Øvre Numedal Fjellstyre
INNLEVERING AV VILLREINKORT
29. september 2017
INNLEVERING AV VILLREINKORT MÅ SKJE STRAKS. BRUKTE OG UBRUKTE.
Instruksen sier: "Kontrollkortet skal returnerast seinast 5 dagar etter at jakttida er over. Dette gjeld og om det ikkje er felt dyr." 
Og siden siste jaktdag er lørdag 30.sept., skal det være oss ihende torsdag 5. oktober.  
Det kan skje på følgende måter:
1. Legges i vår kasse ved inngangen til fjellstyre-kontoret. Eller 
2. Sendes i posten til  
ØNF
Pb. 51
3631 RØDBERG 
 
Det må også understrekes at fjellstyret IKKE skal ha kortene til andre grunneiere.  Om du er i tvil om hvem du skal
levere kortet til, se på forsida av kortet og finn ut "Vald-/jaktfeltansvarleg." Eller "Namn og nr. på valdet."
 
PÅ FORHÅND TAKK! 
 
Foreløpig konklusjon: Bra rypejakt, dårlig villreinjakt.
24. september 2017
Vi kan allerede nå foreta en foreløpig oppsummering av jaktsesongen og slå fast at rypejakta har vært sjelden bra,
mens villreinjakta hos hos ser ut til å bli blant de dårligste på Hardangervidda. 
For å ta det positive først: Ikke siden vi hadde våre første takseringer i 2006, har vi målt bedre verdier på våre takseringsfelt
ved Hein. Og når vi nå har fått inn endel rapporter både fra nordsida (feltene Tinnhølen/Bakketjønn og Halne/Hein), og fra
sørsida (gjelder feltene Lågaros og Hette), slår vi fast at resultatene fra takseringene ga et generelt, riktig inntrykk for
allmenningen. Riktignok mangler vi et fullstendig bilde fra sørsida, men konklusjonen ser iår ut til å bli svært positiv. Som en
jeger sa: "Jeg har jaktet siden 1970 og dette året inngår som ett av de 3 beste jeg har opplevd."
Når det gjelder villreinjakta, er ikke situasjonen like positiv. Vi hadde tiltro til at forrige helg ville bidra til et positivt resultat. Men
det ga ikke den uttellingen vi hadde håpet. Og når heller ikke tida fram til idag i det hele tatt har vært gunstig for vårt område, 
ser det ikke bra ut med hensyn til sluttresultatet. Vindretningen har vært for mye dominert at andre vindretninger enn vi har trengt.
Og når vi har kommet så langt som nå og elgjakta straks starter, vet vi at det sjelden blir mange fellinger fram til jaktslutt 30.9. Det 
har heller ikke kommet antydninger om forlenga jakt. Årsaken er sikkert at det ellers på vidda har vært mange fellinger. 
 
 
Flott helg i vente!
14. september 2017
En av de mest hektiske helgene i løpet av året er denne helga i allmenningen. Med rypejegerne på plass og gunstig vindretning
for villreinjegerne, blir det mye folk i fjellet. Været ser også ut til å bli strålende. 
Vi har besøkt rypejegere på nordsida av Numedalslågen og de var fornøyd til tross for svært vått terreng og ei litt vrien rype. Starten på 
rypejakta var søndag 10.9. og forventningene den første dagen var skyhøye. Særlig etterat takseringene viste "all time high." Og de vi 
var i kontakt med dro ikke skuffet hjem. De fleste fylte kvoten på 7 ryper pr. mann. Men fugl'n satt mye lavere enn forventa. Helt nede i
strandkanten var det flere kull. Kanskje en måte å gjemme seg bort på? Vi vet ikke svaret, men litt uventa siden terrenget var så fuktig.
Villreinjegere så vi ikke på nordsida. Og det er naturlig for dyra har holdt seg sør for Buskerud. Nå skjer det ting og vi tror mange reiser inn
fra Solheimstulen denne helga med håp om at reinen igjen kommer opp. Blir en spennende helg. En oppfordring når det er såpass mange 
jegere på plass: Samarbeid om de beste løsningene og ta hensyn til hverandre. Rypejegere med og uten hund må unngå å komme opp i
villreinen og jakta. Gjør det du kan for å unngå konflikt. Det er plass til alle for arealet er stort. Jegere bør erkjenne hverandres behov og
ikke bli irritert over alle andres atferd. 
 
RYPEJAKTA STARTER SØNDAG 10.SEPT.
8. september 2017
Det er optimisme både blant rypejegerne og i fjellstyret i forhold til årets rypejakt som starter søndag. 
I starten er det kun støkkjakt. Hundene er det ikke tillatt å bruke før fredag 15.9.
Bakgrunnen for denne delingen er historisk. Fra gammelt av har jo ikke rypejakta hatt særlig status.
For bøndene og de øvrige bruksberettigede hadde ikke tid til å flyge etter fugl som nesten ikke ga
mat i gryta. Det var reinsjakta som betydde noe. 
Derfor var det vanskelig å få aksept for at rypejegerne i det hele tatt hadde noe
å gjøre i "indrefileten" av villreinområdene. Men etterhvert ble det solgt endel rypekort og det ble
faktisk ikke så mange konflikter. Ikke engang sau ble drept. Så hadde også fjellstyret behov for å
sikre inntektsgrunnlaget og med gode bestander av fugl og lite rein å jakte på ble inntektene fra
rypejakta viktig.  Slik var salget av rypekort en sikker basis for driften og vedlikeholdet av hytter
og steinbuer som det ble tatt skikkelig tak i for omlag 20 år siden.
En ny situasjon oppsto da reinen ble freda i 2003 og 2004. Da åpnet det seg nye muligheter for rype-
jakt og vi åpna for støkkjakt i tiden 10.-14.9. Dette ble godt tatt imot, men det har ikke "tatt av"
slik vi trodde på forhånd.  Det har blitt et fint supplement til vårt øvrige tilbud.  
Nå er rypeforvaltningen satt i system og med takseringene har vi et seriøst opplegg med god kontroll.
D.v.s. vi har ikke kontroll over naturen! For vi innser at bestanden svinger og slik vil det sikkert bli til
alle tider. Nå er det mange henvendelser til kontoret fra jegere som hadde tenkt seg til Finnmark. Der
er det dårlig med fugl nå. For 2 år siden var det svært bra. Mens vi hadde så dårlig at vi freda.
Vi kan iår se frem til godt med fugl og glede oss over dette. Så får vi se neste år om det er noe. Spare
ryper iår for å ha til neste år, tilsier vår erfaring ikke er mulig.  Våren 2018 gir oss svar på neste års
bestand. Iår er vi takknemlige forat rypa kom skikkelig tilbake. 
LYKKE TIL MED ÅRETS RYPEJAKT! 
 
RYPEJAKT OG HUSVÆRE
31. august 2017
Det har vært endel spørsmål om mulighetene for å leie hytter eller annet husvære under jakta. Derfor en kort orientering.
Dessverre har vi begrensa med kapasitet for utleie. Og så må det vises forståelse for at endelig bekreftelse for leie ikke kan gjøres før
ganske tett opp mot jaktstart. Iallfall for perioden 10.9-27.9.
Årsaken er at om det blir villreinjakt skal også villreinjegerne ha rom. De skal til og med ha prioritet. Men der hvor det er flest villreinjegere
er det normalt færrest rypejegere. Så dette har gått noenlunde greit. Slik situasjonen har vært de siste årene, har reinen i stor grad holdt
seg før for Numedalslågen (ved Lågaros og østover). Her har vi rypejaktfeltene Lågaros (felt 3) og Hette (felt 4). P.g.a. avstanden inn har vi
hatt få rypejegere her. Og de fleste har leid seg inn på Lågaros turisthytte. Et veldig godt utgangspunkt for rypejakta. Også vår hytte,
Jegerbu, har sporadisk vært leid ut når det har vært ledig kapasitet.
I dette området har vi ialt 5 steinbuer. Regna vestfra er det: Elsjålægeret, Råstugu, Vegarhovdlægeret, Bakkehytta og Muran. Disse er
delvis godt egnet for alt fra 2 til 8 mann (Elsjå minst og Muran størst). Se bilder på vår hjemmeside. Ingen booking på disse ("førstemann
til mølla"). 
På nordsida med jaktfeltene Halne/Hein (felt 1) og Bakketjønn/Rauhelleren/Tinnhølen (felt 2), er situasjonen annerledes.  Der har vi 
hovedtyngden av rypejegere og det har vært svært få villreinjegere de siste årene.  Derfor har det vært mulig å leie hus her.  Mange
er kjent med hyttene VESTRE BAKKEJØNN, RIBBOHEI, KOLVEN og GRØNENUTEN.  I dette området har vi 4 steinbuer. Det er
Knutsbu, Kolvelægeret, Skyttarbu og Seltjønnslægeret. Se bilder og kart for plassering på vår hjemmeside.
Rauhelleren th. leier ut. Et flott sted. Ta kontakt med Hans Olav Lægreid på 41990404/90276395. Sikkert mulig andre steder også.
Som Trondsbu (53665456) og Halne Fjellstova (53665712).  Arbeidernes Jeger- og Fiskeforening på Sleipa er også en mulighet. 
Fra Seterdalen i Dagali er det også mulig å gå tur-retur på dagen. Det samme fra RV 7 litt vest for Halne Fjellstova. Fra nasjonalpark-
grensa ved Tinnhølen er det 5 km å gå inn til allmenningen.  
Idag arbeides det på kontoret med bestillingene for hytteleie og i første halvdel av neste uke gis det endelig melding på søknadene. Vi må 
først skaffe oss oversikt over villreinens bevegelser og så se an vindretningen og sjansene for at den kommer inn i rypejaktterrengene.  
Noen får e-post med svar på deres forespørsel, men det vil også bli fulgt opp på dette nettstedet med generell informasjon.  Siden vi nå har
innført kodeboks for tilgang til hyttene, er det ikke lenger behov for tilsending av nøkkel.  
 
 
 
Tidligere artikler:
29.08.2017 Villreinjakta: Faktisk endel fellinger.
18.08.2017 Kort info villrein og uttak prøve skrantesyke
15.08.2017 BRA MED RYPER!
02.08.2017 Tilleggskveld og utfyllende info.
06.07.2017 Ikke villreinkort til utenbygds
06.07.2017 TIL RYPEJEGERNE!
14.06.2017 JEGERKAFE med 64 tilstede.
07.06.2017 JEGERKAFE og SØKERLISTER
06.06.2017 MØTEBOK 31.5.17. - viktige avgjørelser!
02.06.2017 Omlegging av utdelingsrutiner villreinkort.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker