Øvre Numedal Fjellstyre
Første kortutdeling to. 29.juni.
24. juni 2017
Mandag 26.6. er vi lovt villreinkortene. Sekretæren samler denne kvelden deler av styret for klargjøring av kortene.
Målet er at de som har forhåndsbetalt for kortene, kan hente disse TORSDAG 29.JUNI i tiden 12.00-19.00 på fjellstyrekontoret
eller samme dag på VEGGLI VERTSHUS i tiden 17.00-19.00.
Så blir det også en mulighet for å hente kortene på fjellstyrekontoret  tirsdag 4. juli i tiden 12.00-19.00.
Husk BETALT JEGERAVGIFTSKORT ved avhenting av kortene. 
Noen har spurt om vi kan holde av kort. Med forhåndsbetaling er dette enklere og en av grunnene til omleggingen. 
Etter ferien kan det skje overføring og dannelse av jaktlag. Første mulighet 8.8. både på kontoret og på Veggli Vertshus.
Husk at overføring iår forutsetter at du allerede har jaktkort i allmenningen. Priser og flere detaljer kan leses av møteboka
31.5.17. 
Selvsagt skal vi oppdatere dette nettstedet fortløpende med viktig informajon. 
 
JEGERKAFE med 64 tilstede.
14. juni 2017

 
JEGERKAFEEN i kveld samlet 64 personer. Fjellstyret er fornøyd med denne tilslutningen.
Det var et allsidig program bygd på lokale vedtak og lokal forvaltning.  Og så var det 
salg av villreinkort. Forhåndssalget har blitt godt tatt imot. 
Endel hadde spørsmål om hvilken type kort de får. Det kan vi ikke svare på før vi har
registrert alle betalingene i slutten av neste uke. Men i utgangspunktet er det de 38 
første på Rollag- og Uvdalslista som får tilbudet om fritt dyr mens det blir 39 på Nore-lista.
Dette forutsetter i første omgang at søkeren har krysset av for fritt dyr.  Deretter
går tilbudet ut til de øvrige på listene. 
Det vil fortløpende komme informasjon på dette nettstedet straks vi har noe nytt å 
meddele. Men i første omgang gjentar vi bare fristen for betaling som er 20.6. og 
offentliggjør med dette trekningslistene. Første mulighet for å hente kortene er 
torsdag 29. juni i tiden 12.00- 19.00 på fjellstyrekontoret. Samme dag er
det også utdeling på Veggli Vertshus i tiden 17.00-19.00. 
Når kortet er betalt, er det også enklere for oss å holde av kortet om det ikke er 
mulig å hente det til oppsatt tid.
God informasjon og video om skrantesyka, finner du på www.vetinst.no
Prioriterigsliste finner du på linkene nedenfor:
 
 
JEGERKAFE og SØKERLISTER
7. juni 2017
Som tidligere bekjentgjort, skal det være JEGERKAFE onsdag 14. juni på Rødberg Hotell.
Kanskje litt kort tid siden forrige gang, men slik ble det iår p.g.a. behovet for temamøte om skrantesyke.
Denne kafeen har et reint lokalt innhold. Det er alt det praktiske knytta til jakta vi gjerne vil fortelle litt om.
Og nytt er altså forhåndsbetaling av kortene. Om dere ønsker å sikre dere kort, må dere ta med 3300 kr cash
eller dra kortet på kafeen. Passer ingen av delene kan du få med deg giro og sørge for å betale innen 20.6. Da
er du sikra jakt i Øvre Numedal statsallmenning. Vi må understreke at dette i første omgang kun gjelder personer
med bruksrett. Altså de som siste året har hatt fast bopel innenfor allmenningens grenser (Rollag, Nore og Uvdal
og Dagal inkl. Sør-Skurdalen).
Før vi foretar trekningen, vil vi gjerne legge ut listene for å få en sjekk av søkerne. DET VAR LITT TEKNISKE 
PROBLEMER I VÅR OG DERFOR KAN DET VÆRE SØKERE SOM IKKE HAR KOMMET MED. Gi tilbakemelding til 
sekretær på mail n-fjells@online.no eller på sms 99109720. Frist onsdag 14.6. kl. 12.00.
 
Søkerlistene finner du her:
 
Innbydelsen til Jegerkafeen finner du her:
 
 
 
 
MØTEBOK 31.5.17. - viktige avgjørelser!
6. juni 2017
For de som er interessert i villreinjakt, gjorde vi på styremøtet 31. mai de viktige vedtakene for årets jakt.
Og som det står lenger ned på dette nettstedet, er det endel omlegginger som alle må legge merke til.
Styret "lukket igjen døra" på vesentlige områder. De ønsker å tilby jakt i allmenningen først og fremst til
de med bruksrett. Vi nevner:
- Ingen avtale med Buskerud Landbruksselskap (Geitvassdalen - HA 56). Og dermed ingen mulighet for utenbygs
jegere å jakte i allmenningen (utenom eventuelle jegere som får kort hos oss og dermed mulighet for å jakte nord
for Nordmannslågen/Numedalslågen).
- Overføring av kort forutsetter at jegeren allerede har kort i allmenningen. Altså ingen mulighe for å overføre 
private kort direkte til oss.
- Rasjonalisering av oppgaven med utdeling ved forhåndsbetaling av kortene. 
Forhåndssalget med frist 20.6. er kun for personer med bruksrett. 
- Viktige rekrutteringstiltak for 16- og 17-åringer.
- Videreføre ordningen med jaktlag.
- Jaktfri sone som fra 2014. Vi er inne i siste året i en 5 årsperiode med dette tiltaket.
 
Hele møteboka kan leses på denne lenka:
 
Omlegging av utdelingsrutiner villreinkort.
2. juni 2017
Vi vil iår forenkle utdelingen av villreinkort. Det blir forhåndsbetaling av kortene. Men vi håper at servicen blir like god som før.
Årsaken til denne omlegginga er flere. For det første er det nå vanskelig å forsvare å bruke så mye tid på dette som tidligere.
Både medlemmer av styret og sekretæren har hatt stor belastning med utdelinga, det er flere som har ønsket å holde av kort
som de ikke har tatt ut og det er nødvendig å bli ferdig med utdelinga til de innenbygdsboende tidligere. For vi ser at det fortsatt
blir store kvoter og dermed kort til utenbygdsboende. Disse har tidligere fått altfor sein informasjon. Nå er målet å bli ferdig med
kortutdelinga lokalt før sommeren. 
I korthet vil systemet bli slik: På Jegerkafeen den 14. juni vil jegerne få tilbud om å betale inn 3300 kr for å sikre seg 2 kort. Tilbudet
blir enten fritt dyr og ett simle-/ungdyrkort eller 2 simle-/ungdyrkort.  Alle simle-/ungdyrkort inkluderer også iår kalv.
Vi tar utgangspunkt i trekningen for hvilket tilbud som blir gitt. Altså slik at de første på listene er de første som får tilbud om fritt dyr.
Fjellstyret vil være utstyrt med betalingsperminal denne kvelden. Om du ikke kan møte her eller ikke ønsker å betale denne kvelden,
kan du betale innen 20. juni. Alle som har overholdt fristen er sikra jakt. Kontonr. som skal brukes er 2356 12 02338.
Selvsagt kan det også iår blir kort til overs. Disse blir lagt ut for salg etterat alle som allerede har fått et tilbud, har tatt imot. 
Selve utdelinga blir da forenkla ved at det kun er å hente kortene på kontoret eller på Veggli Vertshus. Dato for dette er satt, men 
det forutsetter selvsagt at kortene har kommet.  Siden det ikke er anke på avgjørelsen om årets kvote, tar vi gitt at kortene kommer
tidlig. Vi håper å ha informasjon om dette den 14. juni.
Alle detaljene om dette får dere mer informasjon om på Jegerkafeen den 14. juni på Rødberg Hotell. Men vi sørger også for god
informasjon på dette nettstedet.  Det vil jo alltid være endel som ikke kan møte disse kveldene.
Har dere spørsmål om dette, kan dere enten kontakte sekretæren direkte eller skrive e-post til n-fjells@online.no
 
 
Tidligere artikler:
18.05.2017 JEGERKAFE om skrantesyke
05.05.2017 Litt færre søknader villreinjakt.
22.04.2017 SØK VILLREINJAKT!
09.04.2017 Kortutdeling, Jegerkafe. Foreløpig info.
06.04.2017 Nordsida fiksa!
22.03.2017 INGEN AVTALE MED GEITVASSDALEN.
13.03.2017 Rypejakt med frist 1.4.
05.02.2017 Vedlikehold - forsyninger.
30.01.2017 MØTEBOK 19.1.17.
21.01.2017 Endring i avtalen med Geitvassdalen-HA 56
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 

2017

2016 2015
 
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker