Numedalsnett
Lørdag 14. desember   |     Du er her: Forsiden > Venstre stolpe > Lokalmiljoet > Sondagsportretter >
Søndagens portrett: Øystein Landsgård
5. oktober 2008

Dagens søndagsportrett er en ivrig jeger, så vel her til lands som på Newfoundland, Canada eller i den afrikanske villmark. Men til daglig er han en rolig og avbalansert arkitekt som holder til vegg i vegg med stasjonsbygningen på Rødberg. i huset som en gang var bakeri. Men la oss begynne med begynnelsen:

Øystein Landsgård ble født for 58 år siden på Nordre Øygarden i Borgegrenda. Da  bestefaren, Østen Landsgård, fikk skjøtet i 1907, ble garden kalt Nordre Skjønnelien. Sin første skolegang fikk Øystein på Skjønne folkeskole. Skolen var en stor tømmerbygning  hvor småskolen holdt til i andre etasje og storskolen i første. Lærere var Grethe Østby og Torleif Hvammen.
Den gangen var det dårlig veg til Borgegrend, og det hendte ikke sjelden at elevene måtte vasse i snø de fem kilometrene ned til skolen. Var vegen brøyta, brukte de kjelke. Den tok mjølkebilen med seg opp igjen seinere på dagen.
Øystein viste tidlig interesse for husbygging, og allerede mens han gikk på Bø landsgymnas begynte han å bygge på sitt eget hus på garden heime. Så det var vel ikke noen stor overraskelse at han i 1970 tok fatt på arkitektstudiene på NTH i Trondheim.
Etter endt utdannelse begynte han å arbeide på et arkitektkontor i Trondheim, samtidig som han gjorde ferdig diplomoppgaven. Den tok et halvt år, det samme som for heltidsstudentene. Dermed kunne Øystein titulere seg som sivilarkitekt.

 
I 1980 åpnet Øystein sitt eget ”Arkitektservice AS” i Trondheim. Fire år seinere flyttet han tilbake til farsgarden i Borgegrend og startet samtidig kontor på Rødberg. I de neste seks åra ble det mye pendling mellom kontoret i Trondheim og kontoret på Rødberg, før han rundt 1990 solgte seg ut av Arkitektservice. Da bestod bedriften av ti eiere.

Øystein overtok odelsgarden i 1975, og dreiv noen år med foringsdyr. Han kjøpte oksekalver, som han foret opp og solgte. Men etter noe år ble det for travelt å drive både som bonde og arkitekt. Så selv om han trivdes godt med kombinasjonen kroppsarbeid og kontorarbeid, gav han seg med husdyrhold.

En fornøyd jeger. Dyrenes konge er felt.

 

Øysteins store interesse er jakt. Han har jakta bjørn både i Canada og på Newfoundland. Og han har flere turer til Afrika hvor han har gjort tilværelsen utrygg for både  antiloper, leoparder, løver og bøfler.

Men Øystein er ikke bare interessert i å skyte dyr. Han har også opptatt av elg- og reinsforvaltning. I 1983 ble han leder for Borgegrend elgjakt. De var det første elglaget i kommunen som fikk laget driftsplan. Laget fikk også til ei ordning der jegerne betalte leie for arealet. Tidligere hadde  grunneierene fått et lår eller lignende i leie for jakta.
Det finnes ikke mange Oryx i Norge

 

Øystein var også med å danne Norefjell – Reinsjøfjell villreinområde i 1992. I alt er det fem kommuner som er inne i dette bruksområdet. Bruksarealet strekker seg fra Tunhovdfjorden og helt til skiområdet på Norefjell.

Villreinområdet organiserte grunneierne, og de laget vedtekter, noe som var viktig for forvaltningsarbeidet. Alt går så mye enklere når planene er lagt på forhånd, sier Landsgård. I Norefjell – Reinsjøområdet er fellingsprosessen i dag mellom 85 og 90 %, mens den på Hardangervidda bare er vel 20 %.

 

I 2005 ble Øystein valgt som leder av Villreinsrådet i Norge. Det er en frivillig organisasjon som samler de 23  villreinområdene i landet. Det skal virke som et bindeledd mellom områdene og verne om villreinsinteressene ved å ta opp til behandling saker av felles interesse. Videre skal rådet søke samarbeid og gi uttalelse overfor offentlige myndigheter, private organisasjoner og andre.

En eland skulle rekke til en middag eller to
 

 

Øystein er også styremedlem i ”Stiftelsen Norsk villreinsenter”. Det er en breiere organisasjon enn Villreinrådet. Stiftelsen Norsk villreinsenter er to etablerte sentre som skal drive kunnskapsformidling, i tillegg til at de skal jobbe med skoleverket og med forskning. Men de har ikke noe med forvaltningen av rein å gjøre.

Villreinsenter Sør ligger på Skinnarbu i Tinn kommune, mens senter Nord ligger på Hjerkinn i Dovre kommune. Styret i de to rådene trekker opp de overordna linjene, mens den  ansatte leder for hvert senter er ansvarlig for gjennomføringen. Rådet arbeider  blant annet med reinens arealbruk, noe som blir benyttet i  arbeidet  med fylkesdelplanene.

 

GPS-merking av reinen  er svært interessant, sier Øystein. Den viser hvordan reinen vandrer mellom områdene. En kan følge rein som trekker sørover fra Hardangervidda til Setesdal og nordover til Nordfjella. Spesielt interessant er det å følge reinen som har forflyttet seg fra Hardangervidda til Blefjell. Det er nå en diskusjon om hyttebyggingen på Vegglifjell vil hindre denne vandringen. Det er i den forbindelsen foreslått å bygge en tunnel gjennom Vegglifjell som bilene kan kjøre gjennom, mens reinen  får fri ferdsel på selve fjellet.

 

På Norefjell derimot er det ikke registrert  rein fra Hardangervidda. Noe som nok skyldes at de må gjennom skogsområder for å komme dit. Så reinen der har en annen opprinnelse enn på Vidda. På Norefjell er for øvrig forholdene svært gode for reinen. Kalvingen foregår tidlig om våren, ca 14 dager før kalving på Vidda. Noe som gjør at kalvene her blir tyngre. Tilveksten der er opp til 40 %, mens den vanlige tilveksten på Hardangervidda ligger på bortimot 25 %.

En bøffel er heller ikke å forakte


Vard

 

Tips en venn
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Marius Bekkeseth Hovd, Rødberg (29)
Lasse B. Tveiten, Uvdal (24)
Frode Nykmark, Veggli (66)
Karoline Brugaard, Rødberg (25)
Marie Lislien, Rollag (35)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Ida Holtan Kongsjorden, Kongsberg (14)
Trine Skullestad, Kongsberg (25)
Andre eller uspesifisert bosted
Vinnes Anita (47)
Lisa Kristiansen (66)
Andrè Bjørnsrud, Oslo (45)
Imelda Voldbakken, Oslo (57)
Alf Myrann, OSLO/UVDAL (81)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren