Øvre Numedal Fjellstyre
Til utenbygds villreinsøkere
28. mai 2016
Det har kommet spørsmål fra utenbygds villreinsøkere og andre jegere med spørsmål om den forestående jakta.
Også blant de utenbygds har vi merket en økende interesse for våre områder. Til og med vestlendinger med
bruksrett har søkt i Øvre Numedal statsallmenning.
Disse har selvsagt krav på svar og en seriøs behandling. Alle som skriftlig henvender seg til kontoret, får svar.
Det mest setrale spørsmålet som kommer, er selvsagt: Får jeg kort? Til det kan vi ikke si noe sikkert. Fjellstyret
gjorde i møte 25.5. vedtak som tilsier en utdeling til de bruksberettigede i juni/juli og avslutning 8.aug. De 
med bruksrett har jo fortrinnsrett til villreinjakt, og andre må avvente for å se om det er igjen kort. Med økende 
lokal interesse minsker selvsagt sjansen for andre. 
Så er det andre typer spørsmmål, som: Kan jeg overføre kort til deres allmenning? Svaret er nei om du ikke 
har bruksrett. Årsaken er at med så stor kvote som det er iår (vi har 409 kort) vil det ikke være forsvarlig å
ha åpen tilgang til områdene. På den nordre delen av allmenningen kan man kjøre personbil rett inn i kjerne-
området og på slike steder ville det bli helt uholdbare situasjoner om vi tillot store ansamlinger av jegere. 
For villreinjakta er nå en gang slik at der jegerne vet at det kommer dyr, strømmer alle til. 
Men for all del: Om du er tålmodig, kan det fortsatt hende at det blir kort til utenbygds. Er du veldig ivrig,
er det vel best å sikre seg kort. Med kvote på 8000 kort vil vi tro det er mulig å få tak i kort.
 
 
 
Jegerkafe og trekning to.16.juni
21. mai 2016
Det har vært noen henvendelser etterat at det har vært trekning av elg-/hjort- og villreinjakt i enkelte områder.
Dette gjelder ikke Øvre Numedal statsallmenning. Vi innbyr til JEGERKAFE to.16.juni med fremlegging av
resultatet. 
Mange har nå et nettbasert system og bruker www.inatur.no. I samarbeid med Norges Fjellstyresamband
trekkes det elektronisk og listene foreligger for endel områder i mai. Men vi holder på den "gamle" måten og med 
utgangspunkt i våre søkerlister, foretar vi trekning lokalt. Selve trekningen vil nå foregå i fjellstyret og legges fram
på Jegerkafeen i juni på Rødberg Hotell. Dette har sin bakgrunn i at vedkommende i styret som forberedte og
hadde regien, har falt bort. Dessuten vil vi med en trekning på forhånd "vinne" tid til annet program. 
Dessuten har det vært litt delte erfaringer med mye venting med den mauelle trekningen. 
Våre viktige datoer er: 
Mandag 23.5.: Utvalg i styret møter for å forberede saken om årets villreinjakt.
Onsdag 25.5.:  Styremøte der saken om villreinjakta behandles. Alle sider ved årets jakt tas opp. Slikt som 
jakttida, jaktfri sone, overføringsordningen, fordeling av kort (vi har iår 409 kort), utdelingstider o.s.v.
Uke 23 (etter 6.6.): Søkerlistene legges ut til godkjenning med frist for klager til ma. 13.6.
Mandag 13.6.: Deler av styret samles for trekning. 
Torsdag 16.6.: JEGERKAFE kl. 19.00 på Rødberg Hotell.
Torsdag 23..: Styremøte.
Selvsagt kan det bli justeringer, men Jegerkafeen 16. juni står fast. 
I tillegg har vi landsmøte i Stjørdal. Der er hovedtemaet revisjon av Fjelloven. En svært viktig sak. 
 
 
JEGERKAFE for ungdom to.19.5.
11. mai 2016
Vi utvider vår ide med JEGERKAFEENE ved å lage en vri mot ungdom. Men det understrekes at alle er velkomne.
Informasjonen vil bli litt grunnleggende for å forstå hva en allmenning betyr for ei bygd med en slik rett. 
Arrangementet legges denne gangen til Veggli Vertshus. 
Og så er det sosiale alltid viktig på disse samlingene. Uten spons fra Brugseierforeningen og SKUE kunne vi
ikke gjort dette gratis. Derfor takk til disse bidragsyterne. Se plaketen på linken nedenfor:
 
 
 
Nytt kart og FACEBOOK-side
5. mai 2016
Vi prøver å følge opp dagens krav og nå er hjemmesida under revidering. Det er lagt ut interaktivt kart (se øverst til venstre).
Dessuten har vi ei FACEBOOK-side det er vert å se på. Der er det mer bilder og andre, mer uformelle saker. Dette tror vi blir 
et bra supplement til vår hjemmeside. 
Kartløsninger av den typen vi nå har tatt i bruk, har tidligere vært dyre løsninger. Men kartverket er i ferd med å frigjøre bruken.
Derfor kan vi lage slikt for en overkommelig pris. Hyttene og steinbuene er også med på dette kartet. Men det gamle kartet 
nederst på sida blir inntil videre liggende der. 
Videre har vi som mål å forbedre oss på informasjonsdelen på hjemmesida. Det gjelder bedre struktur på saker vi har hatt til
behandling og årsmeldingene. De er et viktig oppslagsverk om det ønskes statistikk eller opplsyninger tilbake i tid. 
 
Oppgang søkere villreinjakt
2. mai 2016
Det er en oppløftende interesse for villreinjakta. Med alle forbehold har vi registrert 287 søkere.
Fordelingen er 122 fra Nore, 92 i Uvdal og 73 i Rollag. Særlig er oppgangen stor i Rollag. Der har antall 
søkere normalt ligget på omlag 50. 
Om vi ser litt historisk på søkermassen, var det i 2002 så mange som 344 søkere. Og før dette året lå antallet
fra 340 og tett opp mot 400 (en topp i 1998). Etter 2002 har det vært nedgang og under 300 søkere. Ifjor bare
254. 
Årsaken til økt interesse er vanskelig å si, men ifjor var det brukbar jakt og i 2014 var den veldig god. Slikt virker
selvsagt inn på interessen. Og så merker vi økt interesse fra unge jegere. Kanksje vår stimulans med kortgaranti 
og redusert pris for de yngste også har virket positivt. Dessuten har det vært mye i media om villreinjakta som 
selve "kongejakta." Norges Jeger- og Fiskerforbund har hatt flere artikler om temaet. Og derfor har vi også fått
økt interesse blant utenbygds jegere. Hele 117 "utaskjærs" er også mer enn vanlig. 
 
 
Tidligere artikler:
17.04.2016 Ferdig med forsyninger og tilsyn.
03.04.2016 MØTEBOK MARS 2016
07.03.2016 STYREMØTE 22.FEB.
06.01.2016 SØK JAKT!
12.12.2015 JEGERKAFE med stor oppslutning.
02.12.2015 JEGERKAFE 10.DES. KL.19.00
29.11.2015 MØTEBOK 25.11.15.
26.10.2015 Fellingsresultat villrein 2015.
03.10.2015 Lever straks inn villreinkortene!
16.09.2015 En høvding har falt.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker