Øvre Numedal Fjellstyre
SØK VILLREINJAKT!
22. april 2017
Vi oppfordrer alle som ønsker å jakte villrein i Øvre Numedal statsallmenning om å søke snarest. Fristen er 1.5.
Det understrekes samtidig at skrantesyka ikke påvirker jaktutøvelsen på Hardangervidda. Riktignok må vi regne 
med å ta noen enkle prøver av hjernemasse og legge dette i et glass, men dette er ei ganske enkel prøve. I
forhold til kjevene som vi også har tatt med, er dette mye enklere. 
Alle vil også bli tilbudt god informasjon om sin oppgave ved prøvetaking.  Både på våre Jegerkafeer og i forbindelse
med kortutdelingen. Vi anser sjansen forat netttopp du skal skyte et dyr med skrantesyke for svært liten. Det ble 
jo ifjor tatt prøve av alle 323 dyrene ved lynnedslaget og ingen var syke. Med de tiltakene som nettopp er foreslått
håper vi i det lengste at vi går fri for sykdommen.
 
 
Kortutdeling, Jegerkafe. Foreløpig info.
9. april 2017
Villreinkvoten er bestemt. Den blir på 6000 dyr. Ifjor var kvoten på 7000 og vår tildeling 409 dyr.
Også iår er det samme ordning som ifjor med kalvekortet inkludert i simle/ungdyrkortet. 
Vi har nå et tett samarbeid med andre for å få ut informasjon til jegerne omkring skrantesyke (CWD).
Foreløpig ser det ut til at dette blir et ganske enkelt ansvar for den enkelte jeger fordi det bare 
skal tas ei hjerneprøve som legges i et lite glass. Men hvordan prøva skal tas, må dere få rede på.
Det ser ut til at alle blir utstyrt med ei skje og dette glasset. For oss i forvaltningen kan det bli endel
ekstraarbeid med oppbevaring og videreforsendelse. Prøva må oppbevares kjølig. 
Vi skal skaffe videoer og sakkyndige som kan dette. Når vi vet nok slik at vi kan avholde et møte 
med innhold, inviterer vi til Jegerkafe.  Vi håper vi kan gjøre dette noe tidligere enn ifjor. Normalt har
vi hatt trekningen og Jegerkafeen i første halvdel av juni. 
 
Nordsida fiksa!
6. april 2017
Søndag dro sekretæren og styremedlem inn fra Solheimstulen med mål om å komme til Bakketjønn-hytta.
Dit kom vi etter endel strev. Lite snø østover iår og overvann på Langesjøen skapte litt problemer. 
Målet var en rekke jobber på hyttene på nordsida. Nå har vi endel utleie og det krever oppfølging. Dette ble utført 
søndag på Bakketjønn-hytta:
- Bytta batteri og samtidig bytta til led-lys
- Tømte utedoen
- Satte opp gasskap (vi har fått pålegg om at gass utover 2 * 11 kg skal oppbevares ute)
Og så ble det tatt ut tomme gassbeholdere og nye satt inn både på Ribbohei og Kolven. Også forbruksmateriell
som do- og tørkepapir ble fylt opp. 
 
På Ribbohei og Kolven ble det på mandag satt opp gasskap. Dessuten tatt ut søppel herfra. 5 sekker bare på Ribbohei
var skuffende mye. Det ser ut til at det blir verre og verre med søppel. Mye kunne vært brent der inne. Og mye 
tomgods kunne brukerne selv returnert. Ved siden av søppel fyller det seg opp med matrester. Derfor er det helt nød-
vendig for orden og hygiene å ta disse turene. 
Jobben ble avslutta med sjekk av hytta ved Grønenuten. For de bruksberettigede er dette ei lite brukt hytte. Sjelden 
rein over der mot Hol. Men Bjordalsdrifta beitelag bruker den endel (de som tilhører Dagali og Sør-Skurdalen har bruksrett).
Og så har mange av våre rypejegere glede av hytta. Nå har vi gjort endel vedlikehold der de siste 2 årene. Det er 
bytta 2 vinduer, nye skodder, nye hjørnekasser og ny varedør. Hytta ligger nydelig til. 2 timers gange fra Tuva th. 
 
Nå gjenstår innfrakting av 7 nye vinduer til Bakketjønn-hytta av jobber på nordsida. Derfor håper vi at det blir kaldt og 
fint fram til første helga etter påske. Styret skal gjøre en dugnad på dette.  Snøen er råtten så vi er helt avhengig av kulde.
 
Ellers gjenstår det endel innfrakting av langved til steinbuene. Også ved og gasskap til Jegerbu må fraktes inn i vår. 
 
 
Bildet er tatt vestfra mot vår hytte ved Vestre Bakketjønn. 
 
INGEN AVTALE MED GEITVASSDALEN.
22. mars 2017
Det blir ingen avtale med Buskerud Landbruksselskap i forbindelse med villreinjakta.
Vi ble meddelt dette i e-post fra styreleder Per Liahagen igår. Grunnlaget var vår behandling 
i styremøte 19.1.17. der det forelå et konkret forslag til avtale (sak 3/17). Fristen for svar
fra styret i landbruksselskapet ble satt til 1.4.17.
Vedtaket i styret i Buskerud Landbruksselskap lyder:
"Buskerud Landbruksselskap velger å ikke inngå ny samjaktavtale med Øvre Numedal Fjellstyre
på nåværende tidspunkt. Det vises til pkt. 2 b i avtaleforslaget fra Øvre Numedal Fjellstyre
som Buskerud Landbruksselskap ikke kan godta."
Pkt.2 b, som det henvises til, lyder:
"Jegere med bruksrett og jaktkort på Buskerud Landbruksselskap sin eiendom kan i tiden 1.9.
t.o.m. 30.9. eller så lange det fremkommer av villreinnemndas vedtak, jakte villrein i hele
Øvre Numedal statsallmenning."
Vår behandling av saken og vedtaket av 19.1.7. kan leses her på hjemmesida.
 
 
 
Rypejakt med frist 1.4.
13. mars 2017
Mange leverer rapport etter siste års jakt via nett/hjemmeside eller på papir. I dette ligger det også
en mulighet for å søke om jakt påfølgende år. Så endel søknader har vi allerede fått.
Samtidig er det tiden for å minne alle på at fristen for å søke småviltjakt hos oss er 1.4.  Skal man 
regne med å få tilbud i første tildelingsrunde, må det søkes innen fristen. 
Siste året valgte vi å utsette prosessen med utdeling til etter taksering. D.v.s. til midten av aug.
Normaltildeling tidligere har alltid skjedd før sommeren. Men etter nedgangen i rypebestanden og 
situasjonen med fredning i 2015, valgte vi å utsette tildelingen ifjor. Det var stor forståelse for denne 
omleggingen. 
Vi har ikke tatt endelig stilling til hvilken fremdrift vi skal ha iår. Men en mulighet er å se an forholdene
ved klekking som skjer ved st.Hans-tider. Erfaringen vår er at dette er ei avgjørende tid for hvordan 
bestanden blir på høsten. I 2015 hadde vi elendige forhold hele våren og det ble en katastrofal klekking.
I 2016 var det en fin vår og rypa kom tilbake. Men totalfredning skal det mye til at det blir i Øvre Numedal
statsallmenning. For det viser seg at moderat jakt ikke er ødeleggende for en bestand. Eidfjord hadde 
ifjor svakere takseringsresultater  enn oss til tross for flere års fredning.
 
Tidligere artikler:
05.02.2017 Vedlikehold - forsyninger.
30.01.2017 MØTEBOK 19.1.17.
21.01.2017 Endring i avtalen med Geitvassdalen-HA 56
22.12.2016 GOD JUL!
08.12.2016 Vellykka JEGERKAFE.
28.11.2016 MØTEBOK 16. NOV.
06.11.2016 JEGERKAFE O.7.12.
28.10.2016 117 villrein felt.
12.10.2016 Villreinjakta avslutta med flotte opplevelser.
03.10.2016 Åpning av grenser. Tilleggsinformasjon.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker