Øvre Numedal Fjellstyre
MØTEBOK 16. NOV.
28. november 2016
Vi har hatt første fjellstyremøte denne høsten og behandlet bl.a. villreinjaktas forløp og oppsummerte endel
med henblikk på best mulig opplegg neste år.
Se linken nedenfor for fullstendig referat:
 
JEGERKAFE O.7.12.
6. november 2016
Vi inviterer også iår til JEGERKAFE. Det blir onsdag 7.12. kl. 19.00 på Rødberg Hotell. Iår blir det AUREN som er tema.
Professor Reidar Borgstrøm på Noregs Landsbrukshøgskole - Ås (Noregs miljø- og biovitenskaplege universitet), kommer.
Fiskebiologi og fiskeforvaltning er hans spesialfelt. Studier av ørret i høyfjellet har vært et stort interessefelt. Mye på vestvidda
(Reidar er fra Ullensvang), men han har også generelle kunnskaper om Hardangervidda av stor interesse for oss. 
Hvordan vi får sterke og svake årsklasser vet han mye om. Vinternedbør, tidlig/sein sommer, lufttemperatur vil vi få vite mer
om denne kvelden. Reidar er kjent som en frisk og god kåsør. 
Nå er detaljene klare og det blir interessant å høre Svein Erik Lunds oppsummering av villreinjakta. Også slepe-problematikken
blir berørt. Nils Runar Sporan er leder for slepestyret og kommer. Litt fra oppsynet tar Lars Inge og det blir også interessante
inntrykk fra lynnedslaget som tok livet av 320 villrein. Håvard Kjøntvedt fra SNO opplevde dette på nært hold. 
Likevel vil vi ha tid til det sosiale. Rakfisk fra Ola Hov og kling fra Uvdalsleiven. P.g.a. økonomisk støtte kan vi tilby dette gratis.
Numedals-Laugens Brugseierforening betaler bevertningen. 
 
 
 
117 villrein felt.
28. oktober 2016
Inklusiv kalv ble det felt 117 villrein i allmenningen i år.  Ifjor 102. Med en total kvote på 409 dyr, gir dette et prosentvis resultat på 21,8.
Beregningen gjøres utfra antall felte voksne dyr som var 89. 
Fellingene skjedde i hovedsak over to perioder. Det var i starten av jakta og i den forlenga jaktperioden fram til 9.10. 
Selve jaktutøvelsen har fjelloppsynet allerede meldt fra om skjedde på en forsvarlig måte. Når det gjelder praktiseringen av selve jakta
i allmenningen, vil fjellstyret ha en nøye gjennomgang av alle sider ved den. Gjelder bl.a. jaktavtalene med Ulvik fjellstyre og Buskerud
Landbruksselskap, jaktfri sone, overføringsordningen, bruken av våre hytter under jakta og selve tildelingsmåten av kortene. Vi ser et 
behov for å rasjonalisere utdelingen.  Selve gjennomgangen skjer på styremøte o. 16.11. og noe av resultatet blir lagt fram på Jegerkafeen
o. 7.des. Selvsagt skal vi komme tilbake til dette arrangementet. Iår blir temaet "fiske" og foredragsholder blir Reidar Borgstrøm. Professor
og ekspert på ørreten på Hardangervidda. 
Se fullstendig statisikk i linken nedenfor:
 
Villreinjakta avslutta med flotte opplevelser.
12. oktober 2016
Villreinjakta ble avslutta søndag. Mange fikk dyr fordi det ble et nord-østlig trekk på dyra.
Til tross for at "værgudene" var med oss den siste langhelga, ble de ikke maksimal uttelling. 
Mange flokker havna i Telemark. De som var lengst vest, fikk best resultat. 
Og totalresultatet blir neppe bra. Vi har jo hatt en lang periode uten jakt og når
det blir elgjakt, er det sjelden stor innfart på fjellet. Men med det gode været vi fikk den siste
helga, valgte mange en fjelltur. Det var rett og slett eventyrlig fint. Så rekreasjonsverdien ble topp.
Innlevering av villreinkort er viktig. Veldig bra om vi iår kan slippe alt ekstraarbeidet med gjentatte
purringer. Dere må raskest mulig levere inn både ubrukte og brukte kort. Vi har store krav til nøy-
aktig statistikk-føring. Endelig frist som er satt til fjellstyret er 21.10. Da skal alt fra vår side være
ferdig. Og så må vi ha noen dager før vi får utarbeida rapporten. Derfor er det så viktig at vi får 
inn kortene NÅ! Enten kan du legge de i vår postkasse utenfor kontoret eller sende de til:
ØNF, pb. 51, 3631 RØDBERG.
 
 
Åpning av grenser. Tilleggsinformasjon.
3. oktober 2016
Det har kommet inn meldinger fra oppsyn i området ved UTSIKTEN. Dette er et godt utkikkspunkt lengst vest i
Bjornesfjorden. Vedkommende melder at det har vært tydelig østlig trekk på dyr i området. Han antok at det 
var 1200-1800 dyr på sørsida av Bjornesfjorden. Ikke dyr observert på vei nordover. Men det kan være mulig 
at det kommer opp mer dyr fra området bak Blyvarden og fra Dargesjåen-området. 
Hvor langt øst dyra kommer før jakta er slutt på søndag, er usikkert. 
Til de som nå har spørsmål ang. vårt nedenstående vedtak, er det ikke sikkert det er mulig å få svar fra kontoret.
Sekretær er bortreist fram til mandag, men medlem av styret, Oluf Fønnebø, kan periodevis treffes på tlf. 91867505.
Også styreleder Vebjørn Håvardsrud kan forsøkes på 92496789. Vi ber dere i forkant se på kart og informasjon på vår
hjemmeside. Og ha konkrete spørsmål av betydning for jaktutøvelsen. 
Men det som er verdt å merke seg, er:
1. Hyttene Bakketjønn og Knutsbu står åpne og kan benyttes ved innfart via Tinnhølen. Betaling i etterkant av
oppholdet. Bakketjønn-hytta er godt utstyrt og du trenger kun å ta med sovepose og mat. Se bilde på hjemmesida.
Knutsbu er en av våre 9 steinbuer. Du må ta med utstyr som du er på telttur. Men denne bua er i god stand med
ny ovn, 4 gode senger og gassbluss. 100 kr pr. natt for å ligge her, mens det er 200 kr pr. natt på Bakketjønn.
2. Kjøring er tillatt til BYEN når du har villreinkort. Ingen søknadskrav for kjøring hit. Omlag 30 min. å gå til
Bakketjønn-hytta. 
3. Fint utkikkspunkt er SKROVET. Her ser du mot Bjornesfjorden og kan fange opp eventuelle trekk nordover.
I forbindelse med utvidelsen av villreinjakta, har villreinnemnda oppfordret rettighetshaverne om å åpne grensene.
Hensikten er selvsagt håp om økt felling slik at det dårlige resultatet hittil i jakta kan forbedres.
Øvre Numedal fjellstyre vil gjerne ta ansvar i denne situasjonen og vi har gjort et generelt vedtak om at det fritt 
kan jaktes villrein i den nordre delen av allmenningen og sørover (på sørsida av Nordmannslågen) med østre 
begrensning Langebuåni. Dette er elva som går fra den vestre og søndre delen av Bjornesfjorden og sørover til
Telemark grense. Et tydelig og markert vassdrag som ingen kan være i tvil om hvor er. 
Når fjellstyret generelt har tatt denne avgjørelsen begrunnes det med at vi, som nevnt, bør ta et ansvar. Og 
fordi dette er en del av allmenningen som er såpass tungt tilgjengelig (vi anser den sørlige delen som mest 
aktuell i forbindelse med avslutningen av jakta) at det er svært lite sannsynlig at det blir mange jegere her. 
Når dette skrives meldes det også om at det har trekt villrein over Kvenna og det befinner seg ganske mye dyr 
i skjæringspunktet Hordaland, Telemark og Buskerud. Om det er mulig å få mer presise meldinger, blir dette lagt
ut på denne sida i midten av uka. 
 
 
Tidligere artikler:
17.09.2016 Utsatt villreinjakt t.o.m.9.10. godkjent.
05.09.2016 TIL RYPEJEGERNE!
29.08.2016 Villreinjakta med ok start
19.08.2016 Praktisk info om villreinjakta
18.08.2016 HVOR STÅR GRÅDYRA?
16.08.2016 RYPEJAKTA-Takseringsresultat og orientering.
10.08.2016 EKSTRA KJØRELØYVE
08.08.2016 Starter RYPETAKSERING
04.08.2016 Tilleggsdag jaktlag/overføring
27.07.2016 Opplegg innspurt villreinkort.
Artikkelarkiv
Styremøter
 
Årsmeldinger
 
                                                                                                     Bankkonto: 2333.08.25650
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker