Øvre Numedal Fjellstyre
Møtebok 16.1.18.
20. januar 2018
Det er ei omfattende møtebok som legges fram. Og noen spesielle saker.
Omfanget har sin bakgrunn i at det har vært 2 møter i forkant av møtet på tirsdag der vi har hatt saker til drøfting uten realitetsbehandling. Ett eksempel på en slik sak er Fredningssonen. Etter 5 år skal den vurderes grundig av alle rettighetshaverne og konklusjon må komme i god tid før jaktstart.  Villreinutvalet har lagt fram et godt grunnlag gjennom sin oppsummering og kartgrunnlag. Ved hjelp av GPS-teknologien er det helt andre muligheter for sikkert faktagrunnlag enn tidligere. Konkret for Øvre Numedal er spørsmålene mange. Bl.a. om den har hatt noen hensikt og kan den fjernes eller bør den utvides for å sikre trekkene i større grad. Også fiske langs Lågen er et stridsspørsmål. Et samarbeid med Landbruksselskapet kan være nødvendig for en best mulig løsning. Fjellstyret tar sikte på å "lande" saken til styremøtet i mai slik at alle som blir tilbudt kort vet hva de har å forholde seg til.
I tillegg til denne saken er saken om utvida rypejakt en ny type sak for oss. Etter et ekstremt godt rypeår, åpnes det for et begrensa tilbud fram til 1.3. Alle våre vurderinger fremkommer av møteboka.
For å sikre inntektsgrunnlaget må fjellstyret fremover se på ny muligheter. Derfor kommer sekretæren med forslag om et treningsfelt for fuglehund ved Halne. Saken har modnes over tid utfra de gode erfaringer vi har hatt med samarbeid beitelag/sau og taksering av rype siden 2006. Styret utsatte avgjørelsen til etterat Lågliberget Beitelag har avholdt sitt årsmøte. 
Også saken om Aktiv rypeforvaltning er nytenktning i forhold til hva vi tradisjonelt har drevet med. Det er et forsøk på skyting av rødrev fram til jakta er slutt 15.april. 
 
 
Julekafe med stor interesse
10. desember 2017
Igjen dro vi igang kafe mot julehøytiden. Dette har blitt et fast innslag og "menigheten" sviktet ikke. Det møtte nesten 90.
Litt nytt bør man jo prøve å finne på for å utvikle konseptet. Denne gangen hadde vi engasjert Even Tråen til å innlede både 
første og andre avdeling. Slikt setter en liten "spiss" på arrangementene. Even i spill sees på bildet.

Professor Eigil Reimers har tidligere besøkt oss. Det var i oppstarten for omlag 15 år siden. Hverken den gangen eller nå 
skuffet Eigil. I en alder av 78 år valgte han å se litt tilbake på sitt forskerliv. Det ga oss innsikt i hans mangfoldige liv både her 
i landet og andre steder i verden.

Ved siden av Eigil hadde Svein Erik Lund et lengre innslag. Det var kortanalysen han fortalte om. Og det begredelige resultatet for både allmenningen og Nore og Uvdal kommune. 

Så var det noen småinnslag. Bl.a.angående slepa. Nils Runar Sporan har ledet styret i endel år og de har utrettet mye. Ikke noe nytt på gang.

Lars Inge Enerstvedt refererte fra en søknad for å få utvikling av nasjonalparkkommunen Nore og Uvdal. Dette er foreløpig i en innledende fase. 

Fjellstyret runda av kvelden med litt status. Spesielt i forhold til økonomi. Både 2016 og 2017 har vært gode år reint økonomisk. Dette har vært viktig fordi vi ser for oss lavere villreinkvoter og når man forvalter natur, vet vi at både rypejakta og fiske kan bli dårlig. Derfor er det viktig å ha litt midler i bakhånd. For målet er også i fortsettelsen å ha lave priser.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e
 
RYPEJAKTA SLUTT IDAG.
30. november 2017
Så er en eventyrlig høst for rypejegerne avslutta. Vi følger opp tidligere tradisjon med å avslutte 30.november.
Hvorfor kan vi ikke i et slikt godt år fortsette jakta? Det er utfra gammel og nå kanskje utgått kunnskap om at
den rypa som har overlevd til nå, har gode sjanser for å inngå i neste års bestand. Dette skal vi følge opp og
på rypeseminaret 5. mai, vil vi ta opp denne problemstillingen. For vinterjakt kan være svært spennende. 
Vi vil også minne jegerne på å sende inn rapport. Internt har vi 31.12. som frist for rapport og søknad for
neste års jakt. Alle nødvendige skjemaer ligger på hjemmesida under "skjemaer." Selvsagt kan det også sendes
i papir til ØNF, pb. 51, 3631 Rødberg. 
Rapportene har allerede begynt å komme og det er nesten entydig avkryssing på "god bestand" etter årets jakt.
Så er det mange teorier om hvorfor det har blitt slik. Vi kan iallfall ikke se å fått innsyn i fasiten.Siden kullene var så store,
måtte vi ha en gunstig vår og sommer samtidig som det var moderat med rovvilt. Vi har levd med rypa og forvaltnignen
i mange år, men kan ikke gi noen garanti for 2018. Dessverre kan vi ikke med sikkerhet spare årets overskudd til neste år. Det
var 2015 et bevis for. 2014 var et godt år, men i 2015 var det svarte fjell.  Vi må regne med svingninger. Men gledelig var det,
til tross for rødlisting og svartmaling, at rypa kom tilbake. 
 
 
 
 
 
 
JEGERKAFEEN 7.des.
27. november 2017
Som tidligere bekjentgjort, arrangeres JEGERKAFE på Rødberg Hotell torsdag 7. desember kl. 19.00.
 
Vi mener vi har fått til et godt program med nogo attåt. Og så skal det være tid til en god fjell-prat. Det er viktig!
 
Alle med interesse av vidda, jakt og fiske er velkomne.  Ikke nødvendig å være ihuga jeger og ha skutt 70 dyr for å møte... 
 
På nedenstående link finner du plakaten:
 
 
Til rypejegerne!
12. november 2017
Vi jobber nå med et interessant opplegg for de spesielt interesserte rypejegerne: Seminar!
Det er tenkt avholdt på Halne Fjellstugu i tiden 4.-6.5.18. 
Innholdet begynner å ta form og det blir både faglig innhold der blikket løftes fra kapasiteter 
som Olav Hjeljord. Og lokalt om vår forvaltning.  Takseringene er et viktig område og vi
vil gi en orientering om disse siden de startet i 2006. 
Selve programmet er Øvre Numedal fjellstyre v/sekretæren ansvarlig for. Mens Halne Fjellstugu
v/Geirmmund Tormodsgard forbereder og gjennomfører den praktiske delen med mat og over-
natting. 
Foreløpig plan er at de som ønsker det kan komme på fredag kveld. Mens selve seminaret blir 
avholdt lørdag. Og ønsker noen å bli til søndag, er også det mulig. Rom tilpasset hund er tilgjengelig.
Prisen skal holdes lavest mulig. D.v.s. hel dag på lørdag med bevertning blir under 1000 kr. 
Selvsagt er det en viss begrensning i kapasiteten, men opp mot 100 personer går våre beregninger 
utpå at vi skal klare. 
Nå jobbes det med å få tilbakemeldinger fra aktuelle foredragsholdere og "sy" sammen et allsidig 
program. Dette skal vi ha klart i januar. 
 
Tidligere artikler:
01.11.2017 JEGERKAFE TO. 7.12.
27.10.2017 67 DYR FELT.
24.09.2017 Foreløpig konklusjon: Bra rypejakt, dårlig villreinjakt.
14.09.2017 Flott helg i vente!
08.09.2017 RYPEJAKTA STARTER SØNDAG 10.SEPT.
31.08.2017 RYPEJAKT OG HUSVÆRE
29.08.2017 Villreinjakta: Faktisk endel fellinger.
18.08.2017 Kort info villrein og uttak prøve skrantesyke
15.08.2017 BRA MED RYPER!
02.08.2017 Tilleggskveld og utfyllende info.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker