Uvdal slik at det blir anslagsvis 25 dyr på hvert område (antall kort fra Ulvik er 
usikkert).
Med halvparten frie dyr, blir det med andre ord 12-13 fridyrkort og med omlag 7 s/u-kort og like mange kalvekort, blir det altså bare kort til omlag
20 jegere. Forutsatt at kalvekortet blir lagt til s/u-kortet.
Så da må vel mange ut på det private markedet og eventuelt overføre kort til allmenningen. Den muligheten vil antakelig foreligge.
Alt dette er usikkert. Men etter et fellesmøte på Gaustadblikk 6.-7.april vet vi mer. Ganske sikkert er det at denne situasjonen kan vare
noen år. For det tar noe tid å komme fra 7000 til 12 000. Iallfall hvis man skal ha jakt. En villreinstamme vokser årlig med 20-25 %. 
 
Frist rypejakt 1.4. og rypeseminar.
19. mars 2018
Vi minner om fristen for å søke rype-/småviltjakt hos oss som er 1.4.  Se hjemmesida under "SKJEMAER" for riktig søknad.
Etter fjorårets meget gode rypejakt, forventer vi mer enn gjennomsnittlig mengde med søknader for 2018.  Hos oss har de
fleste fått tildelt kort fordi det etterat nedgangen kom for 10 år siden, gikk interessen ned. 
Siden vi ikke har "førstemann til mølla" prinsipp, men trekker og prøver å finne en løsning for de fleste, er det store sjanser 
forat søkerne får et tilbud. Her prøver vi å yte god service og etterkomme søkernes ønsker. Men prøv å unngå 1.perioden 
med hund i Bakketjønn/Tinnhølen og Halne/Hein. Der har vi en "flaskehals". Fra 21.9. letter trykket. 
 
Et annet tilbud vi har iår, er et RYPESEMINAR på HALNE FJELLSTUGU lørdag 5. mai. Vi har sydd sammen et interessant program
og hele plakatet kan leses nedenfor:
 
 
Tidligere artikler:
10.03.2018 Ankesaken ankommet fra NJFF
08.03.2018 FORBUDSSONE FOR STANGFISKE.
25.02.2018 MØTEBOK 21.2.18.
20.01.2018 Møtebok 16.1.18.
10.12.2017 Julekafe med stor interesse
30.11.2017 RYPEJAKTA SLUTT IDAG.
27.11.2017 JEGERKAFEEN 7.des.
12.11.2017 Til rypejegerne!
01.11.2017 JEGERKAFE TO. 7.12.
27.10.2017 67 DYR FELT.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker