Øvre Numedal Fjellstyre
Praktisk info om villreinjakta
19. august 2016
Det har vært overføringer og dannelse av jaktlag helt til det siste. Nå stenger kontorfunksjonen i uke 34. D.v.s. fra
mandag 22.8. t.o.m. fredag 26.8. Flere av fjellstyrets medlemmer er heller ikke tilgjengelig. Men KNUT HEIBERG kan 
gi hjelp. Knut treffes på tlf. 97143763. Han er utstyrt med jaktlags-blokk og kvitteringsblokk for evt. overføring. Så
det går sikkert an å gjøre en avtale med han. 
Villreinkort har vi fortsatt igjen. Endel er igjen på kontoret, men i felt kan det kjøpes kort. Enten via Oluf Fønnebø 
(tlf. 91867505) eller Hans-Jørgen Jahren (tlf. 99109720). Oluf har base på Vegarhovd, mens Hans-Jørgen kan være 
der, men kan også befinne seg annet sted i allmenningen. 
Fra mandag 29.aug. regner vi med at kontoret igjen er operativt og det kan gjøres avtale med Hans-Jørgen om du
har behov for sekretær-hjelp. 
 
HVOR STÅR GRÅDYRA?
18. august 2016
Mange filosoferinger har blitt gjort de siste dagene. Vi har hatt mye å prate om! Alt dreier seg om hvor villreinen står eller har tatt veien.
Denne uka har det utvilsomt vært mye rein i allmennningen vår. Vi har i lang tid hatt nordlige vindretninger som har ført dyra fra Telemark 
til Buskerud. Også nord for Numedalslågen har vi fått meldinger om dyr. På tirsdag var det en flokk på 200 dyr i Geitvassdalen. Nærmere 
bestemt mellom Store Skrekken og Langesjøen. Og fiskerne på Kilelægeret meldte også om dyr i nærheten. De fortalte også at det var 
store mengder sør for Bjornesfjorden. Det var snakk om 2500-3000 dyr. Disse har de ikke sett de siste dagene. Også i nærheten av
Vegarhovd har det flere ganger vært observasjoner i det siste. Men ikke nå. Nylig fikk vi inn denne meldinga fra fisker på Vegarhovd:
Ingen observasjoner idag. 500 dyr i Hette føyer seg inn i rekken av positive meldinger denne uka. Det var på tirsdag.
Hva nå og framover? Dessverre er vi ikke like optimistiske nå. Det er litt mye vind fra sør. Men langt vekk er ikke reinen. Og når jakta
starter på lørdag, kan ting endre seg. Med mange jegere i terrenget, blir trekkene mer usikre. 
Om du har behov for å orientere deg om reglene for årets jakt kan du lese vårt vedtak fra 25.5.16. Se under "Tidligere artikler."
Vi venter i spenning fram til lørdag 20. august. Kl.07.00 starter det på lørdag og hver dag ut september. Men kl. 19.00 hver dag må
du også avslutte jakta. Og så har vi fredningssone i Geitvassdalen fra 1.jaktdag til og med 5. sept.
Selv om det ikke ser like lyst ut nå som det gjorde tidligere i uka har vi alltid HÅPET og TRUA. LYKKE TIL MED ÅRETS VILLREINJAKT!
 
 
RYPEJAKTA-Takseringsresultat og orientering.
16. august 2016
Vi ha avslutta våre takseringer og har gleden av å meddele at det blir rypejakt fra 10.9.
Endelig resultat har vi fått idag. Det forteller at vi med våre 9 linjer og 39 km har hatt
32 observasjoner og hatt oppe 199 fugl. Total tetthet ble 12,2 fugl pr km2 med en
gjennomsnittlig kyllingproduksjon på 4,7. Dette er altså et tall for antall kyllinger pr.
par. Vi har her referert gjennomsnittstallene. Total tetthet er helt oppe i 22 fugl som
øvre grense, mens det også var nede i 7. Dette tolker vi som et gjennomsnittlig godt
resultat.
I vår foreløpige konklusjon antydet vi at vi ville ligge omkring resultatet fra 2014 på
12 ryper pr. km2. Dette viste seg altså å stemme.
Om bestanden kommer opp i 20 ryper pr. km2 er det meget bra med fugl. Med de lokale
variasjonene vi vet det forekommer, vil vi kanskje oppleve noe slikt i deler av allmenningen.
Siden vi fikk en ekstrem situasjon ifjor med avlysning av jakta etterat kortene var sendt
ut, valgte vi iår å vente med utsending av kort til etter taksering. Det vil ta noe tid å 
gå igjennom alle søknadene og jegerne kan ikke forvente å ha kortene ihende før i 
måndedsskiftet aug./september.
Vi har de siste årene hatt ganske strenge kvoter. Iår vil vi lempe litt på dette. Særlig på
jaktfeltene Lågaros og Hette der vi har hatt svært få jegere. Vi tar ut mye mindre enn 
de 15 % som ansees forsvarlig. Området er på 150 000 da. med store avstander fra 
innfartsveier. 
GLED DERE TIL HØSTENS RYPEJAKT!
 
 
EKSTRA KJØRELØYVE
10. august 2016
Alle som har fått rett til felling av villrein, har fått tildelt ett kjøreløyve uten å søke.
Men det kan vise seg at det oppstår et tydelig behov for å kjøre inn igjen på jakt og derfor
er det gledelig å melde at det etter 1.9. kan tildeles kjøreløyve nr. 2 etter at det er levert inn
søknad. Det søkes elektronisk og hele orienteringen og fremgangsmåten kan du lese ved å 
følge linken nedenfor:
 
 
 
Starter RYPETAKSERING
8. august 2016
Vi starter rypetaksering onsdag 10.august. Det er planen, men så kan været ødelegge.
I 9 år har vi gjennomført dette i et område ved Hein seter- og turisthytte. I starten var
det mye motstand, bl.a. fra beitelaget. Men det har ikke vært en eneste uheldig episode
i forhold til sau. Det er nok ikke disse hundene som er en trussel mot sauen. Hundeeierne
selv er redd for at noe skal skje, og har svært god kontroll. 
Et samarbeid med fuglehunddommer og entusiast Åke Rosen, gjør dette mulig. Han godkjenner
ekvipasjene (hund og fører) slik at vi er trygge på at det er kvalitet i gjennomføringen. Skal
det være et resultat vi kan stole på, må været være godt. Dette innebærer også at hundene 
har slike forhold at de lukter rypa (god vitring). Har vi jevne, gode forhold vil også dataene 
fra tidlgere år være sammenlignbare. 
Hva er så hensikten med en slik taksering? Noen merner det kun er hundetrening for ivrige 
eiere. Vi mener det gir oss interessanta data. Og vi har allerede hatt god nytte av det. 
F.eks. i forhold til kravet om fredning. I Eidfjord har fjellstyret freda rypa de 4 siste årene.
De gjennomfører også taksering. Merkelig nok ser det ikke ut til at de får mer fugl med
fredning. I 2014 hadde vi faktisk mer fugl enn de selv om vi har hatt moderat jakt. 
Planen er å være ferdig med takseringen søndag 14. august. Så blir det å avgjøre årets 
jakt utfra søkermasse og resultatet av takseringa. 
 
Tidligere artikler:
04.08.2016 Tilleggsdag jaktlag/overføring
27.07.2016 Opplegg innspurt villreinkort.
02.07.2016 MYE RYPER I NORD, BEGREDELIG I SØR.
27.06.2016 TILSYNSUTVALGET
16.06.2016 PRIORITERINGSLISTENE VILLREIN.
12.06.2016 JEGERKAFE TO.16.JUNI
30.05.2016 VEDTAK VILLREINJAKT AVGJORT.
28.05.2016 Til utenbygds villreinsøkere
05.05.2016 Nytt kart og FACEBOOK-side
02.05.2016 Oppgang søkere villreinjakt
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker