Øvre Numedal Fjellstyre
Praktisk info om vinterjakt på rype.
21. januar 2019
Vi har åpnet for rypejakt ut februar måned for å gi et utvida tilbud i allmenningen. Bakgrunn, tilbud og begrensninger
fremkommer i vårt vedtak av 19.12.18. Se nedenfor.
For å komme på lovlig jakt må du betale 250 kr pr.dag på forhånd til konto 2333 08 25650. Du må også sørge for kvittering for betalingen.
Enten via utskrift fra nettbanken eller på tlf. via sms/e-post. Selvsagt må du nå som alltid ha med våpenkort og ditt Jegeravgiftskort. 
I etterkant setter vi stor pris på en kort rapport. Vi vil gjerne holde oss løpende oppdatert på jaktas forløp.
Hvor det kan være muligheter for vinterjakt, har vi lite erfaringer med. Men generelt om vinteren trekker jo rypa til kantområdene av vidda.
Årsaken er at den der finner beite. Hos oss kan det være gunstig å undersøke nedover i Geitvassdalen mot Krossen, liene ved Øvre Hein, 
Nedre delene av allmenningen mot Nedre Hein. 
Innfarten kan være krevende. Fra Fagerheim er en mulighet og leie vår hytte i Grønenuten. Fra Dagali og inn Seterdalen mot Seltjønnslægeret er
ei lett rute, men omtrent 3 mil blir det. Seltjønnslægeret er tett og fint. 
Det blir fort 3 mils turer uansett hvilken rute man velger, men nå er føret fint. Vi har vært inne med forsyninger til et par av hyttene og derfor vet vi
noe om føret. 
 
 
Møtebok 19.12.18.
20. desember 2018
Vinterjakt på rype og rev var på dagsorden onsdag 19.des.
Om noen har interesse av dette, kan de på nyåret henvende seg til kontoret eller skrive e-post med spørsmål. Det vil antakelig gå
litt tid før løyvene for kjøring er behandla og evt. oss i hende. 
Men rypejakt kan starte fra 1. jan. Det kan være en flott opplevelse.  Se møteboka nedenfor: 
 
MØTEBOK 6.12.18.
17. desember 2018
Viktig møte med langsiktige drøftinger. Både i forhold til vårt forhold til beitelaget, driften av kontoret og nytenkning mot et
treningsfelt for fuglehund ved Halne. Dessuten er forslag til ny fjellov til høring. Selvsagt har vi behandla saken.
Se møteboka nedenfor:
 
JEGERKAFE 11.12 - Innbydelsen
4. desember 2018
Så har vi gleden av å innby til nok en JEGERKAFE. Dette gleder vi oss til. Se innbydelsen nedenfor:
 
JEGERKAFE MED TEMA TUNGTVANN!
7. november 2018
Merk dere allerede nå TIRSDAG 11.DESEMBER. Dette blir en interessant kveld med god mat i tillegg. Som 
vanlig vil Hardangervidda Rakfisk v/Ola Hov levere fisk av ypperste kvalitet. P.g.a. støtte for arrangementet fra Numedalslaugens
Brugseierforening og Skue sparebank, kan vi invitere til gratis inngang.  
Julekafeen iår vil ha som tema "Tungtvannssabotørenes opphold på vidda - og litt om Vemork."
Det er Bjørn Lande som har hovedansvaret for foredraget. 
Det er mange lokale navn knytta til denne verdenskjente aksjonen. Fra boka "Kasper Idland: Fra krig
til kamp," (skrevet av Jack Rostøl og Nils Helge Amdal), sakser vi litt fra det som står om
"Fjellmannen Kristian Kristiansen." Det står:"Kristian Kristiansen var fra Uvdal og født 21.juli 1894.
Under ransakingen av ham fant sabotørene 6000 kroner og en syvende sans
med navn på personer som hadde bestilt kjøtt av ham."  Videre."Kristian Kristiansen levde sitt liv på Hardangervidda.
På den tiden, før og under krigen, var det flere som levde av vidda og det som den kunne tilby av vilt og fiske."
Kristiansen fortalte siden endel fra sitt møte med sabotørene og fikk problemer. Han ble arrestert av tyskerne og sendt til
Møllergata 19. Ble 14. aug. 1943 sendt til Grini og var der til krigen var slutt. 
Ellers finner vi "Skrykken" som et sentralt navn i aksjonen. I den refererte boka, står det således:"Om kvelden
i åttetiden kom "Gunnerside" til Skrykken. Umiddelbart satte de i gang forberedelser til videre tilbaketrekning.
Alle unntatt Claus Helberg var der." De skulle egentlig landet ved Store Saure, et område vest for Kalhovd. men havnet på Skrykken. 
Denne historia tror vi mange finner svært interessant. Ved siden av hovedtemaet, blir det selvsagt andre innslag som
gjennomgang av jakta.  Svein Erik Lund holder et innlegg med tittelen:"Jakta 2018, CWD-prøver og mulig avskyting 2019."
Lars Inge Enerstvedt vil følge opp tema vi tidligere har hatt: Tettere på villreinfjellet."  Også noe fra fjellstyrets virksomhet. 
Detaljert innbydelse vil komme når arrangementet nærmer seg. 
 
Tidligere artikler:
20.10.2018 26 dyr felt hos oss.
18.10.2018 Norges Fjellstyresamband sin hederspris.
10.10.2018 FINE FORHOLD FOR RYPEJAKT.
25.09.2018 INNLEVERING AV VILLREINKORT
14.09.2018 MYE RYPER og MYE VÆR!
02.09.2018 Grei start på villreinjakta.
23.08.2018 Rypekort - sluttsending. Og om hytteleie.
20.08.2018 Rypetakseringa.
17.08.2018 Fjellstyret tildelt hederspris
14.08.2018 Å stend dyra hen??
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker